Ontwikkelen digitale vaardigheden als sleutel tot bereiken Digital Decade doelen binnen Europa

Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit geldt niet alleen in de financiële wereld maar gaat ook op voor vaardigheden; wat essentieel was een aantal jaren geleden is niet per definitie belangrijk en nodig in de toekomst. Vroeger gingen we naar school en verwierven we vaardigheden door vervolgopleidingen en werkervaring. Met de opgedane kennis verdienden we ons geld tot aan ons pensioen. Uit onderzoek blijkt dat dit steeds zeldzamer zal worden: 65% van de huidige kleuters zal in de toekomst waarschijnlijk banen aannemen die nu nog niet bestaan.

In 2020 verwachtte het het World Economic Forum (WEF) al dat  tegen 2030 wereldwijd meer dan een miljard banen door technologie zullen zijn veranderd. De snelle opkomst van digitale tools voor bijvoorbeeld hybride werken zullen dit in de tussentijd alleen maar vergroot hebben Deze veranderingen zijn niet nieuw. Als we naar het verleden kijken, zien we dat technologie al generaties voor verandering zorgt en onze toekomst beïnvloed: in de jaren dertig van de vorige eeuw bestond bijna 50% van de Europese banen uit landbouw, in één generatie daalde dit tot minder dan 15%. Gedreven door het streven naar efficiëntie, industriële expansie en groei werden nieuwe functies gecreëerd op het gebied van management en dienstverlening en veranderde de manier van werken.

Digitale transformatie essentieel voor een duurzame toekomst

Hetzelfde gebeurt vandaag de dag. Technologie, in combinatie met steeds meer innovaties, heruitvinding van de industrie en verhoogde consumenten verwachtingen, zorgt voor een verandering van banen en benodigde vaardigheden.

Wat kunnen wij van het verleden leren? Bedrijven moeten digitaal transformeren om zo hun concurrentiepositie te behouden en relevant te blijven. Hun werknemers moeten daarvoor mee veranderen. Voor een digitale toekomst is het essentieel dat het grootste deel van de mensen bijvoorbeeld beschikt over digitale vaardigheden. Werknemers moeten nieuwe vaardigheden ontwikkelen om zo innovatie binnen bedrijven samen mogelijk te maken.

De Europese Commissie (EC) heeft in de zogenaamde Digital Decade doelen uiteengezet welke stappen moeten worden ondernomen op verschillende vlakken om deze digitale transformatie te realiseren. Onderdeel van de doelen is bijvoorbeeld een plan om de digitale vaardigheden voor specialisten en burgers te verbeteren; te zorgen voor brede toegang tot geavanceerde technologieën, zoals de cloud, en te investeren in snellere internetconnecties om de transformatie van bedrijven en de publieke sector te versnellen. Hoe kunnen deze  doelen werkelijkheid worden? En wat zijn de echte voordelen voor de samenleving?

AWS heeft deze vragen onlangs beantwoord in het Public First-rapport “Unlocking Europe’s Digital Potential“, dat gebaseerd is op interviews met duizenden burgers en bedrijven in negen EU-lidstaten, waaronder 1300 Nederlandse organisaties.

De bevindingen zijn een oproep tot actie om de doelstellingen van de Digital Decade sneller te verwezenlijken. Hierdoor kan de potentiële economische waarde in de Europese Unie van de momenteel geraamde 1,3 biljoen euro meer dan verdubbeld worden tot 2,8 biljoen euro. Voor Nederland zou dit na schatting € 179 miljard aan economische waarde kunnen opleveren. Dit komt overeen met 23% van onze huidige economie.

Ontsluiten van de mogelijkheden

De economische waarde kan alleen volledig worden ontsloten als alle doelen worden gehaald. Hiervoor is het belangrijk te weten dat de doelen zijn onderverdeeld in vier gebieden, namelijk bedrijven, vaardigheden, infrastructuurvoorzieningen en overheid. Op een aantal gebieden doet Nederland het al vrij goed – zo hebben in Europa alleen Denemarken, Finland en Zweden een hoger percentage van zakelijk gebruik van de cloud – maar er liggen ook nog veel kansen.

Bewustwording en kennis van mogelijke voordelen van technologieën voor bedrijven met een lage digitale intensiteit zijn een belangrijke drempel. Public First schat dat het merendeel (55%) van de digitale impact uit de cloud zal komen, gevolgd door cloudgebaseerde tools zoals kunstmatige intelligentie (AI) en het omzetten van gegevens in tastbare waarde. In Nederland zien we de grootste kans bij kleine bedrijven die bestaande technologieën toepassen; deze kunnen de bedrijfsproductiviteit met 10-25% verhogen.

Het milieu is ook een belangrijk aspect; duurzaamheid is niet alleen een noodzaak maar ook een zakelijke kans. 92% van de Nederlandse bedrijven gaf aan dat duurzaamheid een belangrijke factor zal zijn bij zakelijke beslissingen, maar slechts 49% is ervan overtuigd dat ze over adequate digitale tools beschikken om hun duurzaamheid te monitoren en te verbeteren.

Een ambitieuze bedrijfsaanpak, met grote doelen die IT-afdelingen overstijgen, zal de productiviteit, innovatie en marktwaarderingen enorm stimuleren. En de mogelijke resultaten zijn enorm: een versnelling van cloudadoptie van slechts 10%, zal voor Europa naar schatting € 370 miljard aan bruto toegevoegde waarde opleveren.

Met de beschikbare technologie zijn vaardigheden van vitaal belang voor het bereiken van een digitale samenleving. Maar hoe houden mensen het bij en ontwikkelen nieuwe vaardigheden? Op dit moment heeft minder dan tweederde van de EU-burgers digitale basisvaardigheden en heeft gemiddeld 40% van de kantoormedewerkers moeite om standaard software te gebruiken. Nederland doet het een stuk beter en heeft het hoogste niveau van digitale basisvaardigheden in Europa.

Desondanks gaf ongeveer de helft van de Nederlandse zakelijke besluitvormers (47%) aan dat ze het gevoel hadden dat ze persoonlijk betere digitale vaardigheden nodig hebben voor hun werk, en 72% meldde dat digitale basisvaardigheden belangrijk zijn voor hun rol. Dit heeft grote invloed op de groei en kostenbeheersing van bedrijven, vooral bij digitaal intensieve bedrijven.

Samenwerking en leren van elkaar = sleutel tot succes

De EU boekt goede vooruitgang bij het digitaliseren van de belangrijkste openbare diensten, zoals bijvoorbeeld publieke WIFI en 5G; dit moet worden gerepliceerd in alle Digital Decade-doelen. Het versnellen van vooruitgang vereist een collectieve focus in de publieke en private sector op digitale adoptie, infrastructuur, ondernemerschap, digitale overheid en de ontwikkeling van vaardigheden.

Ook bedrijven hebben een rol in het stimuleren van digitale vaardigheden van mensen, zeker technologiebedrijven. De training in cloudcomputingvaardigheden van AWS, waarbij we 29 miljoen mensen wereldwijd willen helpen om tegen 2025 cloudvaardigheden te ontwikkelen, is een goed voorbeeld van de bijdrage die bedrijven kunnen leveren. Als overheden, sectoren en bedrijven elkaar vertrouwen en samenwerken, kunnen we samen een duurzame toekomst realiseren met oog op maatschappij en individu.

Door Angelina Best van Kampen, Head of Commercial, Nordics, Baltics & Benelux bij AWS

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Amazon Web Services

Verborgen talent is de sleutel tot versnelde digitale transformatie

Tussen digitalisering en vaardigheden gaapt een kloof: in 2030 zijn in heel Europa 20 miljoen ICT-specialisten nodig. Inclusiviteit en diversiteit moeten opnieuw worden uitgevonden in de werving van talent, zegt Tanuja Randery, Managing Director EMEA van Amazon Web Services (AWS). “Er is aanzienlijke vrouwelijke expertise dat nog niet wordt aangeboord. Als we die verborgen talenten […]

Lees verder
Amazon Web Services

Werken in de cloud, de sleutel tot strategisch succes

Kleine tot middelgrote bedrijven omarmen het nieuwe digitale tijdperk. Dat is een goede ontwikkeling voor het mkb, de motor van onze economie. Toch verloopt hun digitale transformatie niet vlekkeloos. Er wordt onder andere nog te weinig gebruikgemaakt van de cloud om strategisch te innoveren. Dat blijkt uit onderzoek van Amazon Web Services (AWS) naar de […]

Lees verder
Amazon Web Services

Cloud Lab wil groeikracht van mkb-ondernemers aanjagen

‘s Werelds meest uitgebreide cloudprovider opent een Cloud Lab in Nederland om het midden- en kleinbedrijf vooruit te helpen. Vanuit de techcampus CupolaXS in Haarlem wil Amazon Web Services (AWS) kleine en middelgrote ondernemers adviseren, inspireren en ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. “Het mentorprogramma van Cloud Lab biedt het mkb enorme kansen om […]

Lees verder
Amazon Web Services

YTS werkt samen met AWS om data security in open banking mogelijk te maken

Yolt Technology Services (YTS), de toonaangevende aanbieder van open banking in Europa, vergemakkelijkt de toegang tot open banking-diensten, waaronder directe overboekingen (PIS) en het ophalen van transactiegegevens (AIS) via zijn API-verbinding met een netwerk van banken. Wat is open banking? De open banking-functionaliteit bestaat uit twee belangrijke diensten. De eerste is Account Information Services (AIS). […]

Lees verder