Splinter Chabot / Lars Benthin

‘Analyse van de heer Van der List over JOVD is klinkklare onzin’

03 oktober 2018

Politiek columnist van Elsevier Weekblad Gerry van der List haalt deze week hard uit naar de liberale jongerenorganisatie JOVD. Twee bestuursleden – Splinter Chabot en Lars Benthin – reageren.

Gerry van der List, een gerespecteerde opiniemaker bij Elsevier Weekblad, had nogal wat negatieve dingen te zeggen over de JOVD. Zo zou de JOVD een kleuterklas zijn en moet de rest van de wereld schouderophalend het rumoer bij de jonge liberalen negeren.

Deze bijdrage werd ingezonden door Splinter Chabot en Lars Benthin, hoofdbestuursleden van de JOVD. 

 

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Elsevier Weekblad

Met ‘het rumoer’ wordt natuurlijk bedoeld het annuleren van de komst van de voorman van Pegida, Edwin Wagensveld. Op een nogal goedkope manier roast de heer Van der List de jonge liberalen. Dat is niet de kwaliteit die we van hem gewend zijn. Hij zet de JOVD weg als een groep ‘liberale kleuters die je lekker in de speeltuin moet laten ballen’. Als voorbeeld geeft hij standpunten weer uit het verleden van onze politieke jongerenvereniging, zoals de vrijheid om seks met dieren te hebben. Dat standpunt heeft de JOVD al lang losgelaten en is voor ons ook niets meer dan een gênante opinie uit het decennium van het ‘vrijheid-blijheid-liberalisme’, de jaren negentig.

Politiek bedrijven zonder verantwoordelijkheid te dragen, leidt al snel tot spielerei, volgens Van der List. Helaas is zijn analyse klinkklare onzin.

Geen politieke verantwoordelijkheid heeft juist voordelen

Laat vooropstaan dat de JOVD inderdaad geen politieke verantwoordelijkheid heeft en daarom meer kan spelen met ideeën. Leden van de JOVD zullen in het algemeen de laatste personen zijn die de vereniging zullen neerzetten als een politiek zwaargewicht in Nederland. Daarom hebben we als vereniging meegedaan aan een programma van Comedy Central, om ons te laten roasten door Soundos el Ahmadi. Als we niet zo een houding zouden hebben, dan zouden we wel heel erg masochistisch ingesteld zijn.

Van der List mag ons gerust wegzetten vanwege het feit dat we geen politieke verantwoordelijkheid dragen, maar het gebrek aan politieke verantwoordelijkheid heeft juist heel veel voordelen. Voordelen die ten goede komen aan de rest van de politieke carrières van JOVD’ers en de partijen waarin ze terechtkomen. Innovatieve en creatieve ideeën ontstaan juist in een intellectueel vrije omgeving.

Door onze diversiteit heb je altijd levende discussies

Aangezien de JOVD’ers geen politieke verantwoordelijkheid hebben, kunnen we in de vereniging vrijuit spreken over allerlei verschillende ideeën. Deze politieke vrijheid heeft ervoor gezorgd dat het ledenbestand van de JOVD bestaat uit jongeren die op de PvdA stemmen, tot jongeren die de voorkeur geven aan Forum voor Democratie. Uniek voor een Nederlandse politieke jongerenorganisatie. Door deze diversiteit heb je altijd levendige (en soms ook heftige) discussies, waarin vrijwel elke mening gehoord mag en kán worden.

Lees hier het volledige commentaar van Gerry van der List over de JOVD: Liberale kleuters om de schouders over op te halen

Politieke verantwoordelijkheid zorgt voor conformisme

Dat kan men niet zeggen over de ‘volwassen partijen’ met politieke verantwoordelijkheid. De combinatie van politieke verantwoordelijkheid en reële politieke invloed zorgt voor een drang naar conformisme en een zucht naar macht en controle. Fractiediscipline is daar een goed voorbeeld van.

Is dat een verwijt? Zeker niet, dat is nu eenmaal een menselijk en praktisch fenomeen in een
politieke partij. We moeten wel vaststellen dat dit fenomeen zorgt voor een gesloten groepscultuur en groepsdenken bevordert. De intellectuele diversiteit en open cultuur binnen de JOVD behoedt ons daar in zekere zin voor.

Bij de VVD is inhoudelijke kritiek ver te zoeken

Binnen onze liberale jongerenvereniging worden de retorische vaardigheden sterk gestimuleerd en tijdens algemene ledenvergaderingen houdt niemand zich in. Met een kritische blik wordt tot op de laatste komma bestuurlijke verantwoordelijkheid afgedwongen. Je moet van goeden huize komen om de soms zeer directe en zware kritiek te kunnen incasseren.

We mogen best stellen dat ledenvergaderingen bij de VVD toch net iets anders gaan, waarin (inhoudelijke) kritiek soms ver te zoeken is. Dat hangt samen met de hiërarchische structuur die an sich binnen een politieke partij aanwezig is.

We zijn helemaal niet blij met de media-aandacht

Dan maken we de cirkel rond door terug te komen op de kritiek van de heer Van der List op het besluit de komst van Edwin Wagensveld te annuleren. Van der List vindt het blijkbaar betreurenswaardig dat we Wagensveld niet annuleerden vanwege zijn ideeën, of gebeurtenissen in zijn verleden. Datzelfde geldt voor ‘de door Forum voor Democratie gedumpte racist’ Yernaz Ramautarsing. Daarnaast stelt de heer Van der List dat de JOVD deze beslissing nam om Wagensveld te beschermen.

Lees ook dit interview met JOVD-voorzitter Splinter Chabot: ‘Ik huppel door het bos en zie wel’

Het hoofdbestuur van de JOVD heeft deze beslissing genomen om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen. Niet alleen die van Wagensveld. Dit naar aanleiding van bedreigingen aan het adres van de vereniging. Op het moment dat het hoofdbestuur de veiligheid van de leden, de sprekers en het personeel niet meer kan garanderen, moet zij haar verantwoordelijkheid nemen en de juiste beslissing nemen. We zijn helemaal niet blij met de media-aandacht, omdat die ons op deze manier de vrijheid ontneemt om open debatten aan te gaan met mensen die fundamenteel van mening verschillen.

Radicale meningen moeten worden gehoord en weersproken

Komend congres gaat over diversiteit. Niet alleen in demografische zin, maar ook in intellectueel opzicht. We proberen ervoor te zorgen dat elke mening wordt gehoord, hoe radicaal die ook mag zijn. Dat betekent niet dat we het met al die meningen eens zijn of dat we die mening willen uitdragen of normaliseren. Het betekent wel dat we het als liberalen belangrijk vinden dat elk deel van de ideeënwereld moet worden gehoord. Daarnaast worden deze ‘radicale meningen’, zij het van de linkerkant of de rechterkant, onderworpen aan een liberaal kruisvuur van argumenten en ideeën vanuit onze leden.

Een vrije samenleving zonder open debat is niet vrij

Als een radicale mening of visie niet in het open debat wordt tegengesproken, of tegengesproken kan worden door isolatie, dan wordt die visie vanzelf krachtiger. Aanhangers van radicale meningen krijgen dan niet de kans om tegenargumenten te horen en de propagandisten van radicale meningen kunnen ongestoord verder gaan. Een vrije samenleving overleeft niet zonder open debat, hoe verwerpelijk sommige meningen ook kunnen zijn. De huidige politieke polarisatie wordt niet opgelost door meningen en mensen die afwijken van de status-quo te isoleren.

John Stuart Mill, een belangrijke liberale filosoof, stelde dat we onze ideeën als samenleving altijd moeten toetsen aan andere meningen, hoe ver die ook van ons afstaan. Wat als Frits Bolkestein en Pim Fortuyn er nooit waren geweest om de Nederlandse samenleving te vertellen over de negatieve kanten van immigratie? Veel visies en meningen van een eeuw geleden vinden we nu raar, maar mensen zullen dat over meer dan honderd jaar ook van onze visies en meningen vinden, legt Mill op een eloquente manier uit.

Een citaat van John Stuart Mill voor de heer Van der List

Als afsluiting een citaat van Mill die de heer Van der List, de belezen en ervaren man die hij is, vast wel kan waarderen. ‘Elke mening namelijk, die niet daadwerkelijk aan een serieuze kritiek onderworpen wordt, zal voor de meeste mensen op den duur niet meer zijn dan een vooroordeel, iets dat ze niet goed begrijpen, laat staan zouden kunnen verwoorden of verdedigen. Dat is op zich genomen nog tot daar aan toe, maar als een mening niet meer bekritiseerd wordt, dan bestaat bovendien het gevaar dat die mening betekenisloos wordt. Want zonder debat wordt elke mening, hoe waar ze ook is, beroofd van zijn vitale betekenis voor het karakter en het gedrag van mensen.’

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.