Na Wilders-lek moet screening bij politie onder loep worden genomen

24 maart 2017Leestijd: 2 minuten
Verkiezingen: uitslagenavond PVV

Naar aanleiding van de lekkende agent Faris K., die deel uitmaakte van het beveiligingsteam van PVV-leider Geert Wilders, werden zijn andere beveiligers opnieuw gescreend. Volgens minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok (VVD) gaf die screening geen aanleiding tot verder onderzoek.

De DBB, een speciale eenheid van de politie waarvan ook het beveiligingsteam van Wilders deel uitmaakte, kwam in februari hevig onder vuur te liggen door de kwestie rond de Marokkaans-Nederlandse agent Faris K. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt, terwijl hij deel uitmaakte van de inner circle van beveiligers. Twee andere DBB-agenten werden eerder geschorst voor eenzelfde vergrijp.

Nieuwe screenings nodig

Wilders was erg overstuur van het bericht, en schortte indertijd zijn campagne-activiteiten op. Leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) – elitemilitairen van de Koninklijke Marechaussee – namen de beveiligingstaken toen tijdelijk over.

Volgens Blok zijn de overige beveiligers van  Wilders opnieuw aan een screening onderworpen, maar heeft de uitkomst daarvan geen aanleiding gegeven voor nader onderzoek.

Op basis van de huidige wetgeving moeten alleen personen die betrokken zijn bij de zwaarste veiligheidscategorieën, in het bezit zijn van een Verklaring van geen bezwaar (VGB). Een VGB is een verklaring die na een veiligheidsonderzoek namens Binnenlandse Zaken wordt afgegeven aan een persoon, die daarna in aanmerking komt voor een vertrouwensfunctie. Het onderzoek voor een VGB is diepgaander dan dat voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), het document dat voor veel functies – ook buiten de overheid – wordt gevraagd.

DBB krijgt voorrang

Personen die in de ‘P-categorie’ van vertrouwensfunctie zitten, bekleden een minder zware categorie dan die in de A-categorie (de zwaarste categorie). Voor mensen in de A-categorie is eind 2015 gecontroleerd of ze een VGB hebben. Maar bij mensen in de P-categorie is dat nog niet gebeurd. Volgens Blok wordt een personele reorganisatie aangegrepen om te controleren of ook die werknemers een VGB hebben. Dit geldt ook voor mensen die nieuw in een vertrouwensfunctie worden geplaatst.

Hebben ze geen VGB, dan worden ze volgens Blok alsnog gescreend. De onderzoeken voor de reorganisatie zijn ergens rond de zomer van 2017 afgerond, en daarna worden herhaalonderzoeken voor vertrouwensfuncties uitgevoerd. Dat betekent dat er nu mogelijk nog mensen werken die zo’n verklaring niet hebben.

Door wat er eerder speelde met het lek binnen het team van Wilders en de DBB, krijgt die dienst voorrang bij de onderzoeken.

Blok wil daarnaast met een wetsvoorstel komen om de screeningsbevoegdheden van de politie uit te breiden. Daarmee wil hij onder meer kijken of een continue screening van politiemensen mogelijk is.