Fisher Investments Nederland vertelt over haar ervaringen met de invloed van wereldwijde verkiezingen op aandelenkoersen

Opmerking: ons politiek commentaar is bewust onpartijdig. Fisher Investments Nederland heeft geen voorkeur voor bepaalde politieke partijen of politici en beoordeelt politieke ontwikkelingen uitsluitend op hun potentiële gevolgen voor de economie en de markt.

2024 wordt een jaar met volop verkiezingen: bijna de helft van de wereldbevolking gaat dit jaar naar de stembus. Uiteraard staan de media bol van politiek commentaar, ambitieuze verkiezingsbeloftes en waarschuwingen voor trieste gevolgen als de ‘verkeerde’ partij wint. Een vluchtige blik op het politieke nieuws volstaat om veel beleggers angst aan de jagen wat de toekomst van de markten en de wereldeconomie betreft. Maar mensen die door de verkiezingsretoriek heen weten te prikken, kunnen verrassende feiten ontdekken over de invloed van verkiezingen op aandelen.

In tegenstelling tot wat veel mensen geloven, is Fisher Investments Nederland van mening dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen dit jaar hoogstwaarschijnlijk gunstig gaan uitpakken voor aandelen – iets waaraan beleggers grotendeels voorbij gaan. In dit artikel nemen we de historische rendementen tijdens jaren met Amerikaanse presidentsverkiezingen onder de loep, en laten we zien waarom het voor het langetermijnrendement van aandelen niet uitmaakt welke partij er in het Witte Huis zetelt. Ook besteden we aandacht aan andere belangrijke verkiezingen in de wereld en beantwoorden we de vraag hoe een wereldwijde politieke impasse dit jaar gunstig zou kunnen uitpakken voor de markten.

Amerikaanse verkiezingsjaren beloven doorgaans niets dan goeds voor Amerikaanse én wereldwijde aandelen, zo blijkt uit de ervaringen van Fisher Investments Nederland

Verkiezingsjaren staan vaak in het teken van dramatische retoriek. Dit kan volatiliteit veroorzaken en verdeeldheid onder beleggers teweegbrengen. Hoewel veel beleggers nagelbijtend naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen uitkijken, hebben aandelen het in het verleden doorgaans uitstekend gedaan, ongeacht wie er heeft gewonnen. In de jaren met presidentsverkiezingen in de VS sinds 1928 hebben Amerikaanse aandelen in 83,3% van die jaren zelfs een positief rendement behaald, met een gemiddeld jaarrendement van 11,4%.[i]

In figuur 1 zien we dat de rendementen in de eerste helft van verkiezingsjaren doorgaans lager liggen, en in de tweede helft juist hoger. De ervaring van Fisher Investments Nederland leert dat dit waarschijnlijk samenhangt met afgenomen onzekerheid, naarmate steeds duidelijker wordt wie er gaat winnen. In eerste instantie overheerst de campagneretoriek, waardoor beleggers vaak in paniek raken en de markten met buitensporige volatiliteit te maken krijgen. Maar naarmate de daadwerkelijke verkiezingen dichterbij komen, wordt duidelijker welke koers de verwachte winnaar wil gaan varen en hoe groot de kans op verregaande wetswijzigingen is.

Figuur 1: gemiddelde rendementen S&P 500 tijdens verkiezingsjaren

Bron: Global Financial Data, per 27-12-2023. S&P 500 Price Index, 31-12-1930 t/m 31-12-2020.

Hoewel dit diagram enkel betrekking heeft op de S&P 500, blijkt uit onderzoek van Fisher Investments Nederland dat de wereldwijde aandelenmarkten zich vergelijkbaar ontwikkelen – de Amerikaanse markt is immers erg belangrijk voor de wereldeconomie. De correlatie tussen Amerikaanse en wereldwijde aandelen is weliswaar niet perfect, maar ze bewegen vaker wél dan niet in dezelfde richting.[ii] Goed nieuws voor de grootste economie en aandelenmarkt ter wereld is vaak ook goed nieuws voor de rest van de ontwikkelde wereld.

Op het eerste gezicht lijkt figuur 1 misschien te impliceren dat Democratische presidenten beter zijn voor de aandelenmarkten tijdens verkiezingsjaren. Maar het is zaak dit nader te bezien voordat we onze conclusies trekken. In figuur 1 zien we alleen het rendement over jaren met presidentsverkiezingen – niet het langetermijnrendement; uit onderzoek van Fisher Investments Nederland blijkt dat aandelen op de lange termijn geen voorkeur hebben voor de ene of andere partij. Bovendien zat er in zes van de acht verkiezingsjaren met negatieve rendementen een Republikeinse president in het Witte Huis. Vijf daarvan vielen samen met of volgden op een recessie – wat doorgaans leidt tot een wisseling van de wacht en duidelijk aantoont dat politiek slechts een van de vele rendementsbronnen is.

Stemmers hebben hun favorieten – aandelen niet

Politieke voorkeuren opzij zetten is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wellicht helpt het als we u vertellen dat het rendement tijdens verkiezingsjaren niet zaligmakend is. Over de lange termijn doen aandelen het uitstekend, ongeacht welke partij er aan de macht is, en dat blijkt duidelijk uit de Amerikaanse verkiezingen, zo leert de ervaring van Fisher Investments Nederland. Figuur 2 geeft de stijgende lijn van Amerikaanse aandelen over een periode van 100 jaar weer. Over deze periode zijn aandelen onder Democratische presidenten gemiddeld met 15,4% per jaar gestegen en met 9,0% onder Republikeinse presidenten – ruim in de plus dus voor beide. Dat bewijst eens te meer dat geen van beide partijen een monopolie heeft op goede ideeën.

Figuur 2: hypothetische groei van een belegging met een startwaarde van USD 1 in de S&P 500, januari 1925 t/m december 2023

Global Financial Data, per 11-01-2024. Groei van een belegging met een startwaarde van USD 1 in de S&P 500 Total Return op 31-12-1924. De cijfers zijn maandelijks van 31-12-1924 t/m 31-12-1987 en dagelijks van 01-01-1988 t/m 31-12-2023.

Hetzelfde geldt in andere landen. Neem bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar zo’n 4% van de aandelen uit ontwikkelde markten vandaan komt.[iii] Sinds 1970 hebben Britse aandelen op jaarbasis gemiddeld 12,1% gerendeerd onder conservatieve regeringen en 12,7% onder de Labour-partij.[iv] Welke verkiezing u ook volgt, de kans is groot dat het voor aandelen niet uitmaakt wie er wint. Aandelenkoersen berusten juist op een samenloop van economische, politieke en sentimentsgerelateerde omstandigheden – en verrassingen zijn eerder regel dan uitzondering. Natuurlijk kunnen beleggers persoonlijk hopen dat bepaalde partijen niet winnen, maar wat ons betreft hoeft niemand zich zorgen te maken over de invloed van verkiezingen op beleggingsportefeuilles.

Fisher Investments Nederland heeft ervaren dat gunstige politieke ontwikkelingen ook buiten de VS gevoeld worden

Aandelen krijgen onder meer de wind in de zeilen doordat de onzekerheid over de verkiezingsuitslag gaandeweg afneemt, maar dit is niet de enige factor. Ook een politieke impasse kan de koersen opstuwen. Dit is uiteraard frustrerend voor kiezers en de samenleving, maar een politieke impasse is vaak gunstig voor aandelen, omdat het risico op drastische wetswijzigingen wordt beperkt – zo kan het bedrijfsleven concrete plannen maken zonder zich te bekommeren om potentieel beperkende wetgeving. Fisher Investments Nederland heeft ervaren dat een impasse verschillende vormen kan aannemen. Zo is in de VS momenteel sprake van een impasse tussen de twee politieke partijen. Het Huis van Afgevaardigden staat onder controle van de Republikeinen, terwijl de Democraten de Senaat en het Witte Huis in handen hebben. Daardoor is de kans zeer klein dat belangrijke wetgeving wordt goedgekeurd, te meer daar politici in een verkiezingsjaar hun handen vol hebben aan campagne voeren. Buiten de VS kan politieke impasse er iets anders uitzien.

Fisher Investments Nederland denkt daarbij aan Spanje en Nederland, waar burgers in 2023 naar de stembus gingen. In beide landen won geen enkele partij een absolute meerderheid. In Spanje moest de zittende premier Pedro Sánchez uiteindelijk de handen ineenslaan met verschillende partijen – waaronder de Catalaanse separatisten – om aan de macht te blijven. In Nederland kreeg de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders de meeste stemmen, maar deze heeft slechts 37 van de 150 zetels in handen. De rest is verspreid over 14 partijen. De onderhandelingen over de formatie verlopen erg moeizaam. Nederland stevent af op een coalitieregering en daarmee op een politieke impasse, net als Spanje.

In de loop van dit jaar staan er in meer dan 50 landen nationale verkiezingen op de agenda. Terug naar het Verenigd Koninkrijk: daar moeten uiterlijk op 28 januari 2025 algemene verkiezingen gehouden worden. Premier Rishi Sunak hoopt met belastingverlagingen de nettosalarissen en de economie genoeg te stimuleren om de kiezers aan zijn kant te krijgen. Maar sommige conservatieve parlementsleden zien hun zetel in gevaar komen door de opkomst van de Reform Party. Anderen zien de onder Keir Starmer opgeleefde Labour Party als de grootste dreiging: de partij heeft de reputatieschade die de vorige partijleider Jeremy Corbyn heeft veroorzaakt, grotendeels van zich af weten te schudden. De verkiezingsstrijd is nog allesbehalve gestreden, maar geen enkele grote partij kan waarschijnlijk een regering vormen zonder dat dit gepaard gaat met een interne machtsstrijd.

De ervaring van Fisher Investments Nederland leert dat een politieke impasse in hoge mate bijdraagt aan het positieve effect van afnemende onzekerheid – hetgeen wereldwijd voor politieke rugwind zou moeten zorgen. In talloze landen staat dit jaar een stembusgang gepland, en elke verkiezing kan een politieke impasse veroorzaken of verdiepen. Dat is goed nieuws voor aandelen, en dus goed nieuws voor beleggers.

Verkiezingsjaren zijn gunstig voor aandelen

Fisher Investments Nederland is ervan overtuigd dat verkiezingsjaren weliswaar turbulent kunnen zijn, maar dat beleggers uit emotie vaak voorbij gaan aan de fundamentele aanjagers van de aandelenmarkten – namelijk afnemende onzekerheid en een politieke impasse. Samen zorgen ze voor een forse rugwind, die de rendementen tijdens verkiezingsjaren opstuwt, hoewel het sentiment in de tussentijd flinke klappen kan krijgen door dramatische campagneretoriek. Dus de volgende keer als u het politieke nieuws doorneemt, bedenk dan dat ruis vaak een voorbode is van goed nieuws – volop reden dus om belegd te blijven.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] Bron: Global Financial Data, per 02-01-2024. De S&P 500 Total Return Index is gebaseerd op het door Global Financial Data (GFD) berekende totaalrendement vóór 1971. Dit zijn schattingen op basis waarvan GFD de waarden van de samengestelde S&P-index vóór 1971 berekent, en geen officiële cijfers. GFD heeft tot aan 1970 gegevens van de Cowles Commission en van S&P zelf gebruikt voor de berekening van het totaalrendement van de samengestelde S&P-index aan de hand van de samengestelde S&P-prijsindex en dividendrendement, van 1971 tot 1987 officiële maandcijfers en sinds 1988 officiële dagelijkse gegevens.

[ii] Bron: FactSet en Global Financial Data, per 14-02-2024. Totaalrendement van de MSCI EAFE Index en de S&P 500 Index, maandelijks, 31-12-1969 t/m 31-01-2024. Weergegeven in USD.

[iii] Bron: FactSet. De hierboven getoonde portefeuille geeft de samenstelling weer van de MSCI World Index per 31-12-2023. De MSCI World Index meet de prestaties van geselecteerde aandelen in 23 ontwikkelde landen.

[iv] Bron: FactSet, per 02-01-2024; MSCI United Kingdom Total Return Index, maandelijks, 31-12-1969 t/m 31-12-2023. Weergegeven in Brits pond.

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Fisher Investments

De ervaringen van Fisher Investments Nederland met veranderingen in de belastingtarieven

Uit de ervaringen van Fisher Investments Nederland met financiële en politieke commentaren blijkt dat veranderingen in belastingtarieven veel aandacht krijgen vanwege hun vermeende impact op aandelen – vooral recentelijk, nu de komende verkiezingen in de VS en Groot-Brittannië de geruchten over grote verschuivingen op belastinggebied aanwakkeren. We hebben echter geconstateerd dat er geen vaste correlatie […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland gaat na of goud de juiste keuze is voor uw portefeuille

Sommige beleggers zijn van nature aangetrokken tot goud. Uit de ervaring van Fisher Investments Nederland blijkt dat goud sinds 2023 weer populair is onder beleggers: na de brede neergang op de aandelenmarkten in 2022 waren veel mensen namelijk sceptisch over aandelen. Toen de aandelenkoersen weer opveerden vanaf oktober 2022, het dieptepunt van de toenmalige berenmarkt, […]

Lees verder
Fisher Investments

Volgens de ervaring van Fisher Investments Nederland bewegen aandelen en het bbp niet parallel

Overheden gebruiken het bruto binnenlands product (bbp) om de economische activiteit en output te meten, wat van belang is voor aandelen. Maar volgens de ervaringen van Fisher Investments Nederland met het onderzoeken van de economie en de markten, zien we dat ze niet altijd synchroon bewegen. Nu de commentatoren die wij volgen, waarschuwen dat een […]

Lees verder
Fisher Investments

De ervaringen van Fisher Investments Nederland met de loon-prijsspiraal

In de financiële publicaties die we volgen wordt in geval van hoge inflatie (algemeen stijgende prijzen in de hele economie) vaak beweerd dat er sprake is van een loon-prijsspiraal. De loon-prijsspiraaltheorie stelt, zo blijkt uit de ervaringen en het onderzoek van Fisher Investments Nederland, dat inflatie tot hogere lonen leidt, die bedrijven vervolgens moeten compenseren […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland bespreekt haar ervaringen met dividend

Fisher Investments Nederland ervaart dat een focus op dividend in de financiële media keer op keer wordt aangehaald als een vermeende lucratieve beleggingsstrategie. Maar uit onze ervaring blijkt dat een focus op dividend ten onrechte zoveel wordt opgehemeld. Daarmee willen we absoluut niet zeggen dat we deze betalingen principieel veroordelen. Wij geloven simpelweg dat het […]

Lees verder
Fisher Investments

Drie manieren om met beleggersangst om te gaan volgens Fisher Investments Nederland

“De aandelenkoersen daalden vandaag opnieuw, waardoor beleggers zich afvragen of dit het begin is van een langdurige neergang op de financiële markten.” Herkent u dit soort verhalen? Volgens Fisher Investments Nederland is het volkomen normaal dat u met angst en beven toekijkt als de aandelenmarkten dalen. Deze gevoelens zitten niet alleen in ons hoofd. Een […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland bespreekt een betere manier om uw portefeuille samen te stellen

Veel beleggers zijn ervan op de hoogte dat het selecteren van de juiste aandelen doorslaggevend is voor uw rendement, dat weet Fisher Investments Nederland. Maar wat als u uw portefeuille effectiever kunt samenstellen dan u nu doet? In plaats van door duizend afzonderlijke effecten te spitten op zoek naar de spreekwoordelijke spelden in een hooiberg, […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland analyseert welke factoren ten grondslag liggen aan marktcycli

Uit de analyses van Fisher Investments Nederland van de markthistorie blijkt dat een volledige marktcyclus bestaat uit twee belangrijke perioden: een stierenmarkt (langdurige periode van over de hele linie stijgende aandelen) en een berenmarkt (doorgaans langdurige en door fundamentals veroorzaakte daling van meer dan 20%). Beleggers kunnen dan ook de neiging hebben zich uitsluitend te […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland werpt zijn licht op de rol van de industriële productie in de moderne economie

Financieel commentatoren die wij lezen, besteden vaak aandacht aan zwakte in de verwerkende industrie, omdat dit vaak als signaal wordt gezien dat de bredere economie in moeilijkheden verkeert. In sommige gevallen zijn we het daarmee eens – teleurstellende cijfers vanuit fabrieken kunnen inderdaad wijzen op een kwakkelende economie. Maar dit is geen vaststaand feit, omdat […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland bespreekt een populaire beurswijsheid: seizoensgebonden beleggingsmythes

Een veelgehoorde marktmythe waar sommige commentatoren achter staan, is dat bepaalde perioden van het jaar beter zijn om te beleggen dan andere. De analyse van Fisher Investments Nederland van historische marktontwikkelingen laat echter zien dat seizoensinvloeden geen voorspellend karakter hebben. Volgens de analyses van Fisher Investments Nederland van financiële literatuur, blijkt dat er het hele […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland gaat in op hoe aandelen worden beïnvloed door demografische ontwikkelingen

Is economisch verval een gevolg van vergrijzing? Commentatoren die wij volgen, beweren vaak dat een vergrijzende bevolking naast minder consumenten, arbeidskrachten en productiviteit ook grotere fiscale lasten voor de overheid met zich meebrengt. Dit zijn allemaal scenario’s die volgens hen de economische groei en op den duur de aandelenkoersen zullen aantasten. Toch blijkt uit onderzoek […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland onderzoekt wat de woorden van monetaire beleidsmakers ons vertellen

Terwijl de inflatie (algemeen stijgende prijzen in de hele economie) vorig jaar wereldwijd hoog opliep, zagen wij iets anders ook hoog oplopen: de discussies rondom het toekomstig monetair beleid.[i] Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan haalden de rentebesprekingen van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), vaak de krantenkoppen in […]

Lees verder
Fisher Investments

De lessen die Fisher Investments Nederland leert uit de reactie van de aandelenmarkten op de energiecrisis in Europa

Uit onderzoek van Fisher Investments Nederland blijkt dat de markten toekomstgericht én adaptief zijn. In de manier waarop aandelen hebben gereageerd op het Europese energietekort na de Russische inval in Oekraïne eind februari 2022, ziet Fisher Investments Nederland een casestudy van hun werking in de praktijk. Wij zijn ervan overtuigd dat dit waardevolle kennis is […]

Lees verder
Fisher Investments

Het zwaarmoedige 2022 biedt volgens Fisher Investments Nederland waardevolle beleggingslessen

Voor veel beleggers kon 2022 niet snel genoeg voorbij zijn. Hoge inflatie, de tragische Russisch-Oekraïense oorlog, coronalockdowns in China, vrees om het beleid van centrale banken en zorgen om een recessie wogen als een molensteen op het beleggerssentiment – waardoor de wereldwijde aandelenmarkten over de hele linie zakten. Sommige barometers van beleggerssentiment zakten zelfs tot […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland vertelt waarom benchmarking van belang is

Een portefeuille samenstellen kan vrij lastig zijn. Wij hebben ondervonden dat het zonder enige begeleiding het een hele opgave kan zijn om te kiezen waarin u wilt investeren vanwege de talloze beleggingen die vandaag beschikbaar zijn. Onze ervaring is dat het baseren van uw portefeuille op een diverse, brede maatstaf van de markt (ook wel […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland over de vlucht naar contanten

De ervaring leert ons dat wanneer de markten volatiel en de onzekerheid groot zijn, beleggers het vaak een goed idee vinden om veel contanten aan te houden. Uit een historische analyse van de markten door Fisher Investments Nederland blijkt echter dat ze op die manier de problemen soms net groter maken. Veel contanten aanhouden kan […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland geeft meer kijk op groene energie

Groene energie krijgt veel aandacht in de financiële publicaties die Fisher Investments Nederland volgt. Particulieren willen misschien investeren in dit vermeende marktsegment van de toekomst in de hoop veel rendement te halen uit de toegenomen aandacht van de wereld voor zaken zoals klimaatverandering. Ook stelt dit volgens hen ze in staat de transitie naar energiebronnen […]

Lees verder
Fisher Investments

Zijn gemiddelde rendementen de norm? Fisher Investments Nederland geeft antwoord hierop

Wat voor rendement op de aandelenmarkt is redelijk in een bepaald jaar? Is dat 5%, 10% of 20%? Uit de analyses van Fisher Investments Nederland over financiële publicaties en opinies, blijken veel beleggers cijfers te noemen die variëren van hoge enkele cijfers tot lage dubbele cijfers, gebaseerd op het historische langetermijngemiddelde van aandelen.[i] Hoewel de […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland legt uit waarom koploperschap op de financiële markten niet blijvend is

Fisher Investments Nederland analyseert wereldwijde aandelen volgens een top-down benadering, wat betekent dat we ze classificeren op basis van gemeenschappelijke kenmerken (bijvoorbeeld land of sector). Wij baseren beleggingsbeslissingen hoofdzakelijk op de wijze waarop brede economische en politieke factoren deze categorieën waarschijnlijk zullen beïnvloeden. Ook bekijken we of het sentiment ten aanzien van deze categorieën deze […]

Lees verder
Fisher Investments

Hoe beleggers volgens Fisher Investments Nederland voordeel kunnen halen uit goed inzicht in hun beleggershorizon

Hoe lang moet een portefeuille belegd zijn om iemands doelen te bereiken? Met andere woorden, wat is de beleggingshorizon van een belegger? Onze ervaring is dat het een eenvoudige en belangrijke vraag betreft, maar toch hebben velen moeite om hierop een antwoord te geven. Naar de mening van Fisher Investments Nederland kunnen inzicht in en […]

Lees verder
Fisher Investments

Waarom Fisher Investments Nederland denkt dat er mogelijk te veel wordt betaald bij beursintroducties

Beursintroducties (IPO’s) leveren spannende koppen op in publicaties die Fisher Investments Nederland volgt. Maar deze overmatige aandacht kan naar onze mening tot de verkeerde conclusie leiden dat het kopen van een aandeel bij beursgang een gemakkelijke manier is om snel grote winsten te behalen. Integendeel, we zijn van mening dat IPO-aandelen vaak te duur zijn, […]

Lees verder
Fisher Investments

Wat is de drijvende kracht achter de financiële markten?

Wat laat de markten bewegen? Op korte termijn zullen de financiële commentatoren die we volgen vaak een breed scala aan verschillende krantenkoppen citeren. Volgens onderzoek door Fisher Investments Nederland en het moederbedrijf Fisher Investments, blijkt echter dat de grootste bewegingen op de markten op de lange termijn gedreven worden door verrassingen – oftewel de kloof […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland over de kracht van samengestelde rente

Op het eerste gezicht lijkt samengestelde rente (ook wel rente op rente) misschien geen ingewikkeld concept: u behaalt ook rendement over eerder gerealiseerd rendement. Fisher Investments Nederland is er echter van overtuigd dat écht beleggingssucces op lange termijn alleen mogelijk is als u de kracht van samengestelde rente door en door begrijpt en ook weet […]

Lees verder
Fisher Investments

De verborgen lessen binnen sectoren volgens Fisher Investments Nederland

De ervaring van Fisher Investments Nederland is dat beleggers sectoren op de aandelenmarkten vaak als een uniform geheel beschouwen – alsof alle aandelen binnen die sector zich op dezelfde manier zullen ontwikkelen. Ze gaan er bijvoorbeeld van uit dat grote halfgeleiderbedrijven de trend in de brede technologiesector zullen volgen of dat farmaceutische bedrijven een goed […]

Lees verder
Fisher Investments

Waarom de politieke impasse zo geliefd is bij de markten

Wat voor invloed hebben verkiezingen op aandelen? Veel commentatoren die we volgen lijken vooropgezette ideeën te hebben over welke kandidaat of partij het meest gunstig is voor de markten. Maar volgens Fisher Investments Nederland hebben aandelen geen voorkeur voor een specifieke partij of politicus. We raden beleggers aan deze opvattingen over hen opzij te zetten. […]

Lees verder
Fisher Investments

Fisher Investments Nederland: Bescherm uzelf tegen financiële oplichting

Financiële oplichterij vormt overal ter wereld een grote bedreiging. Het aantal en de vormen van oplichting en fraude nemen elke dag toe. Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat 56% van de Europeanen in de voorbije twee jaar in aanraking kwam met een vorm van oplichting of fraude[i]. Oplichters maken daarbij gebruik van […]

Lees verder
Fisher Investments

Waarom ‘er vroeg bij zijn’ niet altijd beloond wordt bij het beleggen, volgens Fisher Investments Nederland

Het is een van de populairste onderwerpen in de financiële media die de onderzoeksanalisten van Fisher Investments, de moedermaatschappij van Fisher Investments Nederland, volgen: wat is de volgende grote beleggingskans? Er zijn heel wat nieuwe trends die een groot winst- en groeipotentieel bieden, zoals kunstmatige intelligentie, revolutionaire farmaceutische producten en de snelgroeiende opkomende markten. Succes […]

Lees verder
Fisher Investments

Drie aspecten van uw financiële situatie die u jaarlijks moet beoordelen

Als u doelstellingen hebt geformuleerd, een budget hebt vastgesteld en een robuust financieel langetermijnplan hebt ontwikkeld – belangrijke stappen om uw financiële situatie te verbeteren – hebt u al meer vooruitgang geboekt dan veel anderen. Maar het financiële plan van uw gezin is erbij gebaat als u er regelmatig aandacht aan besteedt en aanpassingen in […]

Lees verder
Fisher Investments

Acht veelvoorkomende beleggingsfouten en hoe u ze kunt vermijden

Beleggen op de financiële markten is complex en de potentiële gevaren voor beleggers zijn talrijk. Daarom noemt Ken Fisher, oprichter en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments, de aandelenmarkt ook wel “De Grote Vernederaar”. Wanneer u als langetermijnbelegger veelvoorkomende beleggingsfouten begrijpt en kunt vermijden, bent u beter in staat om uw financiële langetermijndoelstellingen te bereiken. […]

Lees verder
Fisher Investments

Waarom vermogensallocatie volgens Fisher Investments Nederland niet hetzelfde is als diversificatie

Wat maakt een portefeuille gediversifieerd? Het algemene, in de beleggingsbranche gangbare antwoord luidt dat gediversifieerde portefeuilles genoeg verschillende effecten moeten bevatten om te voorkomen dat problemen in één marktsegment of met één effect u beletten uw beleggingsdoelen te bereiken. Wij volgen echter al vele jaren de financiële analyses wereldwijd en merken dat dit antwoord voor […]

Lees verder
Fisher Investments

Waarom beleggers de “prospect theory” voor ogen moeten houden

Hoewel veel mensen op terreinen als sport en spel rationeel blijven en eenmaal verliezen evenredig zullen zien aan eenmaal winnen, handelen ze vaak anders als ze beleggen en hun eigen vermogen beheren. Met Nobelprijzen bekroond onderzoek wijst uit dat mensen op financieel gebied verschillende waarde hechten aan winst en verlies; aan verlies wordt veel zwaarder […]

Lees verder
Fisher Investments

Vermogensallocatie: wat het inhoudt en hoe het beleggers helpt

De ervaring leert dat de gemiddelde belegger veel aandacht besteedt aan wat de winnaars en verliezers zijn onder individuele effecten. Onderzoeksanalisten van Fisher Investments, de moedermaatschappij van Fisher Investments Europe, zien dit onderwerp ook vaak langskomen in de financiële media. Maar wij geloven juist dat vermogensallocatie – de verhoudingen tussen aandelen, vastrentende effecten en andere […]

Lees verder
Fisher Investments

Waar komt volatiliteit vandaan?

Benjamin Franklin had het mis. In 1789 schreef deze homo universalis en eerste ambassadeur van de VS in Frankrijk: “In deze wereld bestaan er, behalve de dood en belastingen, geen zekerheden.” Franklin had over het hoofd gezien dat sinds de oprichting van ’s werelds eerste effectenbeurs in Amsterdam, ongeveer 180 jaar eerder, ook marktvolatiliteit tot […]

Lees verder
Fisher Investments

Waarom de duur van een bullmarkt volgens Fisher Investments Nederland niet relevant is

Hoe lang gaat de in maart 2020 begonnen opleving van de aandelenmarkt duren?[i] Volgens veel commentatoren die Fisher Investments Nederland volgt, zal de bullmarkt nog vele jaren aanhouden. Hun redenering is als volgt: sinds 1925, toen er betrouwbare historische gegevens beschikbaar kwamen, is de gemiddelde duur van een bullmarkt – een lange periode van over […]

Lees verder
Fisher Investments

Waarom informatie over de handelsbalans volgens Fisher Investments Nederland weinig nut heeft

Volgens de Europese Unie (EU) is haar handelsoverschot (het saldo van de uitvoer en de invoer) opgelopen van € 191,5 miljard in 2019 tot € 217,5 miljard in 2020, een stijging van 13,6%.[i] Ten opzichte van 2018 bedroeg de toename vorig jaar 23,0%.[ii] Heel wat financiële commentatoren vinden dat een groeiend handelsoverschot erop wijst dat de wereldeconomie aantrekt. Maar […]

Lees verder
Fisher Investments

Drie beleggingsvalkuilen die u moet vermijden als markten verhit raken

Bent u klaar voor de unieke beleggingsuitdagingen van een op hol geslagen markt? Een markt slaat doorgaans op hol wanneer beleggers te optimistisch zijn en aandelen hoger waarderen dan gerechtvaardigde prijsniveaus. Zelfs als markten nog niet helemaal dol zijn, kunnen ze wel al verhit raken, en wanneer de waanzin toeslaat is het goed te weten […]

Lees verder
Fisher Investments

Tips van Fisher Investments Nederland voor het vermijden van op emoties gebaseerde beleggingsfouten

Uit financiële commentaren en de algemene stemming in de afgelopen 12 maanden leidt Fisher Investments Nederland af dat het sentiment onder beleggers radicaal is omgeslagen van diep pessimisme over de pandemie en de gevolgen ervan voor de markt naar optimisme over de toekomst in een gevaccineerde wereld na COVID. Onze ervaring leert dat beide emoties […]

Lees verder
Fisher Investments

De Amerikaanse politieke impasse kan gunstig zijn voor aandelen, zelfs voor niet-Amerikaanse aandelen

De emoties en spanningen lopen hoog op in de nasleep van de recente Amerikaanse verkiezingen. Toch zaten de aandelenmarkten in de lift, reagerend op hun typische kille, emotieloze, toekomstgerichte manier. Waarom? Omdat de aandelenmarkten zich niet richten op de uitkomst van welke politieke race dan ook, maar op de machtsverhoudingen die na de verkiezingen ontstaan. […]

Lees verder
Fisher Investments

Pensioenplanning voor stellen

We richten ons doorgaans op de financiële aspecten van pensioenplanning – van financiële langetermijndoelen tot een optimale vermogensallocatie. Deze en andere financiële beslissingen zijn cruciaal. Doordat we in de afgelopen decennia duizenden beleggers hebben geholpen om hun pensioen succesvol te plannen, hebben we geleerd dat ook de sociale en persoonlijke aspecten van uw pensionering deel […]

Lees verder
Fisher Investments

Belegt u slechts in een handjevol bedrijven? Fisher Investments Nederland adviseert u om uw blik te verbreden

Als u uw portefeuille onder de loep neemt, bent u dan trots op de aandelen die fors zijn gestegen? Bent u gefixeerd op de grootste achterblijvers en stelt u zich voor hoe hoog uw rendement zou zijn als die niet in uw portefeuille zouden zitten? Bij Fisher Investments Nederland weten we uit ervaring dat veel […]

Lees verder
Fisher Investments

Diversificatie – een handleiding van Fisher Investments Nederland

Al generaties lang wijzen beleggingsdeskundigen op het belang van diversificatie als middel om risico’s te beheren en tegelijkertijd de langetermijngroei te realiseren waar veel aandelenbeleggers naar streven. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe kom je erachter of je portefeuille voldoende gediversifieerd is? In deze beknopte handleiding bespreekt Fisher Investments Nederland enkele van onze basisinzichten op […]

Lees verder
Fisher Investments

ESG-beleggen heeft een enorme groei doorgemaakt

In eerste instantie was ESG-beleggen – het meenemen van overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social, and governance factors of ESG-factoren) in beleggingsbeslissingen – eerder een nichemarkt, maar inmiddels is het fenomeen razendsnel uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het wereldwijde beleggingslandschap. Veel beleggers hechten enorm veel waarde aan duurzaamheid en […]

Lees verder
Fisher Investments

Beleggingsstijlen

Er zijn talloze manieren om aandelen te classificeren, onder meer naar sector, land of regio. Een andere nuttige manier gaat uit van het onderscheid tussen twee beleggingsstijlen: waardegericht  en groeigericht. Vanuit een wereldwijde top-down benadering (dat wil zeggen uitgaande van brede activaklassen voordat afzonderlijke aandelen worden geselecteerd) kan het zinvol zijn om te kijken welke […]

Lees verder
Fisher Investments

Een break-even op de beurs kan duur uitpakken

Wanneer aandelen zich herstellen van een grote marktdaling, komen beleggers soms in de verleiding om hun aandelen te verkopen nadat hun beleggingen het break-evenpunt bereikt hebben op hun piek van vóór de daling. Door de snelheid en de omvang van de recente daling en het herstel, zou dat nu meer het geval kunnen zijn dan […]

Lees verder
Fisher Investments

Omgaan met financiële bezorgdheid tijdens een marktdaling

Het begint met een daling van de aandelenmarkten. Twijfel slaat om in bezorgdheid naarmate financiële nieuwsmedia de vrije val beschrijven – en speculeren over verslechterende vooruitzichten. Bezorgdheid groeit uit tot regelrechte angst naarmate er op de volatiel markten een brede neerwaartse trend ontstaat. Het is normaal dat u bezorgd en ongerust bent tijdens turbulente perioden […]

Lees verder
Fisher Investments

Een nieuwe kijk op beleggen als pensioenvoorziening

Als u bijna met pensioen gaat en u al die jaren hard gewerkt hebt, een goede boterham hebt verdiend en een flink spaarpotje hebt weten op te bouwen, zijn felicitaties zeker op hun plaats. Goed gedaan! Maar u bent er nog niet. U moet nog uitzoeken hoe u tijdens uw pensionering uw geld moet beleggen […]

Lees verder
Fisher Investments

Risico’s van vastrentende effecten: een inleiding

Als beurzen extreem onstuimig worden – zoals zonder twijfel al sinds medio februari het geval is – gaan beleggers doorgaans op zoek naar wat ze als veilige activa beschouwen. In onze beleving wordt dit vaak gelijkgesteld aan vastrentende effecten. Op korte termijn zijn vastrentende effecten doorgaans minder volatiel dan aandelen – mogelijk een aantrekkelijke eigenschap […]

Lees verder
Fisher Investments

Wat kunnen we verwachten als er een eind komt aan de bearmarkt?

Toen de gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het COVID-19-virus in februari en maart tot een scherpe daling van de aandelenkoersen leidden, bleek uit de financiële verslaggeving dat het sentiment – zowel op de markten als elders – was gekelderd. De krantenkoppen berichtten eerst gericht over de besmettingsstatistieken en sterftecijfers, en daarna over de enorme […]

Lees verder
Fisher Investments

Zoekt u een economische barometer? Begin met de LEI

Er worden ieder jaar honderden economische gegevens bijgehouden voor ieder ontwikkeld land, maar niet alle data zijn even bruikbaar – vooral niet voor economische prognoses. Kwartaalverslagen van het bruto binnenlands product (bbp) geven bijvoorbeeld een redelijk beeld van de economische bedrijvigheid over het voorgaande kwartaal. Maar dat soort cijfers zeggen niets over hoe de economie […]

Lees verder
Fisher Investments

Hoe u bepaalt aan welke benchmark u uw portefeuille koppelt

Wat is de beste manier om te meten hoe goed uw portefeuille het doet? De waarde van uw portefeuille op dit moment vergelijken met het verleden? Of uw performance naast die van iemand anders leggen, zoals uw buurman? Hoewel die methoden op het eerste gezicht niet meer dan logisch lijken, zijn ze bij nader inzien […]

Lees verder