Inkomen en vermogen in verkiezingsprogramma’s, deel 4: ChristenUnie

12 februari 2021Leestijd: 6 minuten
Wat zegt de ChristenUnie over belastingen?

Hoe denkt de ChristenUnie over de belastingheffing over inkomen en vermogen? In deel 4 van deze reeks gastblogs nemen Peter Pleijsant en Rolf Post van het Kenniscentrum van ABN AMRO MeesPierson enkele standpunten van deze partij onder de loep, gebaseerd op het verkiezingsprogramma.

Paspoort ChristenUnie

  • Opgericht: 2000
  • Huidig aantal zetels in de Tweede Kamer: 5
  • Fractie: 8e politieke partij in de Tweede Kamer
  • Lijsttrekker: Gert-Jan Segers (1969), fractievoorzitter ChristenUnie in de Tweede Kamer
  • Laatste regeringsperiode: 2017-heden (kabinet-Rutte III)
  • Aantal keren in een kabinet sinds 1945: 2 van 30

‘Belastingdruk op arbeid voor inkomens tot 70.000 euro omlaag, daarboven omhoog’

De ChristenUnie verlaagt de belastingdruk op arbeid voor inkomens tot 70.000 euro. Het basistarief gaat daarvoor omlaag van ruim 37 naar 35 procent. Voor hogere inkomens gaat het tarief omhoog naar 50 procent.

Serie blogs over inkomen en vermogenDit blog maakt deel uit van een serie blogs over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. In willekeurige volgorde komen de standpunten over inkomen en vermogen van de acht grootste partijen in de huidige Tweede Kamer aan bod.

Auteurs: Peter Pleijsant en Rolf Post van het Kenniscentrum van ABN AMRO MeesPierson

Binnen het fiscale boxenstelsel (sinds 2001) wordt in box 1 van de inkomstenbelasting het belastbaar inkomen uit werk en woning belast. Denk onder andere aan salaris, pensioen en winst uit onderneming. In 2021 is het hoge tarief 49,5 procent voor zover het belastbaar inkomen in box 1 meer bedraagt dan 68.507 euro. Genoemd toptarief van 49,5 procent gaat bij de ChristenUnie omhoog naar 50 procent. Daaronder geldt een lager tarief dat de komende jaren op basis van aangenomen wetgeving stapsgewijs verder daalt naar ongeveer 37 procent. In 2021 is dit tarief 37,1 procent. Bij de ChristenUnie gaat dat tarief verder omlaag naar 35 procent. In dit blog leest u er meer over.

‘Invoering verzilverbare basiskorting’

De ChristenUnie wil een ‘verzilverbare basiskorting’ invoeren. Deze basiskorting betekent minder inkomstenbelasting betalen. De hoogte van de nieuwe basiskorting is afhankelijk van hoe groot het huishouden is en is deels afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Het inkomensafhankelijke gedeelte is overigens nihil bij een bruto-huishoudinkomen van 70.000 euro of hoger. Deze basiskorting, gecombineerd met een hoger minimumloon en hogere uitkeringen, moet de huidige algemene heffingskorting, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag vervangen.

‘Belasting op hogere AOW’

Ook ouderen met AOW moeten bovengenoemde ‘verzilverbare basiskorting’ gaan ontvangen. Daarnaast gaat de AOW bij de ChristenUnie omhoog, met ten minste 10 procent. Maar de ChristenUnie wil daarnaast de AOW-premie ‘geleidelijk verder fiscaliseren’. Dat laatste betekent dat deze ouderen, evenals anderen, (gefaseerd) AOW-premie gaan betalen over hun belastbaar inkomen tot ruim 35.000 euro in box 1. Nu betalen zij in 2021 tot genoemde inkomensgrens een lager tarief van 19,2 procent, zonder AOW-premie (in 2021 is deze premie 17,9 procent). Voor anderen is het laagste tarief 37,1 procent in 2021.

De ChristenUnie houdt naast bovengenoemde basiskorting een ouderenkorting overeind, om te voorkomen dat ouderen door de verdere fiscalisering van de AOW erop achteruitgaan.

‘Minder inkomstenbelasting, maar hogere lokale belastingen’

De ChristenUnie wil een verdere verschuiving van landelijke belastingen naar lokale belastingen. Zo krijgen gemeenten meer mogelijkheden om zelf belasting te heffen en dan kan de inkomstenbelasting omlaag.

‘Meer belasting voor ondernemers’

De ChristenUnie constateert dat ‘aanmerkelijkbelanghouders’ de ruimte hebben in box 2 van de inkomstenbelasting om hun inkomen te drukken en om te lenen van hun bedrijf. Bij ‘aanmerkelijk belang’ gaat het kortweg om een aandelenbezit vanaf 5 procent; maar het begrip is ruimer dan alleen aandelen en in bepaalde situaties is daarvan al sprake bij een kleiner belang. De ChristenUnie wil deze ruimte inperken overeenkomstig het wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer in 2020 is ingediend om bovenmatig geld lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan. In dit blog leest u daar meer over.

‘Meer belasting over schenkingen en erfenissen’

De ChristenUnie verhoogt de tarieven in de schenk- en erfbelasting. En de vrijstellingen voor deze belastingen worden minder genereus – maar zodanig dat overname van een familiebedrijf door de kinderen niet wordt bemoeilijkt.

De hoogte van de schenk- en erfbelasting is in 2021 afhankelijk van zowel de omvang van de verkrijging als de mate van verwantschap tussen de verkrijger en degene die schenkt of nalaat. Als ouders schenken of nalaten, is het tarief van zowel de schenk- als erfbelasting 10 procent over de eerste 128.751 euro in 2021, afgezien van eventuele vrijstellingen. Voor zover de belaste verkrijging in deze situatie hoger is, is het tarief 20 procent. Als grootouders schenken of nalaten, zijn deze tarieven respectievelijk 18 en 36 procent. En bij derden gaat het om 30 en 40 procent.

Bij het ‘minder genereus’ maken van de vrijstellingen, gaat het om het afschaffen van de huidige voorwaardelijke schenkingsvrijstelling voor het eigen huis (vrijstelling 2021: 105.302 euro). Zonder deze vrijstelling moet de verkrijger over deze schenking in principe schenkbelasting betalen, afgezien van andere vrijstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de reguliere schenkingsvrijstelling (vrijstelling 2021: 6.604 euro voor een reguliere schenking van ouders aan kinderen; voor anderen is dit bedrag: 3.244 euro).

‘Lagere overdrachtsbelasting voor eigenaar-bewoners’

De ChristenUnie wil de overdrachtsbelasting afschaffen voor eigenaar-bewoners, niet voor beleggers. En de verruiming van de leennorm voor tweeverdieners moet van tafel. Daarnaast wil de ChristenUnie starters tegemoetkomen, onder andere door, vergelijkbaar met de vroegere spaarloonregeling, fiscaal gunstig bouwsparen mogelijk te maken.

Het tarief van de overdrachtsbelasting is in een aantal situaties per 2021 gewijzigd. Als u bijvoorbeeld in 2021 een bestaande woning in Nederland koopt die (voor langere tijd) uw hoofdverblijf wordt, dan is het tarief van de overdrachtsbelasting vaak 2%. Of als u een jonge koper bent, kunt u eenmalig gebruikmaken van een vrijstelling van overdrachtsbelasting als u aan de voorwaarden voldoet.  In dit blog leest u er meer over.

‘Afbouw hypotheekrenteaftrek, eigen huis naar box 3’

De ChristenUnie kiest voor het geleidelijk afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor het eigen huis. Dat zorgt volgens de ChristenUnie voor een vermindering van de gekte op de woningmarkt. Daarnaast maakt dat onze economie schokbestendiger en stopt het de subsidiëring van het aangaan van de in ons land toch al extreem hoge private schulden. Bij de ChristenUnie verhuist de eigen woning fiscaal geleidelijk van box 1 naar box 3, waarbij de vermogensvrijstelling stevig omhoog gaat naar 250.000 euro voor een alleenstaande en naar 375.000 euro voor fiscaal partners samen.

Het verhuizen van de eigen woning van box 1 naar box 3 heeft onder andere tot gevolg dat er in ieder geval geen rente- en kostenaftrek meer is voor de eigen woning. En dat de financieringsschuld in box 1 ook meeverhuist naar box 3. De hogere vermogensvrijstelling zorgt ervoor dat de huizenbezitter minder of geen inkomstenbelasting moet betalen over het huis in box 3. In 2021 is deze vermogensvrijstelling (het heffingvrije vermogen) 50.000 euro (fiscaal partners samen: 100.000 euro).

‘Belastingheffing in box 3 op termijn over werkelijke rendement’

De ChristenUnie wil dat uiteindelijk het werkelijk behaalde rendement op spaargeld en beleggingen wordt belast. Maar de ChristenUnie beseft dat dat er op korte termijn niet inzit.

Nu betalen alle belastingbetalers in box 3 inkomstenbelasting over een forfaitair (lees: vast) rendement waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van het vermogen binnen drie vermogensschijven. De belastingdruk in deze box varieert in 2021 van 0,59 tot 1,76 procent van het belaste vermogen in box 3. In dit blog leest u meer over de huidige belastingheffing in 2021 over vermogen in box 3.

‘Lagere belasting op groente en fruit en invoering suikertaks’

De ChristenUnie vindt dat het verschil tussen de btw-tarieven van 9 en 21 procent groot, terwijl daar vaak geen goede reden voor bestaat. De ChristenUnie noemt het voorbeeld van de btw op konijnenvoer (9 procent) en de btw op caviavoer (21 procent). Onder andere het voer voor gezelschapsdieren is belast met 21 procent btw. Het gaat om dieren die normaal door de mens worden gehouden en gevoederd, maar niet worden gegeten. Denk bijvoorbeeld aan honden, katten, hamsters, cavia’s en muizen.

De ChristenUnie wil zo veel mogelijk naar één btw-tarief toe dat lager is dan het huidige tarief van 21 procent. Voor enkele specifieke productcategorieën wil de ChristenUnie het tarief van 5 procent invoeren, het in de Europese Unie laagst toegestane tarief. Denk daarbij bijvoorbeeld aan groente of fruit, voor een gezond eetpatroon. Daarnaast wil de ChristenUnie een suikertaks invoeren.