Niet Mateens geaardheid, maar falende FBI zit achter ‘Orlando’

17 juni 2016Leestijd: 4 minuten
Foto: EPA

Er zijn altijd mensen die aan een gruwelijke gebeurtenis een nieuwe wending willen geven. Over de motieven van Omar Mateen, de aanslagpleger in Orlando afgelopen weekend, wordt op uitlopende wijze gedacht en gesproken.

Er zijn mensen die beweren dat ze Omar in de homobar hebben gezien waar hij later toesloeg. Hij zou de bar een paar keer hebben bezocht. Zijn eerste vrouw, die na vier maanden wegens mishandeling van hem scheidde, interpreteert de geruchten over de mogelijke homoseksuele geaardheid van Omar op bijzondere wijze.

Niemand heeft echter overtuigend bewijs van zijn homoseksuele geaardheid kunnen leveren. Was Omar juist niet op verkenning voor het plannen van een perfecte aanslag, waarbij hij natuurlijk niet moest opvallen? Deze interpretatie kwam in de voorbije dagen niet aan bod.

Onbewijsbaar

Er zijn ook mensen die reeds weten dat Omar een gefrustreerde homoseksueel was. Omar zou volgens deze interpretatie in conflict geweest zijn met zichzelf. Uit angst voor Allah zou hij homo’s hebben gedood om zijn eigen zonden te wissen. Ook dit gerucht stoelt op onbewijsbaar geklets. Wat we wel weten, is het feit dat hij getrouwd was en een kind had.

Orlando-schutter Mateen trouwde Salman in 2011 Foto: FacebookOrlando-schutter sms’te vrouw en checkte Facebook tijdens schietpartij

Zijn vrouw wordt door de FBI gehoord en de bronnen bij de geheime dienst beweren dat zij op de hoogte zou zijn geweest van zijn plannen voor een aanslag. Zolang de FBI hierover geen officiële mededeling doet, moeten we ook dit bericht als gerucht beschouwen. Nogmaals is de vraag wat we eigenlijk weten over de aanslagpleger van Orlando.

Zorgvuldig

President Obama kwalificeerde de moordpartij in Orlando als een terreurdaad. Dat is een juridische en politieke kwalificatie. Uit ervaring weten we dat deze Amerikaanse president het woord terrorisme zeer zorgvuldig, althans met betrekking tot het Amerikaanse grondgebied, bezigt.

Het gaat hier niet om de persoonlijke motieven van de dader, het draait hier om het oogmerk van de dader. Volgens president Obama en de FBI had de dader het terroristische oogmerk. Daarbij zijn nog twee belangrijke feiten: de dader belde alarmnummer 911 om zijn loyaliteit aan de Islamitische Staat (IS) te verkondigen. Daarnaast zocht de dader, terwijl hij in die homobar was, telefonisch contact met een tv-zender. Het transcript van dat gesprek werd door The Washington Post gepubliceerd:

“Do you know about the shooting?” a man asked Gentili.
“Yes, I’m getting calls,” Gentili said. “I am hearing reports of a shooting. …”
The man cut him off.
“I’m the shooter. It’s me,” the man said. “I am the shooter.”
The caller then said he had carried out the Pulse attack for the Islamic State and began speaking quickly in Arabic.
“At the time, I didn’t know what he was saying,” Gentili told News 13 reporter Scott Fais. “He was speaking so fast. But it was … he was speaking fluently. Whatever language he was speaking, he knew it. And he was speaking it very quickly. And that is when I said to him, ‘Sir. Please. Speak in English, please.’”
“I did it for ISIS,” the caller said, according to Gentili, “I did it for the Islamic State.”

Liegen mag

Deze en andere feiten brachten de FBI en president Obama tot de conclusie dat Omar Mateen met het terroristisch oogmerk handelde. Alle andere geruchten moeten nog worden onderzocht en bewezen. Daarvoor is de verklaring van zijn vrouw van cruciaal belang. Weer heeft de FBI benadrukt dat de dader was geradicaliseerd.

Sommige mensen begrijpen niet waarom Omar niet de uiterlijke kenmerken van een jihadist heeft. Dat is voor een islamist die een operatie uitvoert, niet vereist. Zelfs mogen ze volledig liegen over de aard en omvang van hun geloof, en dat is weer gebaseerd op een verhaal over de profeet Mohammed.

Ook de aanslagplegers van 9/11 wilden juist niet als jihadisten overkomen. Een aantal van hen ging zelfs een dag daarvoor naar een bar om whisky te drinken. Ze moesten volledig opgaan in hun omgeving. Juist daarom waren ze ook zo vreselijk succesvol.

Gefaald

Aanslag in Orlando heeft alles te maken met de islam

Naar alle waarschijnlijkheid heeft de FBI gefaald. Gelet op eerdere contacten tussen de FBI en Omar over zijn radicaalislamitische houding had zijn wapenvergunning moeten worden ingetrokken.

Bovendien is de vraag waarom in het geval van Omar de uitlokkingsmethode niet werd toegepast. Dat is een onderdeel van de Amerikaanse strafrechtspleging. Sinds 9/11 paste de FBI die methode een paar keer toe op geradicaliseerde personen. Zo werden aan een paar Somaliërs wapens en explosieven aangeboden voor een aanslag op een kerstmarkt. Toen zij geheel onbewust met dat voorstel akkoord gingen, werden ze bij de levering (nepwapens) gearresteerd en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.

De Amerikaanse juridische gedachte daarachter is: wie geen kwaad wil aanrichten, is ook niet bereid om de middelen daarvoor te aanvaarden. Er wordt nu grondig onderzoek gedaan naar het falen van het systeem. Niet de geaardheid van Omar, maar het falen van de FBI is de kern van het verhaal.

Velen worstelen nu met de vraag: hoeveel geradicaliseerde zelfontbranders lopen rond in Europa?