Immigratie

‘Turken dwingen tot inburgeren is mogelijk’

25 juni 2019

Komt er dan eindelijk een verplichte inburgering voor Turkse nieuwkomers? In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) dat het kabinet ‘hoopvol’ is over de mogelijkheden om een inburgeringscursus voor Turken verplicht te stellen. Vier vragen en antwoorden.

Hoeveel Turken komen ieder jaar naar ons land?

Het aantal asielaanvragen vanuit Turkije neemt in vrijwel alle Europese landen fors toe. In 2015 vroegen 55 Turken in Nederland asiel aan, vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 1.300. Binnen de Europese Unie steeg het aantal asielaanvragen in diezelfde periode van 4.180 naar 21.975. De toename was het grootst in Duitsland: van 1.500 naar 10.160.

De stijgende aantallen hangen samen met ontwikkelingen in Turkije na de mislukte staatsgreep. Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat vorig jaar 70 procent van alle Turkse asielzoekers een verblijfsstatus kreeg.

Ook de reguliere migratie vanuit Turkije door bijvoorbeeld gezinshereniging is de afgelopen jaren toegenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreerde in 2017 een stijging van 30 procent.

Hoe moet verplichte inburgering eruit gaan zien?

Net als vóór 2012 het geval was, worden gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering. De afgelopen zeven jaar lag die verantwoordelijkheid bij het Rijk. Als gemeenten zelf de inburgering moeten gaan uitvoeren, kunnen ze zelf bepalen welke cursussen moeten worden ingekocht. Dat zorgt ervoor dat nieuwkomers meer maatwerk wordt geboden, hoopt Koolmees. In de huidige situatie moeten inburgeraars zelf een cursus kiezen, waardoor er weinig zicht was op de kwaliteit.

Verder krijgen gemeenten de taak om nieuwkomers actief te ‘ontzorgen’, zodat ze niet in de financiële problemen komen. De eerste zes maanden worden verplichte kosten zoals huur en zorgverzekering voor de inburgeraars betaald uit de bijstand, zodat ze geen schulden maken. Wel moeten inburgeraars net als in het huidige systeem binnen de gestelde termijn hun examens halen, anders krijgen ze een boete.

Er zijn drie ‘leerroutes’ die verschillen in intensiteit, afhankelijk van de achtergrond en capaciteiten van de inburgeraar. Uiteindelijk moeten de inburgeraars minimaal op B1-niveau de Nederlandse taal kunnen beheersen. Het inburgeringsexamen blijft bestaan uit de volgende acht onderdelen:

 • hoe wij in Nederland met elkaar omgaan en onze normen en waarden
 • werk en inkomen
 • wonen
 • gezondheid en gezondheidszorg
 • geschiedenis en geografie
 • instanties
 • staatsinrichting en rechtsstaat en
 • onderwijs en opvoeding

Voor het uitvoeren van het nieuwe inburgeringsstelsel, dat in 2021 van start moet gaan, krijgen gemeenten van het kabinet elk jaar 70 miljoen euro extra. Gemeenten waar veel nieuwkomers met succes inburgeren, worden volgens Koolmees extra (financieel) beloond. De minister en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moeten het samen eens worden over de precieze invulling van het nieuwe stelsel. Het overleg zit muurvast: ruim een maand geleden stapten de gemeenten eruit omdat ze vinden dat Koolmees te weinig geld beschikbaar stelt.

Enkele voorbeeldvragen inburgering

Bron: NT2Taalmenu.nl

 • Met welk land voerde Nederland oorlog in 1940?
  Met Duitsland.
 • Welke stad is in 1940 gebombardeerd door Duitsland?
  Rotterdam.
 • Waardoor is Anne Frank beroemd?
  Zij schreef een dagboek in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).
 • Welke kolonie werd na het einde van de Tweede Wereldoorlog (in 1945) onafhankelijk?
  Indonesië.
 • Uit welk land kwamen veel gastarbeiders? (gastarbeiders zijn mensen uit andere landen die vanaf de jaren ’60 tijdelijk naar Nederland kwamen om te werken)
  Turkije en Marokko.
 • Welke kolonie werd in 1975 onafhankelijk? (onafhankelijk: vrij (eerst was Nederland de baas))
  Suriname.
 • Uit welk land komt Maxima?
  Argentinië
 • Hoe heet de kroonprinses? (de kroonprinses: de oudste dochter van de koning, zij wordt misschien later zelf koningin)
  Amalia.
 • Is Nederland een democratie?
  Ja.
 • Wie is verantwoordelijk voor wat kinderen doen: de school of de ouders?
  De ouders.
 • Hoe oud zijn kinderen als ze naar de basisschool gaan?
  4 Jaar.
 • Vanaf welke leeftijd is de school verplicht?
  (verplicht: dat moet)
  5 Jaar.
 • Tot welke leeftijd is de school verplicht?
  Tot 18 jaar.
 • Leren kinderen als ze spelen?
  Ja.
 • Wie zoekt een goede school voor het kind, de gemeente of de ouders?
  De ouders.
 • Zitten jongens en meisjes in aparte klassen?
  Nee, ze zitten in één klas.
 • Dragen kinderen op school een uniform?
  (uniform: speciale kleren die voor alle kinderen hetzelfde zijn)
  Nee.
 • Kan je met een computer leren?
  Ja.
 • Is het voorgezet onderwijs vanaf 4 jaar of 12 jaar?
  Vanaf 12 jaar.

 

Wat zijn de obstakels?

Het grootste obstakel is de Europese Unie. In het associatieverdrag uit 1963 is opgenomen dat mensen uit Turkije geen verplichte inburgering hoeven te volgen. Nederland kan als onderdeel van de Europese Unie geen uitzondering op dat verdrag aanvragen.

De soepele regels waren bedoeld zodat er een vrij verkeer van personen tot stand zou komen. Dat zou gemakkelijker zijn als Turken geen aparte inburgeringscursus hoefden te doen.

Zijn die te omzeilen?

CDA en D66 denken dat de bepaling uit het EU-verdrag te omzeilen is. Het Europese Hof bepaalde in 2014 dat schending van het verdrag wel degelijk mogelijk is ‘door een dwingende reden van algemeen belang’.

CDA en D66 vinden dat daar een beroep op kan worden gedaan, zeker nu Nederland bij de inburgering veel meer uit wil gaan van persoonlijke inburgeringstrajecten. Met andere woorden: de plicht gaat niet gelden voor Turken als groep, maar moet wel opgelegd kunnen worden aan individuele nieuwkomers die de taal onvoldoende spreken.

‘Als je dat goed onderbouwt, denken wij dat je wel kunt zeggen: van jou verwachten we dat je gaat inburgeren en de Nederlandse taal leert,’ zegt D66-Kamerlid Paternotte dinsdag tegen de NOS. In de praktijk vallen waarschijnlijk alle Turkse nieuwkomers onder die plicht.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.