Alarmisten, jeremieer niet: de democratie bloeit!

23 november 2018Leestijd: 4 minuten
Links: Jeremia Treurt over de verwoesting van Jeruzalem (Rembrandt). Rechts: Trump zweert op Bijbel bij inauguratie. Foto's: Wikipedia/EPA.

Zoals de Bijbelse profeet Jeremia de val van Jeruzalem voorspelde, voorspellen alarmisten nu de val van de democratie en de opkomst van het fascisme in Amerika. Ze tonen zich valse profeten, schrijft Afshin Ellian: ook onder Donald Trump glorieert de Amerikaanse democratie.

Pas op voor valse profeten, schreef Matteüs in zijn evangelie. De scherpste beschrijving van valse profeten vinden we in het Oude Testament, in het boek Jeremia. Een bijzonder boek over een bijzonder moment: de val van de stad, de val van de idee Jeruzalem.

Profetie Jeremia: Jeruzalem omsingeld en gevallen

Jeremia, de zoon van een priester van de stam van Benjamin, is de hoofdrolspeler in een roerige tijd. Bijna veertig jaar, tot aan de val van de stad, profeteerde hij in Jeruzalem: wees trouw aan de God van beloftes. Men mocht dus niet dwalen. In 587 omsingelde de koning van Babel, Nebukadnezar (605-562 v.C.), de joodse stad Jeruzalem.

Jeruzalem viel. De idee viel. Ongenade in ballingschap begon voor alle joden. De stad jeremieerde om de doden en gewonden, om de verloren vrijheid en de horror van ballingschap.

Ze werden via Jeremia gewaarschuwd door de God van beloftes: ‘Aangaande de profeten die in Mijn Naam profeteren, daar Ik hen niet gezonden heb, noch hun bevel gegeven, noch  tot hen gesproken; zij profeteren ulieden een vals gezicht, en waarzegging en nietigheid en bedriegerij huns harten.’  Wat werd hier geëist voor het behoud van vrijheid en waardigheid? Blijf trouw aan je principes, ga niet mee met de valse profeten.

Volop (valse) profeten die waarschuwen voor onheil

De strekking van dit machtige Bijbelse verhaal is niet verloren gegaan in de puinhoop van een verloren stad. Nog steeds is het zinvol om het te herlezen, wanneer men zichzelf, zijn idealen en zijn stad voor onheil wil behoeden. Het onheil. Hoe ziet het onheil eruit? Precies hier vinden de valse profeten de gewillige oren. En dit geldt ook voor ons. Wij bevinden ons in een bijzonder historisch tijdperk waarin onze stad en onze vrijheid van alle kanten worden bedreigd. Daarom vragen we ons af wat en hoe de echte bedreiging zou zijn en hoe we ons kunnen verdedigen.

De valse profeten noemen we tegenwoordig de alarmisten. Een politieke alarmist is een valse profeet. In de antieke tijden werden de valse profeten beschouwd als een ernstige bedreiging voor het geloof en de moraal van mensen.

Het zijn niet langer roofzuchtige dieren, maar ze verkopen valse visioen om ons in angst en verwarring te storten. Angst en verwarring leiden tot verzwakking van ons geloof in de democratie en de beloften die wij aan elkaar doen: het verdedigen van de principes van vrijheid en democratie.

Sinds de winst van Trump horen we overal over ondergang democratie

Sinds de overwinning van de Amerikaanse president Donald Trump worden we voor de definitieve val gewaarschuwd. De alarmisten nemen ook nog gemakshalve Polen en Hongarije mee in de wedergeboorte van het kwaad, het fascisme. Het postmoderne kwaad heeft een multicultureel gezicht: ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan hoort erbij. Het multicultureel ingekleurde fascisme van 21ste eeuw wordt in alle gezaghebbende kranten geprofeteerd. Met Trump zou een einde gekomen zijn aan de democratie in Amerika.

In werkelijkheid zegevierde de democratie in Amerika opnieuw. Niet op de slagvelden, niet in de kranten van de gevestigde orde, maar bij de stembus. In alle vrijheid streden de politici van verschillende kampen om de gunst van de kiezers. Daarna gingen die in alle vrijheid naar de stembus. Vervolgens werden alle stemmen in alle eerlijkheid en transparantie geteld. Ten slotte wonnen de tegenstanders van president Trump de strijd om het Huis van Afgevaardigden.

Democraten wonnen Huis van Afgevaardigden, ondanks valse profetieën

De Democraten vormen nu de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Ik had verwacht dat The Washington Post, The New York Times of de Europese kranten het einde van de valse profetie omtrent het Amerikaanse fascisme zouden aankondigen. Dat hebben ze niet gedaan. Schaamte en verlegenheid zijn wellicht de drijfmotieven zijn van deze ongehoorde stilte. De jeremiërende stemmen zwijgen als het graf.

De alarmisten waren bezorgd om de rechtspraak onder het nieuwe fascisme. Terwijl de rechters in Amerika en elders nog steeds onafhankelijk en onpartijdig trachten te opereren. Dat gebeurt ook onder Trump. Er is geen sprake van angst of vrees voor een tiran.

De conservatieve opperrechter John Roberts kritiseerde president Trump zonder zijn naam te noemen: ‘We hebben geen Obama-rechters of Trump-rechters, geen Bush-rechters of Clinton-rechters. (…) Wat we hebben is een uitzonderlijke groep van toegewijde rechters die hun uiterste best doen om op gelijke voet recht te doen aan iedereen die voor hen verschijnt. (…) En die onafhankelijke rechterlijke macht is iets waarvoor we allemaal dankbaar zouden moeten zijn.’ Roberts is rechter bij het machtige Supreme Court. Roberts is niet gearresteerd. Hij is en hij zal rechter blijven.

Politiek correcte alarmisten ondermijnen geloof in democratie

We zullen onze vrijheid verliezen, maar niet voordat we ons geloof in de democratie hebben verloren. De politiek correcte alarmisten ondermijnen juist ons geloof in de democratie, in de idee van de democratie. De democratie is het scharnier van een belofte inzake geweldloosheid, eerlijke verkiezingen en een retorische strijd tussen minderheid en meerderheid.

Valse profeten ondermijnen het geloof in de democratie.

Jeremieer niet, de Amerikaanse democratie glorieert nog steeds!

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.