Bezuinigen op internationale plichten kan Nederland miljarden besparen

17 september 2023Leestijd: 2 minuten
Foto: ANP/Werry Crone

De overheid komt de komende jaren tientallen miljarden tekort. Politici grijpen dan al snel naar belastingverhoging. Maar waarom niet bezuinigen? In aanloop naar Prinsjesdag 2023 geeft EW het kabinet elke dag bezuinigingstips. Vandaag deel 5: bezuinigen op internationale plichten.

Een flinke portie van de overheidsuitgaven komt voort uit de verplichtingen die horen bij internationale samenwerkingsverbanden. Netto maakt Nederland jaarlijks zo’n 8 miljard euro over aan de Europese Unie. Het ministerie van Financiën schat in dat met een maximaal onderhandelingsresultaat een jaarlijkse korting van 1,3 miljard euro valt te behalen. Probleem: de Unie wil de komende jaren juist dat Nederland jaarlijks ongeveer 1 miljard euro extra afdraagt, want ook in Brussel stijgen de kosten.

Ontwikkelingshulp verlagen naar Europees gemiddelde levert 4 miljard op

Stoppen met ontwikkelingssamenwerking levert jaarlijks 8 miljard euro op, maar dat stuit deels op internationale afspraken. Verlagen van de hulp naar het Europees gemiddelde levert 4 miljard euro op, volgens berekeningen van het ministerie van Financiën.

Gooit Nederland de kont tegen de NAVO-krib door slechts 1,5 procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden, dan levert dat volgens het ministerie van Financiën een besparing op van 3,6 miljard euro per jaar.

Naar de asielopvang gaat gemiddeld 30.000 euro per asielzoeker per jaar. Wat de totale kosten van statushouders zijn – asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen – laat zich nauwelijks berekenen. Dat heeft deels te maken met de politieke onwil om de kosten van immigratie inzichtelijk te maken. Wat de kosten zijn van huisvesting en bijstandsuitkeringen voor statushouders is dan ook niet uitgesplitst. Dat er veel valt te besparen door het aantal asielzoekers in te perken, staat buiten kijf. Nadeel: de instroom beperken is een politiek beladen thema. Het was zelfs de reden van de val van het kabinet-Rutte IV.

TOT PRINSJESDAG 2023 PUBLICEERT EW DE KOMENDE DAGEN ARTIKELEN OVER WAAR DE OVERHEID OP ZOU KUNNEN BEZUINIGEN. SCHRIJF U HIER IN VOOR DE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE.