Inkomen en vermogen in verkiezingsprogramma’s, deel 1: de PvdA

26 januari 2021Leestijd: 5 minuten
Uitgesteld PvdA-congres met Liliane Ploumen. Foto: ANP.

Hoe denkt de PvdA over de belastingheffing op inkomen en vermogen? In deel 1 van deze reeks gastblogs nemen Peter Pleijsant en Rolf Post van het Kenniscentrum van ABN AMRO MeesPierson enkele standpunten van deze partij onder de loep, waarbij ze zich baseren op het verkiezingsprogramma.

Paspoort PvdA

  • Opgericht: 1946
  • Aantal zetels in de Tweede Kamer: negen
  • Fractie: zevende politieke partij in de Tweede Kamer
  • Lijsttrekker: Lilianne Ploumen (1962), fractievoorzitter PvdA in de Tweede Kamer
  • Laatste regeringsperiode: 2012-2017 (kabinet-Rutte II)
  • Aantal keren in een kabinet sinds 1945: veertien van dertig


‘Meer belasting voor hoge inkomens’

De PvdA wil meer inkomstenbelasting heffen bij belastingbetalers die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen. Het hoge tarief in box 1 van de inkomstenbelasting moet daarvoor omhoog naar 60 procent. Hoe hoog is deze heffing nu, in 2021? Binnen het fiscale boxenstelsel (sinds 2001) wordt in box 1 van de inkomstenbelasting het belastbaar inkomen uit werk en woning belast. Denk aan salaris, pensioen en winst uit onderneming. In 2021 is het hoge tarief 49,5 procent voor zover het belastbaar inkomen in box 1 meer bedraagt dan 68.507 euro. Daaronder geldt een lager tarief dat de komende jaren op basis van aangenomen wetgeving stapsgewijs verder daalt naar ongeveer 37 procent. Voor AOW-gerechtigden is er nog een lager basistarief zonder AOW-premie.

Serie blogs over inkomen en vermogenDit blog maakt deel uit van een serie blogs over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. In willekeurige volgorde komen de standpunten over inkomen en vermogen van de acht grootste partijen in de huidige Tweede Kamer aan bod.

Auteurs: Peter Pleijsant en Rolf Post van het Kenniscentrum van ABN AMRO MeesPierson

Stel dat iemand 200.000 euro per jaar verdient, meer dus dan bovengenoemde 150.000 euro. Over het meerdere (50.000 euro) moet deze belastingbetaler in dit voorbeeld bij de PvdA 5.250 euro extra inkomstenbelasting in box 1 betalen per jaar [= (60 -/- 49,5 procent) x 50.000 euro].

‘Meer belasting voor ondernemers’

Bovenstaande tariefverhoging kan onder anderen ondernemers met salaris uit hun bv raken. Daarnaast gaat het belastingtarief voor ondernemers met een eigen bv met daaruit veel inkomen bij de PvdA omhoog. De PvdA noemt specifiek de grootaandeelhouders. Waarschijnlijk is daarmee het belastingtarief in box 2 van de inkomstenbelasting bedoeld (tarief 2021: 26,9 procent). Box 2 geldt voor ondernemers met een aanmerkelijk belang (kortweg bij een aandelenbezit vanaf 5 procent; maar het begrip is ruimer dan alleen aandelen en in bepaalde situaties is daarvan al sprake bij een kleiner belang).

De PvdA wil niet alleen een progressief tarief in deze box invoeren, maar ook belastinguitstel voor deze belastingbetalers tegengaan. Mogelijk is met dat laatste een heffing over een forfaitair (lees: vast) rendement in box 2 over het vermogen in de eigen vennootschap bedoeld. ‘Progressief’ betekent dat het tarief meer dan evenredig stijgt naarmate het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 toeneemt. Dat tarief geldt onder andere voor dividend dat de vennootschap aan de ondernemer in privé uitkeert en voor de winst die deze bij verkoop van deze aandelen in privé behaalt.

Daarnaast wil de PvdA de bedrijfsopvolgingsregeling aanpakken. De huidige fiscale regeling voorziet onder andere in een voorwaardelijke vrijstelling bij schenking en vererving van ondernemingsvermogen bij familiebedrijven. Volgens de PvdA is bij deze regeling sprake van belastingontwijking. Zonder vrijstelling gaan bedrijfsopvolgers meer belasting betalen als zij het bedrijf overnemen via schenking of vererving. In dit blog leest u daarover meer.

 

‘Afbouw hypotheekrenteaftrek eigen huis’

De PvdA kiest ook voor (verdere) langzame afbouw van de hypotheekrenteaftrek voor het eigen huis. En tegelijkertijd voor een verlaging van het eigenwoningforfait, de fiscale bijtelling in box 1 van de inkomstenbelasting voor eigenwoningbezitters. In 2021 is aftrekbare (hypotheek)rente voor het eigen huis verrekenbaar tegen maximaal 43 procent in box 1. Dit percentage wordt de komende jaren op basis van aangenomen wetgeving al verder afgebouwd naar ongeveer 37 procent. De PvdA wil onder andere aflossing van de hypotheek op het eigen huis aantrekkelijker maken.

‘Meer hulp voor starters op de huizenmarkt’

De PvdA wil starters op de huizenmarkt helpen met een kooppremie voor een eerste nieuwbouwhuis. Die premie moeten ze later, als ze het huis weer verkopen, deels terugbetalen uit de winst. Daarnaast wil de PvdA de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen. Inmiddels is per 2021 al een voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting voor jonge huizenkopers in de fiscale wetgeving opgenomen.

‘Meer belasting over schenkingen voor eigen huis’

De PvdA wil ook de huidige voorwaardelijke schenkingsvrijstelling voor het eigen huis (vrijstelling 2021: 105.302 euro) afschaffen. Stelt u zich voor dat deze eenmalige schenkingsvrijstelling op enig moment is afgeschaft en dat u een schenking krijgt voor uw eigen huis, van bijvoorbeeld uw ouders. Dan moet u daarover in principe schenkbelasting betalen, afgezien van andere vrijstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de reguliere schenkingsvrijstelling (vrijstelling 2021: 6.604 euro voor een reguliere schenking van ouders aan kinderen; voor anderen is dit bedrag: 3.244 euro). Het belastingtarief over de belaste schenking is afhankelijk van wie deze schenking afkomstig is, van ouders (10 procent), grootouders (18 procent), of bijvoorbeeld een tante (30 procent), afgezien van eventueel andere schenkingen.

‘Box 3 afschaffen, nieuwe heffing voor vermogenden’

De PvdA wil de huidige box 3 in de inkomstenbelasting afschaffen en in plaats een nieuwe progressieve vermogens(winst)belasting voor grote vermogens invoeren.

‘Meer belasting voor vastgoedbeleggers’

Meer specifiek noemt de PvdA vastgoedbeleggers die vijf panden of meer bezitten. Zij moeten meer belasting gaan betalen. De gedachte daarachter is dat ‘huizen zijn bedoeld om in te wonen, niet om te verzamelen’. De PvdA spreekt in dat kader over de invoering van een ‘Prins Bernhardbelasting’.

Deze heffing heeft betrekking op box 3 van de inkomstenbelasting. De PvdA wil dat deze vastgoedbeleggers inkomstenbelasting gaan betalen over hun werkelijke huurinkomsten en vermogenswinsten (bij verkoop). Nu betalen alle belastingbetalers, onder wie vastgoedbeleggers, in box 3 inkomstenbelasting over een forfaitair (lees: vast) rendement waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van het vermogen binnen drie vermogensschijven. De belastingdruk in deze box varieert in 2021 van 0,59 tot 1,76 procent van het belaste vermogen in box 3. In dit blog leest u meer over de huidige belastingheffing in 2021 over vermogen in box 3.