Hoe Internet of Things bijdraagt aan voorspelbare, duurzame en winstgevende groei

Bepalen van predictive maintenance, verkorten van productielijnen, auto’s op afstand voorzien van software-updates en boodschappen doen via de Amazon Echo; de mogelijkheden van het Internet of Things (IoT) zijn in principe grenzeloos, stelt Onno Franken, Vice-President bij Capgemini.

‘Veel bedrijven gebruiken al succesvolle toepassingen. Wie ook wil starten, houdt in ieder geval twee criteria voor ogen: laat je toepassing een meerwaarde hebben voor klanten of een verbetering zijn van een intern proces.’

Franken ziet het IoT snel groeien: ‘We zien succesvolle toepassingen in consumentenproducten,  verkoopkanalen, logistieke ketens, innovatieprocessen en productielijnen. Er is niet één IoT-strategie. Daarvoor zijn de toepassingsmogelijkheden te divers. Zoals bij alle technologie draait IoT om het creëren van meerwaarde voor klanten en structurele verbeteringen van productie- of logistieke processen.’

Netwerk van diensten

‘Optimaal zijn natuurlijk de product-dienstcombinaties met meerwaarde voor beide kanten. Zie de auto’s van Tesla die op afstand van nieuwe self-driving software worden voorzien. Er is daarom geen groot garagenetwerk nodig voor onderhoud.

‘Aansprekend vind ik ook het op afstand monitoren van drinkwaterkwaliteit. Dit vermindert de gezondheidsrisico’s en het waterleidingbedrijf kan beter monitoren en eerder ingrijpen als de waterkwaliteit onverhoopt daalt. Ook kunnen beheerders onderhoud proactief en preventief inplannen. Dat voorkomt onverwachte en kostbare down time.

‘In de particuliere markt zijn er verschillende toepassingen in de zorg, vooral voor de zorg op afstand. Doelstelling is altijd dat IoT bijdraagt aan voorspelbare, duurzame en winstgevende groei van de organisatie. Essentieel is daarom aan het slimme product betaalde diensten te koppelen. In vrijwel alle voorbeelden zie je dat naast het “netwerk der dingen” ook een “netwerk van diensten” wordt ingericht. Mijn collega Frank Wammes, CTO van Capgemini Europe, spreekt daarom over het Internet of Services.’

Kijk naar het hele verhaal

‘Laten bedrijven die zoeken naar de juiste aanpak, vooral kijken naar het hele verhaal. Technologie is een, maar het succes zit ook in de schaalbaarheid en of de organisatie snel genoeg de juiste business capabilities kan ontwikkelen. Natuurlijk is IT betrokken, maar vergeet ook niet de expertise van bijvoorbeeld design, engineering, productie en customer service. Want hoe werkt de oplossing in de keten? Predictive maintenance van machines is alleen zinvol als de signalen van duizenden sensoren eenvoudig interpreteerbaar worden gevisualiseerd en als engineers anders gaan werken.

‘Wij adviseren daarom te beginnen met een proof of concept om het idee kleinschalig en met weinig risico’s te toetsen. Werkt het, dan volgt de proof of value of een minimum viable product om het nut en de levensvatbaarheid van het concept te presenteren aan klanten en de organisatie. Dan volgt de scale-up waarmee de IoT-toepassing direct bijdraagt aan de strategische doelen van het bedrijf.

‘Let daarbij natuurlijk op de technologische aspecten zoals het IoT-platform, beveiliging, opslag en analyse van de verzamelde data. Maar de crux in zo’n innovatietraject is om steeds drie à vier fasen vooruit te denken. Kijk steeds opnieuw naar de benodigde competenties van medewerkers, de effecten voor de ketenpartners, de mogelijkheden om het slimme product economisch rendabel te produceren, lancering van het product en mate van het concurrentievoordeel.

‘Essentieel zijn verder kosten, regelgeving en behoud van het commitment van het management of aandeelhouders. Zo kun je openstaande issues en risico’s continu reduceren. Onze ervaring is dat deze aanpak leidt tot 87 procent kans op een commercieel succesvolle marktintroductie van innovaties waar het industriegemiddelde ligt op nog geen 5 procent.’

Onno Franken

Profiel:  https://www.linkedin.com/in/onnofranken

Volgen:

 

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Capgemini

Internet of Things: de snelweg naar Internet of Services

Auto’s die onderling communiceren, ijskasten die in directe verbinding staan met de supermarkt, energiesystemen die zelf de afname reguleren; via het internet worden ‘objecten’ eenvoudig met elkaar verbonden. En dat gaat hard. De belangrijkste vraag draait dan ook allang niet meer om of en hoe 22,9 miljard dingen onderling met elkaar communiceren. Het gaat erom […]

Lees verder
Capgemini

Hoe automatiseer je het proces van wens naar IT-product?

Voor liefst 85 procent van de bedrijven wereldwijd is het Internet of Things onderdeel van de business activiteiten. Toch zegt 68 procent geen specifieke strategie te hebben voor het testen van IoT-functionaliteiten. ‘Absoluut een punt van aandacht’, benadrukt Thomas Som bij deze uitkomsten van het in september verschenen World Quality Report 2016-2017. Als Head of […]

Lees verder
Capgemini

De Collaboration Zone: in korte sprints innoveren

Succesvol technologisch innoveren vraagt om een kortcyclische werkwijze en multidisciplinair samenwerken. Henk Vermeulen, Lead van de Capgemini Collaboration Zone (CoZone), ziet dagelijks hoe organisaties in compacte teams in korte sprints (of concrete korte termijn doelen) succesvol samenwerken. ‘In de CoZone komen innovaties tot leven in concrete concepten. Daar komen we door met de klant met […]

Lees verder
Capgemini

Gehackte teddybeer: valt het Internet of Things wel te beveiligen?

Bij het inzetten van het Internet of Things zijn er drie kernthema’s waar bedrijven invulling aan moeten geven: (1) hoe haal je maximaal (concurrentie)voordeel uit alle data die je verzamelt, (2) hoe creëer je nieuwe business modellen via IoT en (3) hoe zorg je dat een informatieveiligheid is gewaarborgd? Volgens Matthijs Ros, Cybersecurity Leader van […]

Lees verder
Capgemini

Internet of Things: technologische schatkamer voor de industrie

Het Internet of Things produceert geweldig veel data. En dat wordt iedere dag meer. Femke de Jager, Vice-President Digital Manufactering Capgemini Consulting, ziet de industrie hard werken aan het optimaliseren van processen, verbeteren van dienstverlening en ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. ‘Natuurlijk is het nog een zoektocht. Maar begin in ieder geval. Experimenteer, maak fouten, verbeter […]

Lees verder
Capgemini

Cybersecurity: niet omdat het kan..

De uitgaven aan cybersecurity lagen vorig jaar wereldwijd rond de 60 miljard dollar. Cybercriminelen investeerden daarentegen naar schatting  300 tot 600 miljard dollar aan hun digitale inbraken. Het is dus de hoogste tijd om cybersecurity op alle agenda’s te zetten; binnen het bedrijfsleven, de overheid en ons onderwijsstelsel. Voor veel mensen zijn digitale middelen inmiddels […]

Lees verder
Capgemini

Ruim baan voor de CISO

Innovaties gaan snel; klanten en aandeelhouders eisen dat bedrijven gelijke tred houden met de laatste IT-ontwikkelingen. Diezelfde klanten en aandeelhouders willen echter niet dat hun gegevens op straat komen te liggen. Cyberaanvallen of datalekken hebben dan ook steeds grotere gevolgen voor omzet en winstgevendheid van organisaties en zijn daarmee een serieuze bedreiging voor hun voortbestaan. […]

Lees verder
Capgemini

U bent de zwakste schakel. Bedankt!

Berichten over gehackte websites, gestolen bankgegevens en criminelen die zichzelf toegang verschaffen tot bedrijfsnetwerken lijken inmiddels dagelijkse kost in de media. Vaak vormde niet iets maar iemand de toegangspoort tot deze hacks. Zoals experts regelmatig benadrukken: niet de techniek, maar de mens is de zwakste schakel in onze informatiebeveiliging. ‘Social engineering’ speelt een belangrijke rol […]

Lees verder
Capgemini

Digitalisering, wie is er niet groot mee geworden?

Onze maatschappij digitaliseert in rap tempo. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we onze maatschappij goed voorbereiden op deze veranderingen? Een belangrijke pijler daarin vormen onze scholen. Om de medewerkers van de toekomst met voldoende IT- en ‘security skills’ de arbeidsmarkt te laten betreden, moeten we nu investeren in het onderwijzen van […]

Lees verder
Capgemini

Datalekken melden = datalekken communiceren?

Sinds 1 januari 2016 zijn organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms moeten zij die ook communiceren aan betrokkenen. Er moet dan sprake zijn van een ‘ernstig datalek waarbij betrokkenen van wie de gegevens zijn gelekt ook ernstige hinder kunnen ondervinden in de persoonlijke levenssfeer’. Klinkt u dat wat abstract in de […]

Lees verder
Capgemini

Digitale disruptie treft sectoren wereldwijd

De term digitale disruptie wordt vaak gebruikt om de impact van de snel veranderde wereld van IT op onze bedrijven en organisaties te schetsen. Digitalisering is echter geen oorzaak. Het gaat om de vraag hoe slim nieuwe technologische mogelijkheden worden gebruikt om nieuwe categorieën te scheppen of om processen zodanig te optimaliseren dat nieuwe concurrerende […]

Lees verder
Capgemini

‘Consumentengedrag zal nooit meer hetzelfde zijn’

Consumentengedrag verandert razendsnel door de digitalisering. Consumenten zitten aan het stuur en dwingen alle partijen in de retail om zich te organiseren rondom hun dagelijkse leven. Bedrijven die hierin slagen – de Amazons en Bol.coms van deze wereld – hebben succes en zien hun omzet fors groeien. Meer ‘traditionele’ partijen houden met moeite het hoofd […]

Lees verder
Capgemini

Energiesector moet zichzelf opnieuw uitvinden

Energie is het wasmiddel van de 21e eeuw: prijzen zijn stuntmiddelen en marges staan steeds verder onder druk. De levering van Energie is een commodity die steeds meer aan relevantie verliest. Met de verschuiving van centrale naar decentrale duurzame opwekking is een groot deel van onze woningen binnen 10 jaar zelfvoorzienend. Maar daar waar bijvoorbeeld […]

Lees verder
Capgemini

Eerste hulp bij digitalisering

Digitalisering en slimme technologie bieden enorme kansen binnen de zorg. Met inzet van Cloud, Big Data en eHealth kunnen zorgprocessen veel efficiënter worden ingericht en uitgevoerd. Cliënten en medische professionals verwachten dat ook, gevoed door ervaringen in andere sectoren. Zorginstellingen willen wel, maar de huidige,vaak beheersmatig ingestoken ICT-functie staat innovatie in de weg. Hoe kan […]

Lees verder
Capgemini

Succes van fintechs schudt banken wakker

Eenvoudig betalen met je mobieltje, snel online krediet aanvragen of direct je vrienden betalen na een etentje: fintechs veranderen in hoog tempo de spelregels van de financiële sector. Om niet buitenspel te komen staan, moeten banken en verzekeraars hun mindset veranderen en de samenwerking zoeken met dit soort technologiegedreven start-ups. Doelstelling? Digitale vernieuwing met de […]

Lees verder
Capgemini

Digital finance: Simpler, Smarter, Safer

Digitalisering heeft een enorme impact op de financiële functie. Nieuwe technologie helpt bestaande activiteiten simpeler, sneller en veiliger uit te voeren. Dit leidt tot een verschuiving in rollen en herdefiniëring van processen. In plaats van controle en verantwoording richt de financiële functie zich steeds meer op analyses en waardecreatie rondom het besluitvormingsproces. Wat betekent dit […]

Lees verder
Capgemini

De digitale overheid: maatwerk en een persoonlijke benadering

Consumenten nemen de regie in eigen hand. Of het nu gaat om het kopen van kleding, het inwinnen van informatie of de dienstverlening van ziekenhuizen: consumenten zoeken het zelf wel uit. Letterlijk. Technologische innovaties maken dat de consument steeds steviger in het zadel komt te zitten. Organisaties en sectoren die de ‘customer journey’ – de […]

Lees verder