Bente Becker

Wat voor samenleving willen we zijn?

30 oktober 2020Leestijd: 5 minuten

Om onze vrije manier van leven te beschermen, moeten we juist bereid zijn vrijheden in te perken van diegenen die de samenleving geweld willen aandoen. De tijd dringt voor het nemen van onorthodoxe maatregelen, schrijft VVD-Kamerlid Bente Becker in een ingezonden opiniestuk.

De onthoofding in een kerk in Nice, nog geen twee weken na de verschrikkelijke moord op docent Samuel Paty heeft opnieuw laten zien hoe kwetsbaar onze vrijheid is. Frankrijk, het land van democratische waarden, van liberté, egalité en fraternité, moet voortdurend vechten tegen geradicaliseerde inwoners die lak hebben aan deze vrijheden. Die het land omver willen werpen met barbaarse daden. Terwijl Frankrijk juist het land is dat velen van hen vrijheid gaf, toen zij er als immigrant kwamen wonen.

Ook wij vechten tegen jihadisme en islamisme

Bente Becker (1985) is Tweede Kamerlid voor de VVD.

Dit is een artikel van EW Podium. Daarop publiceert de redactie van EW elke week meerdere artikelen van jonge schrijvers, die vanuit hun eigen onderzoek, expertise of werkervaring willen bijdragen aan het publieke debat.

In Nederland hebben de gebeurtenissen veel mensen diep geraakt en tegelijk strijdbaar gemaakt. Ook wij vechten tegen de aantasting van vrijheden. Tegen jihadisme en islamisme.  Deze week is eindelijk de wet aangenomen die sneller extremistische organisaties kan verbieden. Het is een begin.

Maar we wachten nog op de wet die moskeefinanciering uit onvrije landen aan banden moet leggen. Net als op wetgeving die het tegengaan van de komst van radicale predikers mogelijk maakt. De ministers van Integratie en van Justitie en Veiligheid wikken en wegen, en we horen te vaak waarom ingrijpen niet zou kunnen. Cynisch genoeg mogen we onze vrijheid te vaak niet verdedigen, juist vanwege de vrijheid, bijvoorbeeld van godsdienst, vereniging of onderwijs.

Tijd dringt: als vrijheden worden misbruikt, moeten die worden ingeperkt

Maar de tijd dringt. We moeten onorthodoxe maatregelen nemen om de verspreiding van het gif van islamisme tegen te gaan. Op het moment dat mensen onze vrijheden misbruiken, mógen en moeten deze worden ingeperkt, zolang dit proportioneel gebeurt en het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.

Voor de duidelijkheid, de meerderheid van de moslims in ons land leeft in harmonie met de Nederlandse waarden en heeft net zoveel last van onderdrukking en terreur in naam van de islam als ieder ander. De VVD wil ingrijpen tegen de islamisten, al dan niet beïnvloed vanuit golfstaten als Saudi-Arabië. Wij zijn kritisch op Turkse nationalisten, al dan niet beïnvloed door moskeekoepel Diyanet, die hier bijna 150 moskeeën financiert. Wij willen niet dat mensen hun kind naar een school als het Cornelius Haga sturen of op een schoolreis van Milli Görüs naar een radicale prediker.

Als je met de Grondwet in de hand vindt dat dit allemaal zou moeten kunnen, ondermijn je de hele bedoeling van de vrijheden die daarin staan. Dat is een grote fout. Eenzelfde denkfout als toen CDA-minister van Justitie Piet Hein Donner in 2006 zei dat als een meerderheid in Nederland de sharia zou willen invoeren, dat dan maar moest, omdat dat nu eenmaal democratie is. Wat de VVD betreft kunnen we het daarmee niet méér oneens zijn!

Als politici en als samenleving hebben wij vrije waarden te verdedigen

De plaats van de macht in de democratie is leeg, en komt toe aan de kiezer. Maar de democratie zelf is niet leeg, maar gevuld met vrije waarden. En die hebben wij als politici, en als samenleving, te verdedigen. Daarom hebben wij het kabinet opgedragen te bekijken of en hoe de aanscherping van maatregelen in Frankrijk ook hier in Nederland zouden kunnen worden toegepast. En daarom hebben wij het kabinet gevraagd niet machteloos toe te kijken hoe weekendscholen en Koranscholen zonder toezicht in onze wijken hun deuren openen. Ja, dat kan raken aan de vrijheid van onderwijs, vereniging, en godsdienst. Maar het allemaal maar laten gebeuren, deze vrijheden dus maar geweld aan laten doen, heeft een veel hogere prijs.

Lees ook de column van Gerry van der List: Nederland kan slecht omgaan met extremisme

De strijd voor vrijheid zou de Nederlandse politiek moeten verbinden. Grotendeels is dat ook het geval. Maar helaas komt een partij als DENK dezer dagen vooral op voor de vrijheid van meningsuiting van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Niet alleen laat dit zien hoe ondermijnend buitenlandse beïnvloeding werkt, zelfs tot in ons politieke systeem, het is ook typisch de misvatting van een lege democratie. Een poging van een onvrij regime om een politicus als PVV-leider Geert Wilders de mond te snoeren, is geen vrijheid van meningsuiting. Onze vrijheden zijn niet bedoeld voor buitenlandse regeringsleiders die Nederlanders willen opzetten tegen de vrije samenleving waarin ze wonen.

Leven in samenleving waar politiek democratische rechtsstaat verdedigt

Dat heet diasporapolitiek en ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Daartegen moeten we onze samenleving beschermen, inclusief alle Nederlanders met een Turkse achtergrond die het recht hebben hier in vrijheid te leven. In een filmpje vraagt Tunahan Kuzu, Tweede Kamerlid voor DENK: ‘In welke samenleving willen we leven? Toch niet in eentje waar het normaal is om elkaar te beledigen?’

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Ons antwoord zou zijn: in een samenleving waar alle Nederlandse politici de Nederlandse democratische rechtsstaat verdedigen. Waar Nederlandse Kamerleden niet worden bedreigd omdat hun stemgedrag op de Turkse televisie is ‘verklikt’ door collega’s. In een samenleving waar mensen niet worden onthoofd wegens het tonen van een cartoon. In een samenleving waarin we niet doen alsof de strijd tegen fundamentalisme een strijd is tegen alle moslims. Kortom, in een samenleving waar we de vrijheden die onze democratie vullen oprecht beschermen, juist door ze soms te durven inperken voor hen die ze willen ondermijnen.

Wil jij een reactie geven op dit artikel? Discussieer mee! Stuur een reactie van minimaal 200 woorden naar [email protected]. Inhoudelijke reacties die voldoen aan de algemene fatsoensnormen worden geplaatst onder dit bericht. Zie voorwaarden.