Onderzoek CBS 📈

Grootste deel arbeidsmigranten na zes jaar weer terug

04 april 2019

Het CBS publiceerde donderdag cijfers over arbeidsmigranten. Waar komen ze vandaan, wat verdienen ze en hoelang blijven ze? Vier vragen en antwoorden.

Waar komen de buitenlandse werknemers vandaan?

De meest recente cijfers over arbeidsmigranten komen uit 2017. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte deze cijfers donderdag bekend. In 2017 vervulden buitenlandse werknemers ruim 838.000 banen in Nederland. Polen vormen de grootste groep arbeidsmigranten. Zij bezetten in 2017 bijna 180.000 banen.

Iets meer dan de helft van de arbeidsmigranten komt van buiten de Europese Unie (EU). Een groot deel van hen komt van het Amerikaanse continent en uit Azië. Wat betreft de werknemers uit de EU zijn het naast Polen vooral Duitsers en Belgen die in Nederland een baan hebben gevonden.

Lees ook het commentaar van Gertjan van Schoonhoven: Graag oog voor negatieve gevolgen arbeidsmigratie

Wat verdienen ze?

Het CBS heeft ook gekeken naar het uurloon van de werknemers. Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen verdienen gemiddeld het minst. Het overgrote deel van deze werknemers verdient minder dan 15 euro per uur voor het werk. In veel gevallen gaat het daarbij om bijvoorbeeld Polen die in de bollensector werken.

Werknemers uit België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk verdienen relatief het hoogste bedrag per uur. Voor de Belgen geldt bijvoorbeeld dat minder dan 20 procent van de arbeidskrachten in Nederland minder dan 15 euro per uur betaald krijgt.

Hoelang blijven ze?

De grootste groep arbeidsmigranten is na zes jaar weer uit Nederland vertrokken. In 2011 schreven ruim 31.000 arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was 59 procent van hen weer uit Nederland vertrokken, berekende het statistisch bureau.

Het CBS verdeelde de arbeidsmigranten in een groep kennismigranten en een groep overige arbeidsmigranten. Van de groep die na zes jaar nog in Nederland verblijft, is het grootste deel afkomstig uit de EU en geen kennismigrant (44 procent).

De kennismigranten komen vooral op latere leeftijd naar Nederland om te werken. Ruim de helft van de instromers uit 2011 kwam als dertiger (38 procent) of veertiger (13 procent) naar Nederland. Dat ligt anders bij de overige arbeidsmigranten. Daar was juist ruim 54 procent jonger dan 30 jaar bij binnenkomst in Nederland.

Ook de plek waar de arbeidsmigranten naartoe gaan verschilt. Kennismigranten vestigen zich vooral in het gebied Groot-Amsterdam (circa 36 migranten per 10.000 inwoners) terwijl de overige arbeidsmigranten vooral een plek vinden in de regio Delft en Westland (ruim 38 per 10.000 inwoners). Kennismigranten gaan vooral aan de slag in de specialistische zakelijke dienstverlening (zoals onderzoeks- en adviesbureaus), de handel en de IT-sector.

Wat speelt er in Maasdijk?

In het Westland werken vooral jonge Polen in de bollenvelden. Om de toestroom aan te kunnen, wordt in het Zuid-Hollandse dorp Maasdijk gesproken over de bouw van een tweede Polenhotel om de stroom arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. John Witkamp, raadslid voor de LPF in de gemeente Westland, verwacht daardoor een toename van de overlast. Dat zegt hij in het onderzoeksprogramma Stand van Nederland van omroep WNL.

Het tweede Polenhotel zou op nog geen kilometer afstand van het eerste Polenhotel moeten worden gebouwd. Witkamp verbaast zich daarover omdat het oorspronkelijk juist de bedoeling was om de Polen over een groter gebied te verspreiden. Bovendien is het terrein waar het nieuwe Polenhotel moet verrijzen recentelijk afgewezen als woonlocatie.

Als het Polenhotel er komt, stijgt daarmee het percentage arbeidsmigranten in Maasdijk tot 20.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.