Internet of Things: de snelweg naar Internet of Services

Auto’s die onderling communiceren, ijskasten die in directe verbinding staan met de supermarkt, energiesystemen die zelf de afname reguleren; via het internet worden ‘objecten’ eenvoudig met elkaar verbonden. En dat gaat hard. De belangrijkste vraag draait dan ook allang niet meer om of en hoe 22,9 miljard dingen onderling met elkaar communiceren.

Het gaat erom wat er met de vrijgekomen data wordt gedaan om processen te optimaliseren, diensten te verbeteren en businessmodellen te ontwikkelen. Alles met het oog op steeds meer klantwaarde en een duurzaam concurrerend vermogen.

Frank Wammes, Chief Technology Officer Capgemini Europe, verbaast zich allang niet meer over wat het Internet of Things (IoT) ons kan brengen: ‘Dankzij sensoren kunnen we alles met elkaar verbinden. De gigantische hoeveelheden geproduceerde data leveren steeds meer inzichten en mogelijkheden op. Maar IoT is alleen waardevol als het IoS wordt ofwel het Internet of Services. Gezien de snelheid waarmee data wordt gegenereerd en verzameld, moet het voor iedere organisatie topprioriteit zijn om daar acuut, flexibel en op een zinvolle manier wat mee te doen. Anders is het alleen maar een hoop extra data.’

Betere testaanpak en hogere kwaliteit

Intelligente organisaties zijn dan ook in staat flexibele en disruptieve businessmodellen neer te zetten op basis van de letterlijk gouden combinatie van data en services. Innovatie gaat voor hen niet alleen om ‘het ontdekken’ maar ook om het versnellen en concreet inzetten van data voor hun bedrijfsdoelstellingen.

Uit het onlangs gepubliceerde World Quality Report, een jaarlijks onderzoek naar kwaliteitsborging en softwaretesten, blijkt echter dat 68% van de bedrijven geen testaanpak heeft voor het ontwikkelen van IoT-producten, terwijl 85% van de bedrijven wel actief inzet op IoT. Ook voelen organisaties de druk om een goede balans te vinden tussen kwaliteitsborging en de snelheid waarmee IoT-producten worden ontwikkeld.

Concrete innovatieslagkracht

‘Innovatieslagkracht vraagt om een framework, ecosysteem én fysieke locatie waar organisaties snel en veilig de cyclustijd van ontdekking tot toepassing kunnen verkorten, al dan niet samen met start-ups, innovators en nichespelers. Wij ontwikkelden daarvoor de Applied Innovation Exchange Co-Zone. Hier werken onze consultants en programmeurs samen met onze klanten aan nieuwe ideeën en concrete projecten in wekelijkse sprints.’

Ideeën worden kortcyclisch getest in nauwe samenwerking met de business. ‘Werkt het? Dan schalen we de oplossing snel op, veelal via cloudtoepassingen. Werkt het niet? Volgende idee. Bedrijven die het meest proberen en leren, zullen overleven. Organisaties moeten beseffen dat het ontwikkelen van een competitief IoS-model geen “IT-speeltje” is maar een organisatiebreed vraagstuk; het is het fundament voor iedere toekomstbestendige organisatie.’

Veiligheid en risicobeheer

IoS vraagt echter ook om een strikt veiligheidsbeleid en het beschermen van (privacy)gegevens van klanten en organisaties. Dat dit hard nodig is, bleek wel uit de recente DDos-aanvallen, waarbij de aanval werd georganiseerd vanuit slecht beveiligde IoT-apparaten.

Klanten moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare, veilige connectiviteit en datamanagementservices. ‘Bekende knappen koppen zoals Stephen Hawking maken zich ook zorgen over de toenemende autonomie van robots en internetsystemen. Ik denk echter dat dit aspect nu nog geen zorg voor het bedrijfsleven hoeft te zijn, hiervoor zijn we nog in een te vroeg stadium.

‘Toch is het goed dat er diverse initiatieven worden genomen om antwoorden te vinden op deze vraagstukken. Bedrijven moeten zich wel  concreet zorgen moeten maken om virtuele diefstal en inbraken. Je wilt niet dat een zelfdenkende en -sturende auto door een hacker wordt overgenomen. Dezelfde uitdaging geldt bij grotere systemen zoals onze energievoorzieningen, waterbedrijven en bancaire stelsel. IoS en veiligheidsprotocollen moeten dan ook met dezelfde snelheid worden ontwikkeld.’

Van ouderwets analoog naar succesvol digitaal

Hoe moeten organisaties denken en veranderen om optimaal te profiteren van IoT? ‘Organisaties die hun innovatiekracht rap vergroten en de concurrentie het nakijken geven, blijken organisaties die snel kunnen innoveren, testen, leren en groeien. Zij zijn in staat op volle snelheid te bepalen welke innovaties wel en niet het verschil gaan maken.

‘Het wordt daardoor ook steeds belangrijker dat ieder device als een potentiële sensor wordt gezien. Daarmee kun je eenvoudig data verzamelen in de digitale reis van iedere klant. Vervolgens is het zaak om de dialoog met de consument of klant intelligenter te maken. Daarmee zorg je voor een consistente en persoonlijke interactie via elk denkbaar kanaal met de klant.

‘Maar de basisvraag die iedere organisatie zich moet stellen, is: wat is de waarde van een just-in-time, intelligent ecosysteem door je hele waardeketen of business heen?Valt er een rendabele en positieve businesscase te bouwen? Als die vraag positief beantwoord wordt, zijn de mogelijkheden oneindig om te veranderen van een analoge naar een succesvolle, digitale onderneming die zijn klanten overal en altijd persoonlijk en eenduidig kan bedienen.’

Frank Wammes

Profiel: https://www.nl.capgemini.com/experts/sap-mobility-technovision-insights-data/frank-wammes

Volgen:

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Capgemini

Hoe automatiseer je het proces van wens naar IT-product?

Voor liefst 85 procent van de bedrijven wereldwijd is het Internet of Things onderdeel van de business activiteiten. Toch zegt 68 procent geen specifieke strategie te hebben voor het testen van IoT-functionaliteiten. ‘Absoluut een punt van aandacht’, benadrukt Thomas Som bij deze uitkomsten van het in september verschenen World Quality Report 2016-2017. Als Head of […]

Lees verder
Capgemini

De Collaboration Zone: in korte sprints innoveren

Succesvol technologisch innoveren vraagt om een kortcyclische werkwijze en multidisciplinair samenwerken. Henk Vermeulen, Lead van de Capgemini Collaboration Zone (CoZone), ziet dagelijks hoe organisaties in compacte teams in korte sprints (of concrete korte termijn doelen) succesvol samenwerken. ‘In de CoZone komen innovaties tot leven in concrete concepten. Daar komen we door met de klant met […]

Lees verder
Capgemini

Gehackte teddybeer: valt het Internet of Things wel te beveiligen?

Bij het inzetten van het Internet of Things zijn er drie kernthema’s waar bedrijven invulling aan moeten geven: (1) hoe haal je maximaal (concurrentie)voordeel uit alle data die je verzamelt, (2) hoe creëer je nieuwe business modellen via IoT en (3) hoe zorg je dat een informatieveiligheid is gewaarborgd? Volgens Matthijs Ros, Cybersecurity Leader van […]

Lees verder
Capgemini

Internet of Things: technologische schatkamer voor de industrie

Het Internet of Things produceert geweldig veel data. En dat wordt iedere dag meer. Femke de Jager, Vice-President Digital Manufactering Capgemini Consulting, ziet de industrie hard werken aan het optimaliseren van processen, verbeteren van dienstverlening en ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. ‘Natuurlijk is het nog een zoektocht. Maar begin in ieder geval. Experimenteer, maak fouten, verbeter […]

Lees verder
Capgemini

Hoe Internet of Things bijdraagt aan voorspelbare, duurzame en winstgevende groei

Bepalen van predictive maintenance, verkorten van productielijnen, auto’s op afstand voorzien van software-updates en boodschappen doen via de Amazon Echo; de mogelijkheden van het Internet of Things (IoT) zijn in principe grenzeloos, stelt Onno Franken, Vice-President bij Capgemini. ‘Veel bedrijven gebruiken al succesvolle toepassingen. Wie ook wil starten, houdt in ieder geval twee criteria voor […]

Lees verder
Capgemini

Cybersecurity: niet omdat het kan..

De uitgaven aan cybersecurity lagen vorig jaar wereldwijd rond de 60 miljard dollar. Cybercriminelen investeerden daarentegen naar schatting  300 tot 600 miljard dollar aan hun digitale inbraken. Het is dus de hoogste tijd om cybersecurity op alle agenda’s te zetten; binnen het bedrijfsleven, de overheid en ons onderwijsstelsel. Voor veel mensen zijn digitale middelen inmiddels […]

Lees verder
Capgemini

Ruim baan voor de CISO

Innovaties gaan snel; klanten en aandeelhouders eisen dat bedrijven gelijke tred houden met de laatste IT-ontwikkelingen. Diezelfde klanten en aandeelhouders willen echter niet dat hun gegevens op straat komen te liggen. Cyberaanvallen of datalekken hebben dan ook steeds grotere gevolgen voor omzet en winstgevendheid van organisaties en zijn daarmee een serieuze bedreiging voor hun voortbestaan. […]

Lees verder
Capgemini

U bent de zwakste schakel. Bedankt!

Berichten over gehackte websites, gestolen bankgegevens en criminelen die zichzelf toegang verschaffen tot bedrijfsnetwerken lijken inmiddels dagelijkse kost in de media. Vaak vormde niet iets maar iemand de toegangspoort tot deze hacks. Zoals experts regelmatig benadrukken: niet de techniek, maar de mens is de zwakste schakel in onze informatiebeveiliging. ‘Social engineering’ speelt een belangrijke rol […]

Lees verder
Capgemini

Digitalisering, wie is er niet groot mee geworden?

Onze maatschappij digitaliseert in rap tempo. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we onze maatschappij goed voorbereiden op deze veranderingen? Een belangrijke pijler daarin vormen onze scholen. Om de medewerkers van de toekomst met voldoende IT- en ‘security skills’ de arbeidsmarkt te laten betreden, moeten we nu investeren in het onderwijzen van […]

Lees verder
Capgemini

Datalekken melden = datalekken communiceren?

Sinds 1 januari 2016 zijn organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms moeten zij die ook communiceren aan betrokkenen. Er moet dan sprake zijn van een ‘ernstig datalek waarbij betrokkenen van wie de gegevens zijn gelekt ook ernstige hinder kunnen ondervinden in de persoonlijke levenssfeer’. Klinkt u dat wat abstract in de […]

Lees verder
Capgemini

Digitale disruptie treft sectoren wereldwijd

De term digitale disruptie wordt vaak gebruikt om de impact van de snel veranderde wereld van IT op onze bedrijven en organisaties te schetsen. Digitalisering is echter geen oorzaak. Het gaat om de vraag hoe slim nieuwe technologische mogelijkheden worden gebruikt om nieuwe categorieën te scheppen of om processen zodanig te optimaliseren dat nieuwe concurrerende […]

Lees verder
Capgemini

‘Consumentengedrag zal nooit meer hetzelfde zijn’

Consumentengedrag verandert razendsnel door de digitalisering. Consumenten zitten aan het stuur en dwingen alle partijen in de retail om zich te organiseren rondom hun dagelijkse leven. Bedrijven die hierin slagen – de Amazons en Bol.coms van deze wereld – hebben succes en zien hun omzet fors groeien. Meer ‘traditionele’ partijen houden met moeite het hoofd […]

Lees verder
Capgemini

Energiesector moet zichzelf opnieuw uitvinden

Energie is het wasmiddel van de 21e eeuw: prijzen zijn stuntmiddelen en marges staan steeds verder onder druk. De levering van Energie is een commodity die steeds meer aan relevantie verliest. Met de verschuiving van centrale naar decentrale duurzame opwekking is een groot deel van onze woningen binnen 10 jaar zelfvoorzienend. Maar daar waar bijvoorbeeld […]

Lees verder
Capgemini

Eerste hulp bij digitalisering

Digitalisering en slimme technologie bieden enorme kansen binnen de zorg. Met inzet van Cloud, Big Data en eHealth kunnen zorgprocessen veel efficiënter worden ingericht en uitgevoerd. Cliënten en medische professionals verwachten dat ook, gevoed door ervaringen in andere sectoren. Zorginstellingen willen wel, maar de huidige,vaak beheersmatig ingestoken ICT-functie staat innovatie in de weg. Hoe kan […]

Lees verder
Capgemini

Succes van fintechs schudt banken wakker

Eenvoudig betalen met je mobieltje, snel online krediet aanvragen of direct je vrienden betalen na een etentje: fintechs veranderen in hoog tempo de spelregels van de financiële sector. Om niet buitenspel te komen staan, moeten banken en verzekeraars hun mindset veranderen en de samenwerking zoeken met dit soort technologiegedreven start-ups. Doelstelling? Digitale vernieuwing met de […]

Lees verder
Capgemini

Digital finance: Simpler, Smarter, Safer

Digitalisering heeft een enorme impact op de financiële functie. Nieuwe technologie helpt bestaande activiteiten simpeler, sneller en veiliger uit te voeren. Dit leidt tot een verschuiving in rollen en herdefiniëring van processen. In plaats van controle en verantwoording richt de financiële functie zich steeds meer op analyses en waardecreatie rondom het besluitvormingsproces. Wat betekent dit […]

Lees verder
Capgemini

De digitale overheid: maatwerk en een persoonlijke benadering

Consumenten nemen de regie in eigen hand. Of het nu gaat om het kopen van kleding, het inwinnen van informatie of de dienstverlening van ziekenhuizen: consumenten zoeken het zelf wel uit. Letterlijk. Technologische innovaties maken dat de consument steeds steviger in het zadel komt te zitten. Organisaties en sectoren die de ‘customer journey’ – de […]

Lees verder