Waarom de duur van een bullmarkt volgens Fisher Investments Nederland niet relevant is

Hoe lang gaat de in maart 2020 begonnen opleving van de aandelenmarkt duren?[i] Volgens veel commentatoren die Fisher Investments Nederland volgt, zal de bullmarkt nog vele jaren aanhouden. Hun redenering is als volgt: sinds 1925, toen er betrouwbare historische gegevens beschikbaar kwamen, is de gemiddelde duur van een bullmarkt – een lange periode van over het algemeen stijgende aandelenkoersen – bijna zes jaar.[ii]

Daarom beweren ze dat de huidige bullmarkt nog heel lang zal aanhouden. Maar naar onze mening verdoezelen dergelijke gemiddeldes de zeer uiteenlopende leeftijden van individuele bullmarkten. Een belegger die denkt dat iedere stijging een vooraf gedefinieerde ontwikkeling volgt en zijn beslissingen daarop baseert, zal niet het gewenste resultaat behalen.

Hoewel de laatste elf wereldwijde bullmarkten gemiddeld 70 maanden duurden, zijn de onderlinge verschillen enorm.[iii] Zo waren er drie die minstens 114 maanden (9,5 jaar) duurden.[iv] Een daarvan was de bullmarkt van 2009 tot 2020. Hoewel die bijna elf jaar duurde, vroegen veel commentatoren die wij volgen zich in 2012 al af of het einde niet in zicht was.[v] Naarmate de duur van de bullmarkt het historische gemiddelde naderde, zagen we steeds meer van dit soort commentaren verschijnen. Vaak beweerde men dat de stijging op de aandelenmarkt snel tot een eind zou komen – niet omdat daar fundamentele redenen voor waren, maar gewoon omdat hij al zo lang duurde. Beleggers die op grond van die logica aandelen verkocht hebben, zijn mogelijk meerdere jaren van stijgende koersen misgelopen.

Van de elf bullmarkten die er sinds 1925 zijn geweest, bleven er echter zes onder de 70 maanden steken. Twee daarvan waren zelfs korter dan drie jaar.[vi] De kortste, die in oktober 1987 begon, duurde 26 maanden.[vii] Vóór die stijging lag de gemiddelde duur van bullmarkten op 71 maanden.[viii] Beleggers die dachten dat de winst die in de loop der jaren was opgebouwd alleen maar behouden bleef omdat bullmarkten gemiddeld vaak langer duren, kwamen voor een pijnlijke verrassing te staan. Uit dergelijke voorbeelden blijkt naar ons idee dat wanneer een beleggingsbeslissing alleen maar wordt genomen op grond van de duur van de bullmarkt, de timing vaak te wensen overlaat.

Als het einde van een bullmarkt niet bepaald wordt door zijn duur, wat is dan wél de oorzaak? Volgens Fisher Investments Nederland zijn er twee belangrijke oorzaken: een dreun en euforie. Een dreun is naar onze mening een omvangrijke, vaak onvoorziene economische schok die ertoe leidt dat het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) – een door de overheid berekende raming van de economische productie – met biljoenen euro’s terugvalt. De bullmarkt die in 2020 ten einde kwam, leverde volgens ons een goed voorbeeld van zo’n dreun. Toen er overal lockdowns werden ingevoerd om het coronavirus in bedwang te houden, zakte de economische activiteit in en viel het wereldwijde bbp terug van 72,0 biljoen euro in 2019 naar 69,6 biljoen euro in 2020.[ix] Door de tumultueuze economische ontwikkelingen kwam de bullmarkt tot een eind en zakten de aandelenmarkten in.[x]

Euforie daarentegen ontstaat naar onze mening wanneer het sentiment ten aanzien van aandelen en de economie over vrijwel de hele linie overdreven positief wordt. Tijdens perioden van euforie kunnen beleggers volgens ons zo uitbundig worden dat ze geen oog meer hebben voor verslechterende economische gegevens. Zo ontstaat een situatie waarin de hoop van beleggers geen gelijke tred meer houdt met de realiteit, wat uitmondt in een enorme teleurstelling wanneer die verwachtingen niet uitkomen. Uit ons onderzoek blijkt dat aandelen in perioden van euforie geruime tijd kunnen stijgen voordat ze terugvallen.

Een klassiek voorbeeld van een bullmarkt die te midden van euforie ten einde is gekomen, was die van 2000, toen het enthousiasme rond internet- en technologiebedrijven ertoe leidde dat veel beleggers zelfs stonden te trappelen om aandelen te kopen van bedrijven die vrijwel geen inkomsten of omzet hadden gerealiseerd. We denken dat beleggers na maanden van aanhoudende winst op de aandelenmarkten, te midden van een euforisch sentiment, uiteindelijk teleurgesteld waren in de economische realiteit. De aandelenkoersen kelderden wereldwijd.[xi]

Hoewel het misschien voor de hand lijkt te liggen dat een bullmarkt op elk moment een dreun kan krijgen, is het volgens Fisher Investments Nederland nuttig dat beleggers zich ervan bewust zijn dat het ontstaan van euforie evenmin een vast tijdschema volgt. Naar onze mening eindigde de bullmarkt van 1970-1973, die slechts 32 maanden duurde, door euforie, vooral ten aanzien van grote, bekende Amerikaanse aandelen.[xii] Op basis van ons onderzoek denken we dat het sentiment tijdens de nóg kortere bullmarkt van 1987-1990 ook euforisch was geworden. [xiii]

Een wereldwijd enthousiasme over Japanse aandelen was daar de belangrijkste oorzaak van.[xiv] Maar hoewel de bullmarkt van 2009-2020 bijna elf jaar heeft geduurd, zagen we nooit tekenen van wijdverbreide euforie. Daarom denken we niet dat euforie ontstaat omdat een bullmarkt een bepaald aantal maanden of jaren heeft geduurd.

Fisher Investments Nederland is van mening dat de bullmarkt die in maart 2020 begon, zich in een latere fase bevindt, ondanks zijn ogenschijnlijk jonge leeftijd.[xv] Naar onze mening is het sentiment zeer snel veranderd. Het pessimisme tijdens het dieptepunt van de markt heeft nu plaats gemaakt voor wijdverbreid optimisme. De commentatoren die we volgen, zijn allemaal zeer optimistisch geworden over de vooruitzichten voor de economie en de aandelenmarkten. Het enthousiasme van veel beleggers lijkt te zijn gericht op beleggingsrages: niches, speculatieve delen van de markt die veel belangstelling krijgen vanwege hun schijnbare potentieel om een hoog rendement te genereren.[xvi]

We denken echter niet dat beleggers automatisch de aandelenmarkten moeten verlaten als er hier en daar euforie ontstaat. Het huidige optimisme is volgens ons grotendeels gerechtvaardigd doordat de economische situatie is verbeterd nu de heropening van de economieën vordert. Maar naar onze mening doen beleggers er verstandig aan het sentiment nauwlettend in de gaten te houden om te zien of de euforie zich verder verspreidt en of beleggers op een gegeven moment geen oog meer hebben voor tekenen van economische zwakte.

Hoewel het verleidelijk kan zijn om de huidige verwachtingen voor de bullmarkt te baseren op het rendement tijdens eerdere bullmarkten, denkt Fisher Investments Nederland dat dit kan leiden tot verkeerde beleggingsbeslissingen. Elke bullmarkt heeft zijn eigen economische, politieke en sentimentsfactoren die elk hun eigen tijdschema volgen. Beleggers doen er volgens ons verstandiger aan om die factoren in het oog te houden en niet te denken dat de eindstreep vooraf is bepaald.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

 Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] Bron: FactSet, per 18/5/2021. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Price Index in euro, 23/3/2020 – 18/5/2021. Voor vergelijkingsdoeleinden worden prijsrendementen (zonder dividend) gebruikt, aangezien niet van alle bullmarkten sinds 1925 het totaalrendement bekend is.

[ii] Bron: FactSet, Global Financial Data, per 28/2/2021. Gebaseerd op het rendement op maandbasis van de Global Financial Data World Price Index tot 1969, het rendement op maandbasis van de MSCI World Price Index tot 1975 en het rendement op dagbasis van de MSCI World Price Index voor de periode daarna. Om de gegevens met elkaar te kunnen vergelijken zijn de prijzen van MSCI en Global Financial Data geïndexeerd naar 100 op 31/12/1969. Er is uitgegaan van het prijsrendement (zonder dividend) omdat het totaalrendement niet over de volledige periode bekend is. Weergegeven in Amerikaanse dollar. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de gulden/euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen en resulteren in andere begin- en einddata van bullmarkten.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] “The Bull Market Is Long in the Tooth: Yamada,” Jeff Macke, Yahoo! Finance, 14/8/2012.

[vi] Zie voetnoot i.

[vii] Zie voetnoot i.

[viii] Bron: FactSet, Global Financial Data, per 28/2/2021. Gebaseerd op het rendement op maandbasis van de Global Financial Data World Price Index tot 1969, het rendement op maandbasis van de MSCI World Price Index tot 1975 en het rendement op dagbasis van de MSCI World Price Index tot 26/10/1987. Om de gegevens met elkaar te kunnen vergelijken zijn de prijzen van MSCI en Global Financial Data geïndexeerd naar 100 op 31/12/1969. Er is uitgegaan van het prijsrendement (zonder dividend) omdat het totaalrendement niet over de volledige periode bekend is. Rendement berekend in USD. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de gulden/euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen en resulteren in andere begin- en einddata van bullmarkten.

[ix] Bron: Internationaal Monetair Fonds (IMF), per 14/5/2021. Wereldwijd bbp, huidige prijzen, 2019 – 2020.

[x] Bron: FactSet, per 18/5/2021. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Price Index in euro, 12/2/2020 – 23/3/2020. Voor vergelijkingsdoeleinden worden prijsrendementen (zonder dividend) gebruikt, aangezien niet van alle bullmarkten sinds 1925 het totaalrendement bekend is.

[xi] Bron: FactSet, per 18/5/2021. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Price Index in euro, 2000 – 2002. Voor vergelijkingsdoeleinden worden prijsrendementen (zonder dividend) gebruikt, aangezien niet van alle bullmarkten sinds 1925 het totaalrendement bekend is.

[xii] Bron: FactSet, per 18/5/2021. Gebaseerd op het rendement op maandbasis van de MSCI World Price Index, 30/6/1970 – 28/2/1973. Voor vergelijkingsdoeleinden worden prijsrendementen (zonder dividend) gebruikt, aangezien niet van alle bullmarkten sinds 1925 het totaalrendement bekend is. Rendement berekend in USD. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de gulden/euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen en resulteren in andere begin- en einddata van bullmarkten.

[xiii] Bron: FactSet, Global Financial Data, per 28/2/2021. Gebaseerd op het rendement op dagbasis van de MSCI World Price Index, 26/10/1987 – 4/1/1990. Voor vergelijkingsdoeleinden worden prijsrendementen (zonder dividend) gebruikt, aangezien niet van alle bullmarkten sinds 1925 het totaalrendement bekend is. Rendement berekend in USD. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de gulden/euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen en resulteren in andere begindata van bullmarkten.

[xiv] “How Japan Has Fared in 30 Years Since the Stock Market Bubble Burst,” Justin McCurry, The Guardian, 28/12/2019.

[xv] Zie voetnoot i.

[xvi] What Are NFTs and Why Are Some Worth Millions?” BBC News, 12/3/2021. “Global IPOs Breach All-Time Record on U.S. SPAC Boom, Flurry of Tech Listings,” Patturaja Murugaboopathy, Thomson Reuters, 13/5/2021.

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Waar komt volatiliteit vandaan?

Benjamin Franklin had het mis. In 1789 schreef deze homo universalis en eerste ambassadeur van de VS in Frankrijk: “In deze wereld bestaan er, behalve de dood en belastingen, geen zekerheden.” Franklin had over het hoofd gezien dat sinds de oprichting van ’s werelds eerste effectenbeurs in Amsterdam, ongeveer 180 jaar eerder, ook marktvolatiliteit tot … Continued

Lees verder

Waarom informatie over de handelsbalans volgens Fisher Investments Nederland weinig nut heeft

Volgens de Europese Unie (EU) is haar handelsoverschot (het saldo van de uitvoer en de invoer) opgelopen van € 191,5 miljard in 2019 tot € 217,5 miljard in 2020, een stijging van 13,6%.[i] Ten opzichte van 2018 bedroeg de toename vorig jaar 23,0%.[ii] Heel wat financiële commentatoren vinden dat een groeiend handelsoverschot erop wijst dat de wereldeconomie aantrekt. Maar … Continued

Lees verder

Drie beleggingsvalkuilen die u moet vermijden als markten verhit raken

Bent u klaar voor de unieke beleggingsuitdagingen van een op hol geslagen markt? Een markt slaat doorgaans op hol wanneer beleggers te optimistisch zijn en aandelen hoger waarderen dan gerechtvaardigde prijsniveaus. Zelfs als markten nog niet helemaal dol zijn, kunnen ze wel al verhit raken, en wanneer de waanzin toeslaat is het goed te weten … Continued

Lees verder

Tips van Fisher Investments Nederland voor het vermijden van op emoties gebaseerde beleggingsfouten

Uit financiële commentaren en de algemene stemming in de afgelopen 12 maanden leidt Fisher Investments Nederland af dat het sentiment onder beleggers radicaal is omgeslagen van diep pessimisme over de pandemie en de gevolgen ervan voor de markt naar optimisme over de toekomst in een gevaccineerde wereld na COVID. Onze ervaring leert dat beide emoties … Continued

Lees verder

De Amerikaanse politieke impasse kan gunstig zijn voor aandelen, zelfs voor niet-Amerikaanse aandelen

De emoties en spanningen lopen hoog op in de nasleep van de recente Amerikaanse verkiezingen. Toch zaten de aandelenmarkten in de lift, reagerend op hun typische kille, emotieloze, toekomstgerichte manier. Waarom? Omdat de aandelenmarkten zich niet richten op de uitkomst van welke politieke race dan ook, maar op de machtsverhoudingen die na de verkiezingen ontstaan. … Continued

Lees verder

Pensioenplanning voor stellen

We richten ons doorgaans op de financiële aspecten van pensioenplanning – van financiële langetermijndoelen tot een optimale vermogensallocatie. Deze en andere financiële beslissingen zijn cruciaal. Doordat we in de afgelopen decennia duizenden beleggers hebben geholpen om hun pensioen succesvol te plannen, hebben we geleerd dat ook de sociale en persoonlijke aspecten van uw pensionering deel … Continued

Lees verder

Belegt u slechts in een handjevol bedrijven? Fisher Investments Nederland adviseert u om uw blik te verbreden

Als u uw portefeuille onder de loep neemt, bent u dan trots op de aandelen die fors zijn gestegen? Bent u gefixeerd op de grootste achterblijvers en stelt u zich voor hoe hoog uw rendement zou zijn als die niet in uw portefeuille zouden zitten? Bij Fisher Investments Nederland weten we uit ervaring dat veel … Continued

Lees verder

Diversificatie – een handleiding van Fisher Investments Nederland

Al generaties lang wijzen beleggingsdeskundigen op het belang van diversificatie als middel om risico’s te beheren en tegelijkertijd de langetermijngroei te realiseren waar veel aandelenbeleggers naar streven. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe kom je erachter of je portefeuille voldoende gediversifieerd is? In deze beknopte handleiding bespreekt Fisher Investments Nederland enkele van onze basisinzichten op … Continued

Lees verder

ESG-beleggen heeft een enorme groei doorgemaakt

In eerste instantie was ESG-beleggen – het meenemen van overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social, and governance factors of ESG-factoren) in beleggingsbeslissingen – eerder een nichemarkt, maar inmiddels is het fenomeen razendsnel uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het wereldwijde beleggingslandschap. Veel beleggers hechten enorm veel waarde aan duurzaamheid en … Continued

Lees verder

Beleggingsstijlen

Er zijn talloze manieren om aandelen te classificeren, onder meer naar sector, land of regio. Een andere nuttige manier gaat uit van het onderscheid tussen twee beleggingsstijlen: waardegericht  en groeigericht. Vanuit een wereldwijde top-down benadering (dat wil zeggen uitgaande van brede activaklassen voordat afzonderlijke aandelen worden geselecteerd) kan het zinvol zijn om te kijken welke … Continued

Lees verder

Een break-even op de beurs kan duur uitpakken

Wanneer aandelen zich herstellen van een grote marktdaling, komen beleggers soms in de verleiding om hun aandelen te verkopen nadat hun beleggingen het break-evenpunt bereikt hebben op hun piek van vóór de daling. Door de snelheid en de omvang van de recente daling en het herstel, zou dat nu meer het geval kunnen zijn dan … Continued

Lees verder

Omgaan met financiële bezorgdheid tijdens een marktdaling

Het begint met een daling van de aandelenmarkten. Twijfel slaat om in bezorgdheid naarmate financiële nieuwsmedia de vrije val beschrijven – en speculeren over verslechterende vooruitzichten. Bezorgdheid groeit uit tot regelrechte angst naarmate er op de volatiel markten een brede neerwaartse trend ontstaat. Het is normaal dat u bezorgd en ongerust bent tijdens turbulente perioden … Continued

Lees verder

Een nieuwe kijk op beleggen als pensioenvoorziening

Als u bijna met pensioen gaat en u al die jaren hard gewerkt hebt, een goede boterham hebt verdiend en een flink spaarpotje hebt weten op te bouwen, zijn felicitaties zeker op hun plaats. Goed gedaan! Maar u bent er nog niet. U moet nog uitzoeken hoe u tijdens uw pensionering uw geld moet beleggen … Continued

Lees verder

Risico’s van vastrentende effecten: een inleiding

Als beurzen extreem onstuimig worden – zoals zonder twijfel al sinds medio februari het geval is – gaan beleggers doorgaans op zoek naar wat ze als veilige activa beschouwen. In onze beleving wordt dit vaak gelijkgesteld aan vastrentende effecten. Op korte termijn zijn vastrentende effecten doorgaans minder volatiel dan aandelen – mogelijk een aantrekkelijke eigenschap … Continued

Lees verder

Wat kunnen we verwachten als er een eind komt aan de bearmarkt?

Toen de gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het COVID-19-virus in februari en maart tot een scherpe daling van de aandelenkoersen leidden, bleek uit de financiële verslaggeving dat het sentiment – zowel op de markten als elders – was gekelderd. De krantenkoppen berichtten eerst gericht over de besmettingsstatistieken en sterftecijfers, en daarna over de enorme … Continued

Lees verder

Zoekt u een economische barometer? Begin met de LEI

Er worden ieder jaar honderden economische gegevens bijgehouden voor ieder ontwikkeld land, maar niet alle data zijn even bruikbaar – vooral niet voor economische prognoses. Kwartaalverslagen van het bruto binnenlands product (bbp) geven bijvoorbeeld een redelijk beeld van de economische bedrijvigheid over het voorgaande kwartaal. Maar dat soort cijfers zeggen niets over hoe de economie … Continued

Lees verder

Hoe u bepaalt aan welke benchmark u uw portefeuille koppelt

Wat is de beste manier om te meten hoe goed uw portefeuille het doet? De waarde van uw portefeuille op dit moment vergelijken met het verleden? Of uw performance naast die van iemand anders leggen, zoals uw buurman? Hoewel die methoden op het eerste gezicht niet meer dan logisch lijken, zijn ze bij nader inzien … Continued

Lees verder

Beleggingstips voor het nieuwe jaar

Nu 2020 begonnen is, zijn er waarschijnlijk veel beleggers die de prestaties van hun portefeuille in 2019 onder de loep nemen en mogelijke aanpassingen voor het komende jaar overwegen. Als u dat ook doet, bespreken we hier een aantal zaken die uw aandacht verdienen. Beoordeling van uw vermogensallocatie – de combinatie van aandelen, vastrentende effecten, … Continued

Lees verder

Zijn vastrentende waarden veiliger dan aandelen?

In de beleggingswereld worden vastrentende waarden vaak als een “veilige” beleggingskeuze beschouwd. Het woord vastrentend impliceert immers dat de inkomsten die u ontvangt “vaste” bedragen zijn. Deze gedachtegang leidt er vaak toe dat beleggers die groei op lange termijn beogen voor in hun ogen veiligere beleggingen kiezen en daardoor potentieel betere groeikansen mislopen. Maar hoe … Continued

Lees verder

Bij pensioenplanning gaat het niet alleen om leeftijd

Leeftijd is maar een getal. Hoewel het zeker geen onbetekenend getal is, is het niet de enige factor om rekening mee te houden bij beslissingen over uw assetallocatie. Assetallocatie is de mix van aandelen, vastrentende effecten, contanten en andere effecten waaruit uw beleggingsportefeuille is opgebouwd. Het selecteren van een passende assetallocatie voor uw portefeuille is … Continued

Lees verder

Geen enkele aandelencategorie staat voor altijd aan kop

Welk type aandelen is objectief gezien het best? Smallcap of largecap? Waarde of groei? Sommige beleggers hebben een specifieke voorkeur. Sommige beleggingsbeheerders gebruiken zelfs maar een enkele stijl – en er zijn zeker gemeenschappelijke beleggingsfondsen en ETF’s te vinden die zich op één specifieke beleggingsstijl concentreren. In sommige gevallen is zo’n aanpak niet meer dan … Continued

Lees verder

Hoogtevrees op de aandelenmarkt

Bent u in een artikel wel eens gewaarschuwd voor ‘te hoge’ aandelenkoersen? Of hebt u wel eens gelezen dat de koersen op het punt staan te kelderen door overgewaardeerde aandelen of ‘gevaarlijke’ beursrecords? Wanneer aandelenkoersen recordhoogten bereiken, zijn sommige beleggers bang dat er een marktdaling aan zit te komen. Hoewel hoogtevrees al menigmaal nuttig is … Continued

Lees verder

Verder kijken dan rente en dividenden om kasstroom te genereren

Veel beleggers, al dan niet met pensioen, hopen op enig moment geld te verdienen met hun beleggingsportefeuilles. Dit kan een prima manier zijn om uw vermogen te laten renderen. Helaas denken veel beleggers echter dat ze een portefeuille vol dividenduitkerende aandelen of rentedragende obligaties moeten hebben om deze kasstroom te genereren. Dit soort portefeuilles zal … Continued

Lees verder

Instinct en beleggen

Instinct is onderdeel van wat ons menselijk maakt. Nuttig of niet, ons instinct komt telkens weer om de hoek kijken bij onze dagelijkse besluitvormingsprocessen. Helaas is het voor beleggingsbeslissingen niet anders. Waarom “helaas”? Ons instinct werkt vaak averechts bij beleggen. U hoort uw collega’s wellicht zeggen dat ze gewoon “wisten” dat aandeel X met 15% … Continued

Lees verder

Waarom deze Common Risk Ratio niet zo werkt als u denkt

Op de korte termijn kan een volatiele aandelenmarkt beleggers een onbehaaglijk gevoel geven. Volatiliteit maakt beleggen onzeker, en mensen houden in de regel van zekerheid. Dus wat kun je doen om volatiliteit te meten en ervoor te zorgen dat je portefeuille een passend risicoprofiel heeft? Als je deze vraagt stelt aan hoogleraren of anderen in … Continued

Lees verder

Wie kan er passief beleggen?

Op het eerste gezicht kan passief beleggen een koud kunstje lijken. Koop een of meer low-cost-fondsen die correleren met een index voor de brede markt, doe deze niet meer van de hand en zie hoe uw vermogen groeit. Nu is passief beleggen op zich geen slecht idee. Zolang u het belegde geld onberoerd laat, zal … Continued

Lees verder

Twee manieren van rijk worden met beleggen

Als het gaat om beleggen in aandelen, denken sommige beleggers dat geconcentreerd beleggen in een paar posities de beste manier is om je portefeuille te doen groeien. Een beperkt aantal beleggingen aanhouden kan flink renderen, maar het kan ook zeer risicovol blijken. Andere beleggers zijn juist beducht voor overmatige concentratie en vermijden die dan ook, … Continued

Lees verder

Hoe ervaren beleggers gebruik maken van het nieuws

Speculeren op basis van conventionele interpretaties of bekend nieuws moet wel een van de duurdere gewoontes zijn bij beleggen. Dit komt doordat een beleggingsidee, wanneer u er in de media meer dan eens iets over leest of hoort, waarschijnlijk niet zal werken. En als dat wel zo is, dan duurt dat niet lang. Tegen de … Continued

Lees verder

De mythe van marktzekerheid

‘Aandelen lijken momenteel zo onzeker. Ik wacht gewoon tot de markt tot rust komt, en dan word ik weer actief.’ Veel beleggers denken dat dit logisch is — wachten tot de marktvolatiliteit wegebt, of tot een correctie of bearmarkt ten einde komt, voordat je je geld weer in aandelen belegt. Maar wat is nu precies … Continued

Lees verder

QE-geldkraan gaat dicht, maar niet getreurd!

Met een tragere groei van het bbp (bruto binnenlands product, een schatting door de overheid van de output van de economie van het land) in het derde kwartaal, bracht ons onderzoek van de financiële publicaties vaak de vrees aan het licht dat het besluit van de ECB van medio december om haar programma voor monetaire … Continued

Lees verder

Beoordeel politiek op het beleid, niet op de personen

De internationale politiek werd dit najaar enigszins opgeschrikt. Eerst door de verklaring van de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat dit haar laatste ambtstermijn is, en vervolgens door het gerucht dat de vroegere Britse premier David Cameron wil terugkeren in de actieve politiek. Het vertrek van Merkel is pas voor 2021 gepland en de geruchten over … Continued

Lees verder

Waarom vergrijzing en dalende geboortecijfers geen kwaad kunnen voor aandelen

Bij het doornemen van de financiële media treffen we vaak artikelen aan over hoe demografische verschuivingen in de toekomst zullen leiden tot beursdalingen. Volgens sommige commentatoren zouden vergrijzing en dalende geboortecijfers – vooral in de ontwikkelde landen – een last op de economieën van de toekomst leggen doordat de productiviteit zou gaan dalen en de … Continued

Lees verder

Voor langetermijnbeleggers is goud geen blinkend alternatief

In ons dagelijkse rondje langs de financiële media komen we vaak artikelen tegen die beleggingen aanprijzen die, naar men beweert, goed presteren wanneer de aandelenmarkten onderuit gaan. Goud is een alom gebruikt beleggingsinstrument. Velen gaan ervan uit dat het glimmende gele metaal hen verzekert tegen dalende aandelen. Omdat er in 2018 al vele perioden van … Continued

Lees verder

Analyse van in de media gehanteerde beeldspraak over markten

Markten. De financiële media praten vaak over markten alsof ze het over mensen hebben. Soms zijn de markten bang voor iets. Op andere momenten zijn ze enthousiast. Deskundigen beweren ook dat ze risico’s kunnen negeren en onderschatten. Soms worden ze als zelfgenoegzaam omschreven. Op andere momenten kunnen we lezen dat ze gewoonweg efficiënt zijn. Wat … Continued

Lees verder

‘Whatever It Takes’, zes jaar later

Deze dagen zijn vele ogen gericht op Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), nu er in de media wordt gespeculeerd over de plannen van de bank voor het monetaire beleid en in het bijzonder over de kwantitatieve verruiming (quantitative easing, QE). QE is een veelgebruikte term voor het activa-opkoopprogramma van de bank, … Continued

Lees verder

De politiek kan de ontwikkeling van de markt bepalen—maar niet zoals de meeste mensen verwachten

Praten over politiek kan heftige reacties losmaken. En heb je het daarnaast ook nog over geld, dan weet je zeker dat er naar je geluisterd wordt. Disclaimer: Aangezien politieke voorkeur tot gevaarlijke beleggingsfouten leidt, is ons politieke commentaar niet gebonden aan een bepaalde partij of ideologie. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde politieke partij, … Continued

Lees verder

Over populisme: de Griekse paradox uitgelicht

Sinds de staatsschuldencrisis in de eurozone werd aangewakkerd door de perikelen rond het Griekse overheidstekort, hebben eurosceptische populisten de wind in de zeilen doordat ze de Europese Unie (EU) of de euro de schuld geven van de economische malaise. Talrijke verslaggevers in reguliere media stelden dat de euro of de EU ten dode opgeschreven is … Continued

Lees verder

Waarop moeten Europese beleggers letten?

Opzienbarende nieuwtjes en langetermijnuitdagingen wedijveren om de aandacht van de beleggers en kunnen hen afleiden van de analyse waarop het wellicht het meest aankomt. Wat hebben klimaatverandering, vergrijzing, het vaak met horten en stoten verlopende integratieproces  van de eurozone en de verre politieke toekomst van China met elkaar gemeen? Het zijn allemaal kwesties die volgens … Continued

Lees verder

Heeft de regering-Trump de euro de oorlog verklaard?

Zijn de VS en de eurozone verwikkeld in een stille valutaoorlog— een opzettelijke poging om elkaars valuta te verzwakken? We hebben gezien dat veel beleidsmakers en traders zich dit kennelijk afvragen de laatste tijd, nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dit jaar op het World Economic Forum (WEF) naar verluidt de voordelen van … Continued

Lees verder

Vrees voor afbouw aankoopprogramma ECB ongegrond, leert de geschiedenis

Moeten we ons schrap zetten voor onheil? De ECB verlaagt vanaf deze maand het bedrag van haar maandelijkse obligatieaankopen van 60 naar 30 miljard euro en stopt in september wellicht volledig met kwantitatieve versoepeling. Velen vrezen dat dit de economie van de eurozone in gevaar zal brengen en de aandelenmarkten zal doen instorten, omdat volgens … Continued

Lees verder

Aandelen in de eurozone kunnen zonder verdere integratie stijgen

De markten van de eurozone hebben laten zien dat ze kunnen hergroeperen, ongeacht of pogingen om het valutablok te verenigen, al dan niet slagen. Na de oproep van de Franse president Emmanuel Macron tot meer Europese integratie, kan de inspanning om een Duitse regering te vormen kanselier Angela Merkel in dezelfde richting duwen. De Nederlandse … Continued

Lees verder

Afnemende politieke onzekerheid in Italië?

Aan het eind van 2016 leek het euroscepticisme toe te nemen. Door de mislukking van de Italiaanse electorale hervormingen in december 2016 en een eurosceptische kandidaat die een gedeelde eerste plaats behaalde bij de presidentiële verkiezingen in Oostenrijk, werden deze krachten duidelijk. Voorafgaand aan een druk verkiezingsjaar in de eurozone, vreesden velen dat dit een … Continued

Lees verder

Positieve verrassing nu de angst voor protectionisme geen realiteit lijkt te worden

Ondanks de verkiezing van Trump en de Brexit blijkt dat de vrijhandel toeneemt. door Fisher Investments Nederland Beleggers die bang waren dat de recente protectionistische sentimenten de vrijhandel zou afremmen, kunnen opgelucht ademhalen. De voorbije achttien maanden wakkerden de Brexit, de verkiezing van Donald Trump, de nationalistische sentimenten in Nederland en andere ontwikkelingen de angst … Continued

Lees verder

Een jaar later, en nog geen kettingreactie ten gevolge van de Brexit

23 juni vorig jaar was een historische dag voor Europa: De Britten gingen naar de stembus voor het meest besproken referendum in de recente geschiedenis: wel of geen Brexit. Toen de stemmen waren geteld en het duidelijk was dat Groot-Brittannië ervoor had gekozen om de Europese Unie (EU) te verlaten, sloeg de angst toe. In … Continued

Lees verder

Sluit Nederland zich aan bij het clubje minderheidsregeringen?

Hoewel de Nederlandse kiezers een nieuw parlement hebben gekozen, zijn de partijleiders er nog steeds niet in geslaagd een regering te vormen. De VVD van premier Mark Rutte, D66 en het CDA zijn zonder meer bereid tot samenwerking, maar over de vraag met welke vierde partij ze een meerderheidsregering moeten vormen, verschillen ze van mening. … Continued

Lees verder

Draghi, Nederlandse parlementariërs en de dansende tulp

De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi heeft op 10 mei op uitnodiging van de Tweede Kamer een bezoek gebracht aan Den Haag voor een discussie en een vraag- en antwoordsessie over de economie van de eurozone. Op het eerste gezicht is hij precies het type toerist dat Nederlandse ambtenaren graag zien. … Continued

Lees verder

Waarom vrees voor handelsoorlogen gunstig is

De Amerikaanse president Donald Trump trekt fel van leer tegen “oneerlijke” valutamanipulatie en “rampzalige” handelsovereenkomsten. Britse kiezers besloten geen deel te willen uitmaken van de interne markt als dat betekent dat ze aan de leiband van Brussel moeten lopen. Nederlandse politici hebben de mond vol van de bescherming van de Nederlandse “kroonjuwelen”. De Franse presidentsverkiezingen … Continued

Lees verder

Fisher Investments Europe Vermogensbeheerder van het Jaar

Fisher Investments Europe timmert aardig aan de weg. De vermogensbeheerder is door de in Londen gevestigde beurswebsite ADVFN voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot Vermogensbeheerder van het Jaar tijdens de uitreiking van de International Financial Awards. Die prijsuitreiking biedt een podium aan vernieuwende producten en diensten in de internationale financiële sector. Fisher Investments Europe, opgericht in … Continued

Lees verder

Hoe Fisher Investments Nederland tegen de Europese verkiezingen aankijkt

Waarom Fisher Investments Nederland optimistisch is over de eurozone dit jaar In zowel Nederland als Frankrijk komt de verkiezingscampagne op toeren, en beleggers worden steeds nerveuzer – net zoals voor het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar. Toen profiteerden aandelen van wat Fisher Investments Europe een ‘jaar van afnemende onzekerheid’ noemde, doordat beleggers langzamerhand … Continued

Lees verder