Digitale disruptie treft sectoren wereldwijd

De term digitale disruptie wordt vaak gebruikt om de impact van de snel veranderde wereld van IT op onze bedrijven en organisaties te schetsen. Digitalisering is echter geen oorzaak. Het gaat om de vraag hoe slim nieuwe technologische mogelijkheden worden gebruikt om nieuwe categorieën te scheppen of om processen zodanig te optimaliseren dat nieuwe concurrerende posities ontstaan.

Dát onderscheidt ‘digital masters’ van andere bedrijven. Uber, Spotify en vele andere start-ups hebben gezien dat er nieuwe productcategorieën te creëren zijn, met behulp van technologie. Van het scheppen van ‘zorgeloos vervoer’ of in geval van Spotify ‘luisteren on demand’.

Niet alleen start-ups kunnen op deze manier gebruik maken van digitalisering om nieuwe markten aan te boren of marktaandeel te winnen. Denk aan de iPod van Apple of aan Rolls-Royce die haar business model heeft omgebouwd naar het verkopen van vlieguren in plaats van motoren.

Hoe kunnen gevestigde bedrijven in traditionele sectoren zoals retail, energie, zorg, banken en verzekeraars, maar ook de overheid, digitalisering gebruiken om nieuwe waarde voor ons als klant en burger te creëren?

Retail: verbeter je Digital Customer Experience

Het concept ‘winkelen’ verandert, de winkel wordt vooral een plek waar consumenten dingen ‘ervaren’. Veranderen is echter niet gemakkelijk: veel retailers zitten in een keurslijf van structuren en systemen die ze in de loop der jaren zorgvuldig hebben opgebouwd.

Door inzet van Big Data analytics en Cloud tools kunnen retailers meer kennis over hun consument opbouwen en ze echt persoonlijke aanbiedingen doen. Vanwege het keurslijf werkt het sneller om dit soort initiatieven op het gebied van de Digital Customer Experience buiten de bestaande organisatie uit te voeren. Bijvoorbeeld via korte pilots in een real-life omgeving die als  hebben doel een hogere klantloyaliteit te genereren. Werkt een aanpak en is deze schaalbaar? Dan rolt de retailer de aanpak breder uit en gebruikt deze als katalysator voor verandering. Hetzelfde geldt voor nieuwe businessconcepten.

Energie: aanbieders van comfort

Nu energie een commodity wordt en meer aanbieders zich door digitale en technologische innovaties aan het front melden wordt de energiemarkt onderdeel van een veel bredere markt: het aanbieden van comfort in en rondom het huis. Huiseigenaren gaan zelf energie opwekken.

Voor diensten zoals het opslaan of het automatisch doorsluizen ervan naar de laadpaal van de buren, maar ook andere diensten zoals tv, internet, telefonie en zelfs beveiliging hoef je geen energieaanbieder meer te zijn. Door het Internet of Things (IoT) raakt alles en iedereen met elkaar verbonden en zullen ook bedrijven als Google en Tesla zich met nieuwe business modellen op deze markt storten.

Energiegiganten missen de wendbaarheid van jonge, kleine start-ups. Door hun operating model aan te passen en door samenwerking met andere partijen zoals start-ups kunnen ze zichzelf flexibeler maken.

Gezondheidszorg: flexibele schil voor nieuwe technologie

De meeste bestaande ICT-systemen binnen de zorg zijn log en traag. Dit is de belangrijkste reden waarom digitale vernieuwing in de zorg nog niet wijdverbreid is. Om de ICT-afdeling te ontlasten kunnen zorginstellingen een groot deel van de ICT, zoals servers en systemen in de Cloud onderbrengen. Ze kunnen hiermee sneller opschakelen en tegelijkertijd een slag slaan op het gebied van het verlagen van regeldruk en administratieve lasten, waardoor ook de communicatie tussen zorgverlener, cliënten en zorgverleners in de keten kan verbeteren.

Daarnaast moeten zorginstellingen parallel aan hun bestaande ICT-infrastructuur een soort flexibele schil creëren waar ze allerlei technologieën kunnen neerzetten, testen, implementeren en doorontwikkelen. Een innovatie als de Fit Bit – een armband die bloeddruk en hartslag meet en gegevens automatisch naar een instelling stuurt – leveren patiënt en zorginstelling tijd op en vormen bovendien een enorme schat aan wetenschappelijke informatie.

Banken en verzekeraars: mindset moet veranderen

Fintechs veranderen in hoog tempo de spelregels van de financiële sector. Om niet buitenspel te staan, moeten banken en verzekeraars hun mindset veranderen en de samenwerking zoeken met dit soort technologiegedreven start-ups. Het organiseren van hackatons en experimenteren in innovatielabs is niet genoeg. Om werkelijk disruptief te zijn moeten ze de samenwerking met fintechs aangaan.

Niet alleen de financiële sector maar ook financiële afdelingen binnen bedrijven moeten innovatiever en wendbaarder worden. Bij elke actie van de marketing- en salesafdeling moet de financiële afdeling real time aangehaakt zijn om de verwachte financiële impact inzichtelijk te maken en voorspellingen te doen. Dit is mogelijk met de huidige technologie. Financiële data wordt actueel en op verschillende plekken in de organisatie geautomatiseerd opgehaald, met elkaar verbonden en via cloud tools als scenario’s gevisualiseerd. Dat betekent wel dat er binnen de financiële afdeling twee nieuwe rollen ontstaan waar een enorme vraag naar is: de ‘data organizor’ en de ‘insight man’.

Overheid: de klant staat voorop

Het huidige ‘businessmodel’ van de overheid is aan vervanging toe. Burgers en andere klanten willen zelf bepalen hoe ze een overheidsdienst afnemen. Dit vergt echter investeringen in hardware, software, procesoptimalisatie én mensen. Dergelijke investeringen in digitalisering verbeteren de dienstverlening niet alleen, maar maakt het ook goedkoper.

Transformeren naar een nog meer servicegerichte organisatie zal uiteraard verregaande gevolgen hebben voor de overheidsinfrastructuur. Denk aan beveiliging, authenticatie, applicaties en systemen die vanuit de Cloud worden aangeboden, maar ook aan financiering en governance. Gelukkig hoeft de overheid het niet allemaal zelf te doen. Apps kunnen een groot deel van de dienstverlenende taak van de overheid overnemen.

Werk aan de winkel!

Om niet de dinosaurussen van deze tijd te worden, moeten organisaties de klantervaring verbeteren, operationele processen digitaliseren en nieuwe business modellen ontwikkelen. Genoeg werk te doen dus. Startpunt van deze digitale transformatie vormt het bepalen van een digitale strategie en het uitstippelen van het juiste groeipad en vervolgens het aanhaken van de juiste startups. Zo zorg je dat goede initiatieven geen losse successen zijn, maar een gestructureerd geheel vormen.

 

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Capgemini

Internet of Things: de snelweg naar Internet of Services

Auto’s die onderling communiceren, ijskasten die in directe verbinding staan met de supermarkt, energiesystemen die zelf de afname reguleren; via het internet worden ‘objecten’ eenvoudig met elkaar verbonden. En dat gaat hard. De belangrijkste vraag draait dan ook allang niet meer om of en hoe 22,9 miljard dingen onderling met elkaar communiceren. Het gaat erom … Continued

Lees verder
Capgemini

Hoe automatiseer je het proces van wens naar IT-product?

Voor liefst 85 procent van de bedrijven wereldwijd is het Internet of Things onderdeel van de business activiteiten. Toch zegt 68 procent geen specifieke strategie te hebben voor het testen van IoT-functionaliteiten. ‘Absoluut een punt van aandacht’, benadrukt Thomas Som bij deze uitkomsten van het in september verschenen World Quality Report 2016-2017. Als Head of … Continued

Lees verder
Capgemini

De Collaboration Zone: in korte sprints innoveren

Succesvol technologisch innoveren vraagt om een kortcyclische werkwijze en multidisciplinair samenwerken. Henk Vermeulen, Lead van de Capgemini Collaboration Zone (CoZone), ziet dagelijks hoe organisaties in compacte teams in korte sprints (of concrete korte termijn doelen) succesvol samenwerken. ‘In de CoZone komen innovaties tot leven in concrete concepten. Daar komen we door met de klant met … Continued

Lees verder
Capgemini

Gehackte teddybeer: valt het Internet of Things wel te beveiligen?

Bij het inzetten van het Internet of Things zijn er drie kernthema’s waar bedrijven invulling aan moeten geven: (1) hoe haal je maximaal (concurrentie)voordeel uit alle data die je verzamelt, (2) hoe creëer je nieuwe business modellen via IoT en (3) hoe zorg je dat een informatieveiligheid is gewaarborgd? Volgens Matthijs Ros, Cybersecurity Leader van … Continued

Lees verder
Capgemini

Internet of Things: technologische schatkamer voor de industrie

Het Internet of Things produceert geweldig veel data. En dat wordt iedere dag meer. Femke de Jager, Vice-President Digital Manufactering Capgemini Consulting, ziet de industrie hard werken aan het optimaliseren van processen, verbeteren van dienstverlening en ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. ‘Natuurlijk is het nog een zoektocht. Maar begin in ieder geval. Experimenteer, maak fouten, verbeter … Continued

Lees verder
Capgemini

Hoe Internet of Things bijdraagt aan voorspelbare, duurzame en winstgevende groei

Bepalen van predictive maintenance, verkorten van productielijnen, auto’s op afstand voorzien van software-updates en boodschappen doen via de Amazon Echo; de mogelijkheden van het Internet of Things (IoT) zijn in principe grenzeloos, stelt Onno Franken, Vice-President bij Capgemini. ‘Veel bedrijven gebruiken al succesvolle toepassingen. Wie ook wil starten, houdt in ieder geval twee criteria voor … Continued

Lees verder
Capgemini

Cybersecurity: niet omdat het kan..

De uitgaven aan cybersecurity lagen vorig jaar wereldwijd rond de 60 miljard dollar. Cybercriminelen investeerden daarentegen naar schatting  300 tot 600 miljard dollar aan hun digitale inbraken. Het is dus de hoogste tijd om cybersecurity op alle agenda’s te zetten; binnen het bedrijfsleven, de overheid en ons onderwijsstelsel. Voor veel mensen zijn digitale middelen inmiddels … Continued

Lees verder
Capgemini

Ruim baan voor de CISO

Innovaties gaan snel; klanten en aandeelhouders eisen dat bedrijven gelijke tred houden met de laatste IT-ontwikkelingen. Diezelfde klanten en aandeelhouders willen echter niet dat hun gegevens op straat komen te liggen. Cyberaanvallen of datalekken hebben dan ook steeds grotere gevolgen voor omzet en winstgevendheid van organisaties en zijn daarmee een serieuze bedreiging voor hun voortbestaan. … Continued

Lees verder
Capgemini

U bent de zwakste schakel. Bedankt!

Berichten over gehackte websites, gestolen bankgegevens en criminelen die zichzelf toegang verschaffen tot bedrijfsnetwerken lijken inmiddels dagelijkse kost in de media. Vaak vormde niet iets maar iemand de toegangspoort tot deze hacks. Zoals experts regelmatig benadrukken: niet de techniek, maar de mens is de zwakste schakel in onze informatiebeveiliging. ‘Social engineering’ speelt een belangrijke rol … Continued

Lees verder
Capgemini

Digitalisering, wie is er niet groot mee geworden?

Onze maatschappij digitaliseert in rap tempo. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we onze maatschappij goed voorbereiden op deze veranderingen? Een belangrijke pijler daarin vormen onze scholen. Om de medewerkers van de toekomst met voldoende IT- en ‘security skills’ de arbeidsmarkt te laten betreden, moeten we nu investeren in het onderwijzen van … Continued

Lees verder
Capgemini

Datalekken melden = datalekken communiceren?

Sinds 1 januari 2016 zijn organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms moeten zij die ook communiceren aan betrokkenen. Er moet dan sprake zijn van een ‘ernstig datalek waarbij betrokkenen van wie de gegevens zijn gelekt ook ernstige hinder kunnen ondervinden in de persoonlijke levenssfeer’. Klinkt u dat wat abstract in de … Continued

Lees verder
Capgemini

‘Consumentengedrag zal nooit meer hetzelfde zijn’

Consumentengedrag verandert razendsnel door de digitalisering. Consumenten zitten aan het stuur en dwingen alle partijen in de retail om zich te organiseren rondom hun dagelijkse leven. Bedrijven die hierin slagen – de Amazons en Bol.coms van deze wereld – hebben succes en zien hun omzet fors groeien. Meer ‘traditionele’ partijen houden met moeite het hoofd … Continued

Lees verder
Capgemini

Energiesector moet zichzelf opnieuw uitvinden

Energie is het wasmiddel van de 21e eeuw: prijzen zijn stuntmiddelen en marges staan steeds verder onder druk. De levering van Energie is een commodity die steeds meer aan relevantie verliest. Met de verschuiving van centrale naar decentrale duurzame opwekking is een groot deel van onze woningen binnen 10 jaar zelfvoorzienend. Maar daar waar bijvoorbeeld … Continued

Lees verder
Capgemini

Eerste hulp bij digitalisering

Digitalisering en slimme technologie bieden enorme kansen binnen de zorg. Met inzet van Cloud, Big Data en eHealth kunnen zorgprocessen veel efficiënter worden ingericht en uitgevoerd. Cliënten en medische professionals verwachten dat ook, gevoed door ervaringen in andere sectoren. Zorginstellingen willen wel, maar de huidige,vaak beheersmatig ingestoken ICT-functie staat innovatie in de weg. Hoe kan … Continued

Lees verder
Capgemini

Succes van fintechs schudt banken wakker

Eenvoudig betalen met je mobieltje, snel online krediet aanvragen of direct je vrienden betalen na een etentje: fintechs veranderen in hoog tempo de spelregels van de financiële sector. Om niet buitenspel te komen staan, moeten banken en verzekeraars hun mindset veranderen en de samenwerking zoeken met dit soort technologiegedreven start-ups. Doelstelling? Digitale vernieuwing met de … Continued

Lees verder
Capgemini

Digital finance: Simpler, Smarter, Safer

Digitalisering heeft een enorme impact op de financiële functie. Nieuwe technologie helpt bestaande activiteiten simpeler, sneller en veiliger uit te voeren. Dit leidt tot een verschuiving in rollen en herdefiniëring van processen. In plaats van controle en verantwoording richt de financiële functie zich steeds meer op analyses en waardecreatie rondom het besluitvormingsproces. Wat betekent dit … Continued

Lees verder
Capgemini

De digitale overheid: maatwerk en een persoonlijke benadering

Consumenten nemen de regie in eigen hand. Of het nu gaat om het kopen van kleding, het inwinnen van informatie of de dienstverlening van ziekenhuizen: consumenten zoeken het zelf wel uit. Letterlijk. Technologische innovaties maken dat de consument steeds steviger in het zadel komt te zitten. Organisaties en sectoren die de ‘customer journey’ – de … Continued

Lees verder