Klimaatoptimisme

Sommige figuren en actiegroepen doen wel heel erg somber over de maatregelen om de opwarming van de aarde te verminderen. Terwijl er genoeg goede initiatieven zijn, juist bij het verfoeide bedrijfsleven. Shell is bijvoorbeeld in Nederland de grootste particuliere investeerder in duurzame energie.

Veel meer ondernemingen zijn drukdoende met plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die plannen kosten tijd en geld. Maar nog belangrijker is een betrouwbare overheid die de regels en eisen niet voortdurend verandert.

Redacteuren van EW brengen dit soort plannen en initiatieven graag in kaart. Zie de artikelen op deze pagina. Zo bezien is er alle reden om optimistisch te zijn. Vooral als ook de bijdrage van kernenergie niet wordt vergeten.

Arendo Joustra, hoofdredacteur