Politiek nieuws

De rubriek ‘Politiek nieuws’ van Carla Joosten vat wekelijks het politieke nieuws samen dat niet elders in Elsevier Weekblad staat. Wat gebeurde er op en rond het Binnenhof? Wie speelde zich in de kijker of gaat dat doen? Welk politiek nieuws van buiten Den Haag is het weten waard? Welke quote viel op en wat staat er op de politieke agenda?

Politieke invloed vanuit Den Haag

Den Haag is de belangrijkste bron van politiek nieuws, omdat daar het beleid wordt gemaakt dat voor iedere Nederlander geldt. Dat beleid vloeit in de regel voort uit het Regeerakkoord van de regerende coalitie. Vaak heeft het ook Europese dimensies, omdat richtlijnen van de Europese Unie en politieke afspraken die in Brussel zijn gemaakt, binnenlandse gevolgen hebben.

De vrijdagse ministerraad duurt nog maar enkele uren en functioneert steeds meer als een aftikmachine, waar voorgekookt beleid nog even van een stempel wordt voorzien. Maar uiteindelijk is niet de ministerraad, maar het parlement – de Tweede en de Eerste Kamer – het hoogste orgaan van het land. Beide Kamers beoordelen de wetsvoorstellen of de politieke koers, en sturen die bij. Tal van adviesorganen bemoeien zich eveneens met Haagse maatregelen. Ook dat vindt u in deze rubriek.

Ook politieke trends worden gesignaleerd in de rubriek ‘Politiek nieuws’. Niet elke politieke peiling haalt Elsevier Weekblad, maar in verkiezingstijd zijn ze onvermijdelijk. Ze leggen een stukje virtuele werkelijkheid bloot waarin ieder politiek dier is geïnteresseerd.

Fricties leiden tot politiek nieuws

Gemeenten worden groter en belangrijker, en bepalen steeds meer het nieuws, al was het maar omdat ‘Den Haag’ beleid bij hen over de schutting kiepert. Het leidt tot fricties en daarmee tot politiek nieuws. Politiek is mensenwerk en dus gaat er veel mis. Crises in partijen of het kabinet zijn belangrijk nieuws uit de politiek. Net als verkiezingen en de vorming van nieuwe kabinetten. Benoemingen van topfunctionarissen als commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van hoge colleges van staat. Allemaal politiek nieuws dat in deze rubriek aan bod komt.