Politiek vindt nog steeds dat overheid alle problemen moet oplossen

01 augustus 2023Leestijd: 2 minuten
Bordesfoto van het kabinet-Rutte IV. Foto: ANP POOL ROYAL IMAGES SEM VAN DER WAL

De politieke partijen zijn druk in de weer met het samenstellen van hun verkiezingsprogramma. Arendo Joustra vreest dat in de zoektocht naar een oplossing voor alle problemen weer naar de overheid wordt gekeken.

Er komen weer verkiezingen aan (op de dag dat de Amerikaanse president John F. Kennedy zestig jaar geleden werd vermoord) en dus zijn partijen druk met het schrijven van verkiezingsprogramma’s.

Veel nieuws hoef je blijkbaar zo snel na de vorige niet te verwachten. Lilian Marijnissen riep na haar verkiezing tot lijsttrekker van de SP in elk geval maar weer eens dat de salarissen in het onderwijs en de zorg omhoog moeten.

Overheid wil altijd alles oplossen met meer geld, meer mensen en meer regels

Iedereen knikt dan braaf ja, want onderwijs en zorg zijn ‘superbelangrijk’. Maar de afgelopen jaren zijn de salarissen in die sector al voortdurend verhoogd. Na de financiële sector is de ambtenarij de best betaalde beroepsgroep, meldde NRC eind juni. Het onderwijs kent op drie na de hoogste lonen, de zorg op zeven na.

Net als bij de vorige verkiezingen (die van 17 maart 2021) zullen alle partijen weer de overheid aanwijzen als oplossing voor alle problemen. En die oplossing bestaat uit het trio meer regels, meer geld en meer mensen. Dat de overheid voortdurend faalt of de hoge verwachtingen niet waarmaakt, is geen argument. Want ook dan (of juist dan) is de oplossing meer regels, meer geld en meer mensen.

Op arbeidsmarkt concurreert overheid met bedrijfsleven

Die mensen zijn er trouwens niet met deze arbeidsmarkt. Nu al heeft de overheid 40.000 onvervulde vacatures. Die ook nog eens concurreren met de vraag naar arbeid door het bedrijfsleven. Gelukkig dringt langzaam tot Den Haag door dat arbeidsmigranten niet de oplossing zijn, want ook die hebben zorg, onderwijs, huizen en openbaar vervoer nodig.

Dat politieke partijen voor alles naar de overheid wijzen, hoeft niet te verbazen. Dat is nu eenmaal het enige instrument dat ze tot hun beschikking hebben. Alleen is dat instrument al tijden heel erg bot.