Bente Becker

Stop onvrije invloeden in Nederland

14 januari 2021Leestijd: 4 minuten

In sommige Nederlandse moskeeën klinken soms uitspraken die meer passen bij een IS-enclave dan bij het vrije Nederland. VVD-Kamerlid Bente Becker wil dat het kabinet met serieuze wetgeving komt om haatimams te stoppen en schadelijke organisaties en financiering uit onvrije landen aan te pakken. Anders dient de VVD zelf een initiatiefwet in.

‘Een vrouw moet worden gestenigd als zij overspel pleegt.’ ‘Een meisje moet worden besneden zodat haar lusten niet zullen ontluiken.’ ‘De jihad moet zegevieren in het Midden-Oosten.’

Dit soort uitspraken zou je misschien verwachten in een IS-enclave. NIET in ons vrije Nederland. Maar deze uitspraken zijn gedaan in moskeeën hier, dikwijls gefinancierd met buitenlands geld. Door de coronacrisis en een schokkend rapport over de kinderopvangtoeslag dreigt ongewenste buitenlandse beïnvloeding van moslimgemeenschappen bijna op de achtergrond te raken. Dat het hier gaat het om ontwikkelingen die we niet mogen negeren, blijkt uit het rapport van een parlementair onderzoek dat deze week wordt besproken in de Tweede Kamer.

Invloed uit Midden-Oosten op moskeeën neemt toe

Bente Becker (1985) is Tweede Kamerlid voor de VVD.

Dit is een artikel van EW Podium. Daarop publiceert de redactie van EW elke week meerdere artikelen van jonge schrijvers, die vanuit hun eigen onderzoek, expertise of werkervaring willen bijdragen aan het publieke debat.

De parlementaire commissie concludeert dat er sprake is van een bewuste financiële strategie vanuit onvrije landen, om in de hoofden en harten van Nederlanders te komen. Natuurlijk zijn er ook welwillende, liberale moskeeën, maar helaas neemt, ook onder invloed van organisaties uit het Midden-Oosten, het aantal orthodoxe moskeeën toe. Dappere betrokkenen vertelden in de verhoren hoe hun moskee steeds onvrijer is geworden. Ze werden daags daarna bedreigd uit salafistische hoek.

De commissie beschrijft hoe salafisten hun ware intenties misschien niet laten zien, maar dat achter gesloten deuren een agenda heerst van omverwerping van onze vrijheid. Niet alleen in moskeeën, maar ook op weekendscholen en internet. Een opstap van politiek salafisme, waarbij alleen ideeën worden verkondigd, naar het jihadistische salafisme van schadelijke acties, ligt volgens de AIVD op de loer. Van een andere aard, maar net zo zorgelijk, is de stevige beïnvloeding door  het regime van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan via bijna 150 Nederlandse moskeeën die worden gefinancierd vanuit Ankara.

Minister Koolmees pleit voor ‘gelaagdheid in de discussie’

Het rapport barst van de zorgwekkende voorbeelden. De Tweede Kamer roept al jaren om meer wet- en regelgeving, maar het rapport dreigt opnieuw niet tot een doorbraak te leiden. Dit weekend schreef minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) in de krant liever onder de radar te willen blijven in het integratiedebat en pleitte hij voor ‘gelaagdheid in de discussie’. Om buitenlandse beïnvloeding het hoofd te bieden, richtte hij een Taskforce op die bij problematisch gedrag bestuurlijke partijen bij elkaar kan brengen.

Lees ook het ingezonden opiniestuk dat Bente Becker schreef na de islamitische terreuraanslagen in Frankrijk: Wat voor samenleving willen
we zijn?
Nice

Een nobel streven. Maar een eigen wettelijke bevoegdheid om tot actie over te gaan heeft deze taskforce niet. Op internet en  weekendscholen, de terreinen waarover de AIVD zich het meest zorgen maakt, is de Taskforce niet actief. En erger nog: concrete wetgeving ontbreekt überhaupt om hier als overheid te kunnen ingrijpen, tenzij extremistische of terroristische motieven kunnen worden aangetoond. Maar het inperken van vrijheid begint al veel eerder in een wereld die niet (of nog niet) aan terreurdreiging te linken is.

Financiering uit onvrije landen aan banden leggen, is nodig en mogelijk

We moeten dus meer gaan doen. Een hoopgevende stap is dat het kabinet moskeeën wil gaan verplichten in elk geval transparant te zijn over buitenlandse giften. Maar op de vraag of moskeefinanciering uit onvrije landen vervolgens ook aan banden zal worden gelegd, is het voorlopige antwoord nee, terwijl dit mogelijk en zeer nodig is.

Het risico is dat de overheid op deze manier ruimte blijft bieden aan kwaadwillenden om hun gif te kunnen verspreiden.

Lees ook de column van Gerry van der List: Nederland kan slecht omgaan met extremisme

Daarom vraagt de VVD het kabinet dringend om met meer te komen dan taskforces en weerbaarheidsagenda’s. Kom met serieuze wet- en regelgeving om schadelijke organisaties en financiering uit onvrije landen te kunnen aanpakken, haatimams te stoppen en toezicht te gaan houden op informeel onderwijs en internet.  Zorg dat je kunt bepalen wat een onvrij land is en wanneer extra toezicht dus op zijn plaats is.

Desnoods komen we zelf met initiatiefwetgeving. We moeten vrijheid bieden aan iedereen die hieraan een positieve bijdrage wil leveren. Maar ook harde beperkingen gaan opleggen aan hen die onze vrije manier van leven omver willen werpen.

Wil jij een reactie geven op dit artikel? Discussieer mee! Stuur een reactie van minimaal 200 woorden naar [email protected]. Inhoudelijke reacties die voldoen aan de algemene fatsoensnormen worden geplaatst onder dit bericht. Zie voorwaarden.