Amsterdam

Sprak locoburgemeester Van der Burg voor zijn beurt?

15 november 2017Leestijd: 3 minuten

De Amsterdamse locoburgemeester Eric van der Burg (VVD) was er begin november stellig over: het was niet meer dan een plannetje geweest, dat maar van korte duur was. Het had eigenlijk niet bestaan. Maar nieuwe stukken, in handen van Elsevier Weekblad spreken dat tegen. En betrokkenen stellen niet door de locoburgemeester te zijn benaderd voor uitleg. Sprak Van der Burg wellicht voor zijn beurt?

De Grijze Campagne, waarbij er een acteur werd ingehuurd om vlogs te maken om radicale jongeren te beïnvloeden, kwam eind oktober aan het licht nadat Elsevier Weekblad over de kwestie publiceerde. Vergelijkbare reconstructies in Parool en NRC Handelsblad bevestigden dat verhaal.

Van der Burg bestreed die lezing. De Grijze Campagne was niet meer dan een plannetje geweest dat al in mei 2016 was afgerond. Later stelde hij de beeïndigingsdatum zelfs bij naar maart 2016. Het project, waarbij er een acteur werd ingehuurd om vlogs te maken om radicale jongeren te beïnvloeden, had volgens hem eigenlijk nooit bestaan.

‘Nooit besloten tot beëindiging Grijze Campagne’

Nadat Van der Laan de Grijze Campagne met de hoofdofficier van justitie en de Amsterdamse hoofdcommissaris van de politie had besproken, zou het originele plan van tafel zijn gegaan. Van der Laan wilde na mei 2016 alleen nog een campagne maken waarbij de gemeente Amsterdam de duidelijke afzender zou zijn. Volgens meerdere betrokkenen klopt deze lezing niet.

Lisa Scheerder was tot januari 2017 als OOV-manager bij de Grijze Campagne betrokken. ‘Ook na het overleg met de veiligheidsdriehoek is burgemeester Van der Laan stug doorgegaan met het originele idee. Er is wel geëxperimenteerd met filmpjes waarin de gemeente als afzender naar voren kwam.

Maar tot aan mijn vertrek heeft Van der Laan nooit besloten tot beëindiging van de Grijze Campagne als heimelijk beïnvloedingsproject.’ Scheerder zegt het jammer te vinden dat Van der Burg haar niet heeft benaderd voor uitleg.

Overhaaste conclusie?

Ook andere betrokkenen stellen niet door de gemeente te zijn geraadpleegd. ‘Waarom heeft Van der Burg overhaast geconcludeerd dat de Grijze Campagne niet heeft bestaan, en dat het niet meer dan een ideetje was? Van der Burg had beter kunnen zeggen: “Ik ben pas twee dagen loco-burgemeester, dit overvalt mij, geef me de tijd om dit uit te zoeken.” Dat had de gemeenteraad heus wel begrepen.’

Woordvoerder Sebastiaan Meijer van de gemeente Amsterdam zegt dat de locoburgemeester niet zelf mensen benadert om in deze kwestie te horen. ‘Dat doet Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam dat op dit moment aan een intern onderzoek werkt.  Bureau Integriteit heeft op diverse manieren contact gezocht met Lisa Scheerder en aangegeven haar te willen spreken. Tot op heden heeft Lisa Scheerder niet gereageerd op dit verzoek.’

Volgens Scheerder heeft zij nooit een officiële uitnodiging ontvangen. Ze gaat nu zelf contact opnemen met de gemeente en Bureau Integriteit om uitleg te geven.

In 2017 nog 20.000 euro gereserveerd?

Daarnaast is de Grijze Campagne nog opgenomen in een kostenoverzicht voor het programma Radicalisering van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 2017, dat in handen is van Elsevier Weekblad.

Hoewel de bedenker van het plan, David Kenning, eind 2016 aangaf alleen nog op vrijwillige basis voor de gemeente Amsterdam te willen werken en per keer te bekijken of hij zijn werkzaamheden zou factureren, staat er voor 2017 nog een bedrag gereserveerd van 20.000 euro onder de noemer ‘Advies Kenning en Grijze Campagne’ (PDF)

Deze kosten werden gereserveerd nadat Van der Laan in december 2016 de opdracht had gegeven om ook religie in de vlogs te verwerken. Dit kostenoverzicht zou in april 2017 nog door de ontslagen ambtenaar Saadia a.T. zijn besproken met OOV-manager Nicky Jansen Schoonhoven en OOV-directeur Ruud IJzelendoorn.

Volgens de gemeente Amsterdam, die het document herkent, is het kostenoverzicht onderdeel van het lopende integriteitsonderzoek naar de ontslagen Saadia a.T.. ‘Daarom kunnen we er op dit moment geen mededelingen over doen,’ laat woordvoerder Meijer weten – die nog benadrukt dat het om een niet-geaccordeerd document gaat.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.