Edouard Prisse

Wat het Chinese Oeigoeren-beleid voor ons betekent

20 april 2021

Ook voor ons in Nederland heeft de krachtmeting tussen China en de Verenigde Staten betekenis, meent Edouard Prisse. Hij overdenkt hoe de immorele denkwijze van het regime in Peking, bijvoorbeeld ten aanzien van de behandeling van de Oeigoeren, ook over de Nederlandse grens kan komen.

Kort na publicatie van mijn vorige artikel over Taiwan was er een omvangrijke maritieme actie in het Oosten, waaraan ook de Franse marine deelnam. Een goede timing van EW. Het bericht van vandaag heeft niet dezelfde potentiële urgentie, maar biedt een blik in de toekomst.

Nederland en EU, spreek Peking duidelijker aan op Oeigoeren-beleid

Edouard Prisse (1938) is schrijver, consultant en voormalig zakenman. Hij schreef het boek Is China Taking Over? over de relatie tussen China en het Westen.

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Het Chinese beleid ten aanzien van de Oeigoeren is wreed. Terecht dat Nederland, en de Europese Unie, daar aandacht aan besteden en de regering in Peking hierop aanspreken. Maar dan gaat het over wat er in China zelf gebeurt.

Wanneer deze manier van doen van het regime in Peking in verband wordt gebracht met de snelle uitbreiding van de macht en invloed van China over de hele wereld, en dus ook de westerse wereld, en wanneer wordt beseft dat harde en efficiënte maatregelen om die groeiende invloed te stoppen vooralsnog uitblijven, en de Amerikaanse president Joe Biden ze misschien nooit zal nemen, dan moet duidelijk worden dat deze Chinese mentaliteit ook hier, in Europa, onvermijdelijk steeds sterker wordt.

Wat als een Chinees bedrijf in Rotterdam moslims apart wil zetten?

De vanzelfsprekendheid waarmee de dictatuur in Peking meent te kunnen denken en doen, zal stap voor stap dichterbij komen. Een groot Chinees bedrijf dat zich bijvoorbeeld in Rotterdam vestigt, zal een lokale directie hebben die bestaat uit Chinezen die onvermijdelijk lid zijn van de Communistische Partij. Onder leiding van deze Chinese directie kan zo’n bedrijf, in de kantine bijvoorbeeld, ook moslims gaan weigeren of ze apart zetten. En dat lijkt dan een onschuldige eerste stap. Tegelijkertijd zullen er vast eens twee Chinezen in de Rotterdamse gemeenteraad komen te zitten die als voorwaarde voor het inbrengen van een grote Chinese investering in de haven van Rotterdam in plaats van in Hamburg, zullen wensen dat het kleinzielige gezeur over het personeelsbeleid in kantines ophoudt.

Lees ook dit artikel van Robbert de Witt over naar Nederland gevluchte Oeigoeren: Ontsnapt aan de ChinezenOeigoeren

Want ja, zo gaat het nu al in Sri Lanka, waar China al veel geld heeft geïnvesteerd. Iemand die daar nog zeurt over wie in de bedrijfskantine mag zitten en wie niet, krijgt ‘een andere functie’. Dit aspect van het Oeigoeren-beleid moet ons aan het denken zetten. Hoe belangrijk is de groeiende invloed van China? Het gaat dus niet alleen over onacceptabele zaken in China zelf, maar ook over de toekomstige invloed van China op onze maatschappij hier in Nederland. Hoe zullen wij daarmee omgaan?

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.