Stelling van de dag

‘Landschapsbehoud gaat voor energietransitie’

11 november 2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwt voor de snelle opmars van zonneparken, windturbines, bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken in Nederland. Die dreigen de kwaliteit van het landschap aan te tasten, staat in een rapport.

Het PBL pleit er daarom voor dat de kwaliteit van het landschap volwaardig moet gaan meewegen bij het plannen van projecten die de leefomgeving beïnvloeden.

Elsevier weekblad maakte eerder dit coververhaal over de ruimtelijke indeling:

Overal woedt de strijd om de ruimte

‘Het Nederlandse landschap is in de afgelopen 30 jaar sterk veranderd door verstedelijking en de komst van data- en distributiecentra, windmolens en zonneparken,’ schrijft het PBL. ‘Ook zijn er door schaalvergroting en efficiëntieverhoging in de landbouw vertrouwde elementen verdwenen, zoals sloten, bomen en houtwallen. In de komende decennia zullen nieuwe ruimteclaims voor woningbouw, infrastructuur, nieuwe bedrijven, energietransitie, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling grote gevolgen hebben voor het landschap.’

De overheid moet boeren daarom financieel ondersteunen als ze cultuurlandschap onderhouden, ontwikkelen en beheren. Daarvoor kan volgens het PBL Europees landbouwgeld worden ingezet. Een andere zorg betreft de in het oog springende ‘verdozing’ van het landschap, door bebouwing met grote rechthoekige gebouwen. Die ‘dozen’ verschijnen vaak aan de rand van bestaande bebouwing langs wegen.

Bomen en vergezichten verdwijnen

Het landschapsbeleid is in 2012 gedereguleerd. Burgers maken zich volgens het PBL zorgen over het ‘verdwijnen van de openheid, vergezichten en bomen’. Het rapport is er ‘om te voorkomen dat we over tien, twintig jaar om ons heen kijken en beseffen dat we dit zo niet hebben gewild,’ zegt Hans Mommaas, directeur van het PBL.

Wat vindt u? Hecht u veel waarde aan het karakteristieke aangezicht van het Nederlandse landschap en moet dat beter beschermd worden? Of heeft de energietransitie een veel hogere prioriteit? Praat mee! De Stelling van de dag luidt:

Geef uw mening onder dit artikel. U kunt alleen reageren als u abonnee bent.

Let op: door uw mening te geven, gaat u ermee akkoord dat de redactie van Elsevier Weekblad uw reactie kan uitlichten in de digitale rubriek Reacties op de stelling. 

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.