Cybersecurity: niet omdat het kan..

De uitgaven aan cybersecurity lagen vorig jaar wereldwijd rond de 60 miljard dollar. Cybercriminelen investeerden daarentegen naar schatting  300 tot 600 miljard dollar aan hun digitale inbraken. Het is dus de hoogste tijd om cybersecurity op alle agenda’s te zetten; binnen het bedrijfsleven, de overheid en ons onderwijsstelsel.

Voor veel mensen zijn digitale middelen inmiddels onmisbare attributen; we regelen praktisch alles online. Een online leven maakt ons echter ook kwetsbaarder als het gaat om beveiliging en privacy. Daar ligt onder meer een schone taak voor ons onderwijs. Veel scholen lopen hierin echter achter: slechts weinig leraren hebben voldoende kennis en vaardigheden om hun leerlingen voor te bereiden op de digitale valstrikken.

Dat geven ze ook zelf aan: de ontwikkelingen gaan te hard of zijn te complex. Meer en blijvend investeren in onderwijs over veiligheid in de digitale wereld is daarom essentieel. Maar daar houdt het niet op. Gezien de snelheid en de dynamiek van technologische ontwikkelingen moeten we ook na de onderwijsperiode blijvend investeren in kennis en skills op het gebied van security.

De zwakste schakel

Alle overheidscampagnes en voorlichting van banken en verzekeraars ten spijt: mensen vormen nog steeds de zwakste schakel in de beveiligingsketen. Social engineers misbruiken onze onwetendheid en onbedachtzaamheid om vertrouwelijke informatie te verkrijgen of iemand te verleiden een bepaalde handeling te verrichten.

Wie wel eens gebruik maakt van een verbinding met openbare wifi-netwerken, moet weten dat hackers zo’n wifi-hotspot kinderlijk eenvoudig kunnen nabootsen. Daarom richt een goede security strategie zich niet alleen op technische aspecten, maar vooral ook op de menskant. Uiteindelijk zijn mensen pas bewust van hun kwetsbaarheid als ze ervaren hoe cybercriminaliteit werkt.

Herhaling is daarbij ‘key’: na verschillende cyberoefeningen, trainingen en andere maatregelen verbetert het juiste – lees veilige – gedrag.

Meer dan IT alleen

Succesvolle cyberaanvallen kunnen serieuze reputatieschade opleveren. In de persoonlijke sfeer kan een hack van een overspelsite een huwelijk kosten. Bij organisaties kost het omzet, winstgevendheid, klantvertrouwen en levert het imagoschade op.

Wie staat zijn gegevens nog af aan een bank of overheid als deze zijn privacy niet kan garanderen? Security moet dan ook veel hoger op de agenda staan in alle boardrooms. Dat vraagt om een functionaris die niet alleen begrijpt hoe de IT-kant functioneert, maar ook snapt dat veiligheid essentieel is voor klanttevredenheid.

Security wordt een belangrijk concurrentiemiddel. De Chief Information Security Officer (CISO) moet in staat zijn de belangen van veiligheid en IT te koppelen aan de businessdoelstellingen, en de interne agenda’s op één lijn zien te krijgen. Kortom, de hoogste tijd om op zoek te gaan naar dit schaap met de vijf poten.

Als het toch fout gaat

Gaat het ondanks alle maatregelen toch verkeerd, dan moeten we een ernstig datalek sinds 1 januari 2016 niet alleen communiceren aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook de slachtoffers moeten in sommige gevallen op de hoogte worden gebracht om een verdere vertrouwensbreuk met cliënten, burgers of klanten te beperken.

Voor bijvoorbeeld instellingen in het veiligheidsdomein, zoals het ministerie van Justitie, de Politie of ‘Blijf van Mijn Lijf’-huizen, is dat vertrouwen cruciaal. Ter illustratie: als een getuigenverklaring wordt gelezen door een onbevoegd persoon of verloren gaat, kan dat zeer nadelige gevolgen hebben voor de getuige.

Per incident moet dus worden afgewogen aan wie, wat wordt gemeld en hoe adequaat wordt opgetreden. Dat vereist een heldere communicatiestrategie.

Trends in Veiligheid

Mocht u meer willen weten over hoe veilig Nederlanders zich online wanen of welk gevoel we hebben bij onze fysieke veiligheid op straat? De belangrijkste inzichten en resultaten zijn gebundeld in het onderzoeksrapport ‘Trends in Veiligheid 2016’ van Capgemini. Een exemplaar is te bestellen via deze link.  Rapporten uit de voorgaande jaren en een sneak preview zijn te vinden op de website:  trendsinveiligheid.nl.

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Capgemini

Internet of Things: de snelweg naar Internet of Services

Auto’s die onderling communiceren, ijskasten die in directe verbinding staan met de supermarkt, energiesystemen die zelf de afname reguleren; via het internet worden ‘objecten’ eenvoudig met elkaar verbonden. En dat gaat hard. De belangrijkste vraag draait dan ook allang niet meer om of en hoe 22,9 miljard dingen onderling met elkaar communiceren. Het gaat erom … Continued

Lees verder
Capgemini

Hoe automatiseer je het proces van wens naar IT-product?

Voor liefst 85 procent van de bedrijven wereldwijd is het Internet of Things onderdeel van de business activiteiten. Toch zegt 68 procent geen specifieke strategie te hebben voor het testen van IoT-functionaliteiten. ‘Absoluut een punt van aandacht’, benadrukt Thomas Som bij deze uitkomsten van het in september verschenen World Quality Report 2016-2017. Als Head of … Continued

Lees verder
Capgemini

De Collaboration Zone: in korte sprints innoveren

Succesvol technologisch innoveren vraagt om een kortcyclische werkwijze en multidisciplinair samenwerken. Henk Vermeulen, Lead van de Capgemini Collaboration Zone (CoZone), ziet dagelijks hoe organisaties in compacte teams in korte sprints (of concrete korte termijn doelen) succesvol samenwerken. ‘In de CoZone komen innovaties tot leven in concrete concepten. Daar komen we door met de klant met … Continued

Lees verder
Capgemini

Gehackte teddybeer: valt het Internet of Things wel te beveiligen?

Bij het inzetten van het Internet of Things zijn er drie kernthema’s waar bedrijven invulling aan moeten geven: (1) hoe haal je maximaal (concurrentie)voordeel uit alle data die je verzamelt, (2) hoe creëer je nieuwe business modellen via IoT en (3) hoe zorg je dat een informatieveiligheid is gewaarborgd? Volgens Matthijs Ros, Cybersecurity Leader van … Continued

Lees verder
Capgemini

Internet of Things: technologische schatkamer voor de industrie

Het Internet of Things produceert geweldig veel data. En dat wordt iedere dag meer. Femke de Jager, Vice-President Digital Manufactering Capgemini Consulting, ziet de industrie hard werken aan het optimaliseren van processen, verbeteren van dienstverlening en ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. ‘Natuurlijk is het nog een zoektocht. Maar begin in ieder geval. Experimenteer, maak fouten, verbeter … Continued

Lees verder
Capgemini

Hoe Internet of Things bijdraagt aan voorspelbare, duurzame en winstgevende groei

Bepalen van predictive maintenance, verkorten van productielijnen, auto’s op afstand voorzien van software-updates en boodschappen doen via de Amazon Echo; de mogelijkheden van het Internet of Things (IoT) zijn in principe grenzeloos, stelt Onno Franken, Vice-President bij Capgemini. ‘Veel bedrijven gebruiken al succesvolle toepassingen. Wie ook wil starten, houdt in ieder geval twee criteria voor … Continued

Lees verder
Capgemini

Ruim baan voor de CISO

Innovaties gaan snel; klanten en aandeelhouders eisen dat bedrijven gelijke tred houden met de laatste IT-ontwikkelingen. Diezelfde klanten en aandeelhouders willen echter niet dat hun gegevens op straat komen te liggen. Cyberaanvallen of datalekken hebben dan ook steeds grotere gevolgen voor omzet en winstgevendheid van organisaties en zijn daarmee een serieuze bedreiging voor hun voortbestaan. … Continued

Lees verder
Capgemini

U bent de zwakste schakel. Bedankt!

Berichten over gehackte websites, gestolen bankgegevens en criminelen die zichzelf toegang verschaffen tot bedrijfsnetwerken lijken inmiddels dagelijkse kost in de media. Vaak vormde niet iets maar iemand de toegangspoort tot deze hacks. Zoals experts regelmatig benadrukken: niet de techniek, maar de mens is de zwakste schakel in onze informatiebeveiliging. ‘Social engineering’ speelt een belangrijke rol … Continued

Lees verder
Capgemini

Digitalisering, wie is er niet groot mee geworden?

Onze maatschappij digitaliseert in rap tempo. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we onze maatschappij goed voorbereiden op deze veranderingen? Een belangrijke pijler daarin vormen onze scholen. Om de medewerkers van de toekomst met voldoende IT- en ‘security skills’ de arbeidsmarkt te laten betreden, moeten we nu investeren in het onderwijzen van … Continued

Lees verder
Capgemini

Datalekken melden = datalekken communiceren?

Sinds 1 januari 2016 zijn organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms moeten zij die ook communiceren aan betrokkenen. Er moet dan sprake zijn van een ‘ernstig datalek waarbij betrokkenen van wie de gegevens zijn gelekt ook ernstige hinder kunnen ondervinden in de persoonlijke levenssfeer’. Klinkt u dat wat abstract in de … Continued

Lees verder
Capgemini

Digitale disruptie treft sectoren wereldwijd

De term digitale disruptie wordt vaak gebruikt om de impact van de snel veranderde wereld van IT op onze bedrijven en organisaties te schetsen. Digitalisering is echter geen oorzaak. Het gaat om de vraag hoe slim nieuwe technologische mogelijkheden worden gebruikt om nieuwe categorieën te scheppen of om processen zodanig te optimaliseren dat nieuwe concurrerende … Continued

Lees verder
Capgemini

‘Consumentengedrag zal nooit meer hetzelfde zijn’

Consumentengedrag verandert razendsnel door de digitalisering. Consumenten zitten aan het stuur en dwingen alle partijen in de retail om zich te organiseren rondom hun dagelijkse leven. Bedrijven die hierin slagen – de Amazons en Bol.coms van deze wereld – hebben succes en zien hun omzet fors groeien. Meer ‘traditionele’ partijen houden met moeite het hoofd … Continued

Lees verder
Capgemini

Energiesector moet zichzelf opnieuw uitvinden

Energie is het wasmiddel van de 21e eeuw: prijzen zijn stuntmiddelen en marges staan steeds verder onder druk. De levering van Energie is een commodity die steeds meer aan relevantie verliest. Met de verschuiving van centrale naar decentrale duurzame opwekking is een groot deel van onze woningen binnen 10 jaar zelfvoorzienend. Maar daar waar bijvoorbeeld … Continued

Lees verder
Capgemini

Eerste hulp bij digitalisering

Digitalisering en slimme technologie bieden enorme kansen binnen de zorg. Met inzet van Cloud, Big Data en eHealth kunnen zorgprocessen veel efficiënter worden ingericht en uitgevoerd. Cliënten en medische professionals verwachten dat ook, gevoed door ervaringen in andere sectoren. Zorginstellingen willen wel, maar de huidige,vaak beheersmatig ingestoken ICT-functie staat innovatie in de weg. Hoe kan … Continued

Lees verder
Capgemini

Succes van fintechs schudt banken wakker

Eenvoudig betalen met je mobieltje, snel online krediet aanvragen of direct je vrienden betalen na een etentje: fintechs veranderen in hoog tempo de spelregels van de financiële sector. Om niet buitenspel te komen staan, moeten banken en verzekeraars hun mindset veranderen en de samenwerking zoeken met dit soort technologiegedreven start-ups. Doelstelling? Digitale vernieuwing met de … Continued

Lees verder
Capgemini

Digital finance: Simpler, Smarter, Safer

Digitalisering heeft een enorme impact op de financiële functie. Nieuwe technologie helpt bestaande activiteiten simpeler, sneller en veiliger uit te voeren. Dit leidt tot een verschuiving in rollen en herdefiniëring van processen. In plaats van controle en verantwoording richt de financiële functie zich steeds meer op analyses en waardecreatie rondom het besluitvormingsproces. Wat betekent dit … Continued

Lees verder
Capgemini

De digitale overheid: maatwerk en een persoonlijke benadering

Consumenten nemen de regie in eigen hand. Of het nu gaat om het kopen van kleding, het inwinnen van informatie of de dienstverlening van ziekenhuizen: consumenten zoeken het zelf wel uit. Letterlijk. Technologische innovaties maken dat de consument steeds steviger in het zadel komt te zitten. Organisaties en sectoren die de ‘customer journey’ – de … Continued

Lees verder