Inkomen en vermogen in verkiezingsprogramma’s, deel 8: PVV

10 maart 2021Leestijd: 4 minuten
PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. Foto: ANP

Hoe denkt de PVV over de belastingheffing over inkomen en vermogen? In deel 8 van deze reeks gastblogs nemen Peter Pleijsant en Rolf Post van het Kenniscentrum van ABN AMRO MeesPierson enkele standpunten van deze partij onder de loep, gebaseerd op het verkiezingsprogramma.

Paspoort PVV

  • Opgericht: 2006
  • Huidig aantal zetels in de Tweede Kamer: 20
  • Fractie: 2e politieke partij in de Tweede Kamer
  • Lijsttrekker: Geert Wilders (1963), fractievoorzitter PVV in de Tweede Kamer
  • Laatste regeringsbetrokkenheid: 2010-2012 (kabinet-Rutte I)
  • Aantal keren in een kabinet sinds 1945: 0 van 30

Serie blogs over inkomen en vermogenDit blog maakt deel uit van een serie blogs over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. In willekeurige volgorde komen de standpunten over inkomen en vermogen van de acht grootste partijen in de huidige Tweede Kamer aan bod.

Auteurs: Peter Pleijsant en Rolf Post van het Kenniscentrum van ABN AMRO MeesPierson

‘Minder belasting door schrappen diverse grote uitgaven’

De PVV noemt in haar verkiezingsprogramma drie grote uitgavenposten die moeten worden geschrapt. Het gaat om buitenlanduitgaven, uitgaven voor massa-immigratie en klimaatsubsidies. Door deze uitgaven te stoppen, wil de PVV ervoor zorgen dat er lagere belastingen komen. De PVV wil ook niet bezuinigen of de belastingen verhogen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Maar de PVV wil de economie aanjagen door te investeren en consumptie te stimuleren.

Overigens noemt de PVV niet veel concrete voorbeelden van veranderingen in de verschillende belastingtarieven. Wel staan in het verkiezingsprogramma onder andere het beleidsvoornemen om de energiebelasting te verlagen en om de btw-verhoging op boodschappen terug te draaien. Per 1 januari 2019 ging het lage btw-tarief nog omhoog van 6 naar 9 procent. Dat btw-tarief gaat bij de PVV dus weer naar 6 procent.

‘Handen af van de hypotheekrenteaftrek’

De PVV is voorstander van het behouden van de hypotheekrenteaftrek. De partij wil geen enkele wijziging hierin. Dat betekent dat de huidige, gefaseerde afbouw van hypotheekrenteaftrek voor inkomens vanaf circa 68.000 euro bruto per jaar wordt voortgezet. Vanaf 2023 zijn aftrekbare hypotheekrente en andere kosten voor de eigen woning volgens aangenomen wetgeving dan nog verrekenbaar tegen circa 37 procent. In 2021 is dat nog maximaal 43 procent.

‘Koningshuis wordt belastingplichtig’

De PVV wil dat leden van het Koninklijk Huis voortaan belasting gaan betalen. Momenteel geldt voor een aantal leden van het Koningshuis een vrijstelling van belasting. Uitkeringen aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn onbelast. En verder zijn delen van het vermogen van de koning die van belang zijn voor het uitvoeren van het koningschap vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3. Ook geldt een vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor de koning en zijn opvolger. De overige leden van het Koninklijk Huis zijn gewoon belastingplichtig zoals alle andere Nederlanders. De PVV wil dat dit dus voor alle leden van het Koninklijk Huis gaat gelden. Overigens staat de PVV hierin niet alleen, ook de SP heeft dit voornemen.

Daarnaast is de PVV van plan om de bijdrage aan het Koninklijk Huis te verlagen met 20%. In de huidige begroting van het Koninklijk Huis staat dat voor 2021 ruim 45 miljoen euro is begroot. Een verlaging met 20% betekent dus een besparing van zo’n 9 miljoen euro.

‘Tegemoetkoming voor spaarders en belastingbetalers met kleine vermogens’

Het verkiezingsprogramma van de PVV bevat niet veel fiscale beleidsvoornemens. Het is dan ook interessant om na te gaan of we standpunten van de PVV kunnen herleiden uit stemmingen bij bepaalde moties en wetsvoorstellen. Evenals andere partijen is de PVV ook voorstander van het vereenvoudigen van ons belastingstelsel. De PVV zei eerder daarover dat het belastingstelsel is uitgegroeid tot een ‘spaghettimonster van complexe regelgeving’.

De Tweede Kamer ging medio 2020 nog akkoord met de motie om extern onderzoek te laten doen naar concrete mogelijkheden om in box 3 belasting te heffen over het vermogen op basis van het werkelijk behaalde rendement. Evenals de andere fracties in de Tweede Kamer ondersteunde de PVV-fractie dit verzoek aan het kabinet. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht.

Belasting heffen in box 3 op basis van het werkelijke rendement is niet snel te realiseren. Daarom heeft het kabinet op Prinsjesdag vorig jaar een wetsvoorstel ingediend om op korte termijn tegemoet te komen aan de wensen van veel spaarders en mensen met kleinere vermogens. Beide Kamers gingen uiteindelijk akkoord met deze wetswijziging. Weliswaar niet unaniem, maar wel met steun van onder andere de PVV. Hierdoor is de algemene vrijstelling, het heffingvrije vermogen, per 1 januari 2021 verhoogd van ruim 30.000 naar 50.000 euro per belastingbetaler. Verder zijn de forfaitaire (lees: vaste) rendementen waarmee wordt gerekend in box 3 verhoogd. En het belastingtarief in box 3 is door dit wetsvoorstel per 2021 verhoogd van 30 naar 31 procent.