Afshin Ellian Afshin Ellian

D66 moet Grondwet verdedigen in plaats van Syriërs beloftes te doen

15 november 2019

Het ooit libertijnse D66 gooide al haar democratische kroonjuwelen overboord ten faveure van de Europese eenwording en het multiculturalisme. Afgelopen weekeinde zei Sigrid Kaag in het Arabisch tegen Syriërs dat ze berichten in de media met een korrel zout moeten nemen. De minister had beter de grondbeginselen van de democratische Nederlandse rechtsstaat kunnen verdedigen, schrijft Afshin Ellian.

D66 ontvouwt zich tot een maatschappij-ontwrichtende partij. Ze was ooit een antiklerikale partij. Een kabinet zonder het CDA was haar grootste wens, eigenlijk ook een soort kroonjuweel.

Die wens kwam uit met achtereenvolgens twee paarse, anti-ideologische kabinetten van D66, VVD en PvdA (1994-2002). Een paars kabinet paste kennelijk in de jaren na de val van de Muur. Men ging ervan uit dat Nederland en de rest van de westerse democratieën zich zouden ontwikkelen zonder ideologische twistpunten. We weten nu hoe die ontwikkeling eindigde: in een onsamenhangende samenleving.

Afshin Ellian

Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij schrijft wekelijks onder meer over de idealen en vrijheden van de westerse cultuur.

Niet alleen D66 legde dus de basis voor een gebrekkige maatschappelijke cohesie.

D66 in een kabinet zonder het CDA bleek vooral geïnteresseerd in twee vraagstukken: de legalisering van prostitutie en van euthanasie. D66 werd de partij van immateriële vraagstukken. De verdere democratisering van Nederland heeft ze vervolgens losgelaten wegens onwelgevallige uitkomsten van twee referenda. U zult denken dat deze libertijnse partij geen fundamentele ankerpunten kent. Dat is een misvatting, die kent ze juist wel. D66 is de partij van beginselen. Ja, van postmoderne beginselen!

Belangrijkste beginselen van D66: multiculturalisme en EU-eenwording

Het allereerste en belangrijkste beginsel van de partij luidt: het multiculturalisme. De multiculturele ideologie voert ze op twee niveaus uit. Ze pleit voor onbeperkte immigratie. Hoe meer immigranten, hoe meer geluk! Wat daarmee ook samenhangt, is de ideologie van inclusiviteit. Dit is eigenlijk een reactionair uitgangspunt dat gelijkheid voor de wet aanvult met de daadwerkelijke gelijkstelling van mensen. Inclusiviteit is vijand nummer één van de vrijheid van meningsuiting. Vandaar dat D66, een libertijnse partij, niets heeft met de vrijheid van meningsuiting.

Het tweede beginsel van de partij is het streven om stapsgewijs de nationale soevereiniteit in te perken door die over te dragen aan supranationale organisaties als de Europese Unie (EU). Dat is niet onlogisch. De EU wordt overheerst door postmoderne figuren die de belangrijkste waarden van Europa niet willen uitdragen. Als morgen een supranationale organisatie wordt opgericht om toezicht te houden op de klimaatmaatregelen, zouden D66 en GroenLinks voor het overdragen van nationale soevereiniteit aan deze organisatie zijn. D66 handelt volgens deze ideologische beginselen en voelt zich thuis bij postmodern links.

Klimaatreligie van D66 stort het land nu al in chaos

Regeren in een coalitie met D66 brengt de VVD daarom meer schade toe dan regeren met de PvdA. Zie de gebeurtenissen in de voorbije weken. De klimaatreligie van D66 stort nu al het land in een chaos: stikstof, klimaatmaatregelen, enzovoort. D66 brengt ernstige schade toe aan een al verbrokkelde nationale saamhorigheid. Wie daarover praat, wordt als een platte, provinciale nationalist neergezet. Het duurde door D66 lang voordat Nederland weer een concept van burgerschap kon ontwikkelen met aandacht voor de taal, waarden en geschiedenis van Nederland. Maar ook dit is niet langer zeker. Daarvoor hebben ze een assertieve minister ingehuurd: Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens het laatste congres van D66 is een filmpje getoond waarin de fractieleider Rob Jetten in de Tweede Kamer opponeerde tegen Thierry Baudet (Forum voor Democratie). In die discussie stelde Jetten dat Baudet alle Syriërs over één kam scheert en terug wil sturen. D66 had 150 Syrische immigranten uitgenodigd om het partijcongres bij te wonen. Minister Kaag richtte zich tot niet-stemgerechtigde en dus niet-Nederlandse Syriërs: ‘De vluchteling als zondebok voor eigen problemen is eeuwenoud. De voorwaarden voor vrijwillige terugkeer zijn er niet.’

Dit alles gebeurde tijdens een congres van een Nederlandse politieke partij. Minister Kaag en het congres van D66 zijn helemaal niet bevoegd om te bepalen of Syriërs terug mogen naar hun land. Kaag heeft daarover werkelijk niks te zeggen. Het is een zaak van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en in het uiterste geval het parlement, waarin Kaags partij slechts 19 zetels van 150 zetels inneemt.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Minister Kaag waarschuwde Syriërs tegen de Nederlandse media: ‘Laat je niet gek maken door de Nederlandse media’ en adviseerde hen ‘niet alles te geloven’ wat media hier berichten. Om er zeker van te zijn dat alle Syriërs haar zouden begrijpen, sprak zij in het Arabisch. Hebben de Syriërs die al een aantal jaren in Nederland zijn dan geen Nederlands geleerd?

Kaag verwart Nederland met Syrië, Libanon of de Palestijnse Gebieden, maatschappijen zonder cohesie, sektarisch, en door en door verdeeld door religie, taal en stam. Wel is Kaag erg consequent in haar libanisering van Nederland: ook daar is de temporele saamhorigheid gefundeerd in de strijd tegen de vijand.

Kaag moet geen verblijfsvergunning beloven, maar Grondwet verdedigen

Lees ook dit commentaar van Gertjan van Schoonhoven terug: Lezing Kaag ademde elitair kosmopolitisme

Kaag belooft Syriërs in het Arabisch een permanente verblijfsvergunning. Zij had echter, als hoeder van de Grondwet, tegen de aanwezige Syriërs moeten zeggen: pas op en blijf met je poten af van homoseksuelen, blijf met je poten af van andersdenkenden, zoals islamcritici en Mohammed-cartoonisten. Heb respect voor de autonomie van vrouwen en weet dat Nederland geen Syrië is en geen Palestijnse Gebieden. Dit zijn normale zaken die met de belangrijkste grondrechten corresponderen, namelijk met artikelen 1, 6 en 7 van de Grondwet.

De postmoderne media zijn kritiekloos als het gaat om Kaag en de rest van D66. Terwijl Kaag en haar geestverwanten verdeeldheid en wantrouwen zaaien. Kaag zegt immers tegen Syriërs dat ze de Nederlandse media niet moeten geloven.

Kaag (D66) gedraagt zich als minister voor Syrische Zaken.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.