Tiran Erdogan moet worden aangeklaagd, niet Böhmermann

05 oktober 2016Leestijd: 3 minuten
Foto: AFP

‘Erdowie, Erdowo, Erdogan’ heeft zich wederom in de nesten gewerkt. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft besloten om de komiek Jan Böhmermann niet te vervolgen voor het beledigen van het Turkse staatshoofd, president Recep Tayyip Erdogan.

Het gedicht van Böhmermann, ‘Schmähkritik’, bevat geen strafbare uitspraken, aldus het Duitse OM. In dat gedicht noemt Böhmermann president Erdogan een ‘geitenneuker’.

Ondanks alle waarschuwingen van verstandige mensen zoals ondergetekende, deed Erdogan aangifte wegens het beledigen van een bevriend staatshoofd. Wat was die waarschuwing precies?

Iedereen mag nu Erdogan een geitenneuker noemen

Het was een buitengewoon belangrijke waarschuwing. Als het OM of de rechterlijke macht een uitspraak niet strafbaar acht, staat de legaliteit van de uitspraak buiten de discussie.

Zodoende mag nu eenieder in een artistiek kader president Erdogan een geitenneuker noemen. Vanaf vandaag mogen alle Duitse komieken en cartoonisten hem een geitenneuker noemen zonder vrees voor de strafrechtelijke vervolging.

Dit wilde Erdogan juist voorkomen. Deze uitspraak is dus niet in strijd met de wet, maar hier rijst de vraag of het legitiem is.

Bij satire hoort onfatsoen en onzinnigheid

Een rechtbank in Hamburg had het verspreiden van het gedicht van Böhmermann verboden. De rechter vond dat hij met woorden als varkensscheet te ver was gegaan.

Een onbegrijpelijke en vooral onzinnige uitspraak. Omdat de rechter de satirische aard van het gedicht erkende. In een satire worden woorden gebruikt, die in de normale omgangstaal onfatsoenlijk of zelfs onzinnig zijn. Dat is juist de aard van satire.   

Maar de grote satire, die van president Erdogan, houdt niet op. Nu zijn Erdogans advocaten bezig om de satiricus alsnog via de burgerlijke rechter monddood maken.

Tast dit satirische gedicht de goede naam van president Erdogan aan? Als dat het geval zou zijn, dan levert dat een onrechtmatige daad op. Maar het is de vraag is of dat zo is. Allereerst moet de vraag worden beantwoord of president Erdogan überhaupt een goede naam heeft. Dat is een belangrijke vraag.

Erdogan heeft helemaal geen goede naam

President Erdogan heeft een coup gepleegd tegen de Turkse rechterlijke macht. Duizenden rechters zijn in Turkije ontslagen. Ook heeft hij een coup gepleegd tegen de Turkse onderwijzers. Hij heeft duizenden Turken werkloos gemaakt en bovendien liet hij duizenden onschuldige burgers arresteren.

In Turkije bestaat geen persvrijheid. Wie een half woord van kritiek uit tegen het regime van Erdogan, wordt onmiddellijk door de Erdogan-bende gearresteerd. Volgens mensenrechtenorganisaties worden gevangenen gemarteld. Vindt u nog steeds dat Erdogan over een goede naam beschikt?

Aan de naam van Erdogan wordt nog een aantal ellendige zaken gekoppeld. President Erdogan ontketende een verschrikkelijke oorlog tegen eigen bevolking, de Koerdische bevolking van Turkije. Hij laat Koerdische gebieden van de kaart vegen. Zou een westers land willens en wetens, dus niet per ongeluk, een bevolkingsgroep wegbombarderen, dan was daarop de kwalificatie oorlogsmisdaden van toepassing. Erdogan is de grootste ramp die Turkije is overkomen. Erdogan heeft derhalve geen goede naam.

Juist Erdogan moet worden aangeklaagd

Het is Erdogan zelf die zich misdadig gedraagt jegens andersdenkenden en zijn politieke tegenstanders. Erdogan moet dus worden aangeklaagd wegens zijn gewelddadige en dictatoriale machtsuitoefening.

Ook de Europese landen hebben het recht en de plicht om zich te beklagen over het regime van Erdogan. Hij misbruikt zijn landgenoten in een aantal Europese steden voor zijn eigen politieke doeleinden. De Turkse regering heeft een aantal Europese landen, onder meer Nederland en Duitsland, opgezadeld met een Turkse stammenoorlog.

Dit conflict is georganiseerd door de diplomatieke dienst van Erdogan. Eigenlijk gebruikt hij de Turkse minderheden in Europa om zijn eigen oppositie in andere landen te onderdrukken en hij zet daarmee ook de Europese staten onder druk om naar zijn pijpen te dansen. Dit zijn aanvullende redenen om te stellen dat meneer Erdogan geen goede naam heeft.

Hij is geen geitenneuker, maar een tiran

In waarheid is president Erdogan geen geitenneuker. Ik ga er althans ervan uit dat hij in werkelijkheid geen geitenneuker is. Maar de satire van president Erdogan kent een ernstige kant: het despotisme.

President Erdogan is een tiran. En dat is niet goed voor de goede naam van een mens.

Erdogan is geen geitenneuker maar een Turkse tiran.