Landbouwinnovaties leveren wat op

15 mei 2023Leestijd: 1 minuut
EEN AKKERBOUWER AAN HET WERK MET EEN MESTINJECTEUR OP EEN AKKER VOOR HET INZAAIEN VAN MAIS. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / VINCENT JANNINK

Uit een gelekt rapport blijkt dat moderne stallen teveel stikstof uitstoten. Toch moet de politiek zich hier weinig van aantrekken en ruimte geven aan nieuwe duurzame oplossingen, schrijft Joan Zijerveld. Uit het verleden blijkt dat landbouwinnovaties zorgen voor meer voedsel en ook het milieu kunnen beschermen.

Een gelekt rapport van Wageningen University & Research zou tonen dat stikstof-reducerende innovaties in de stallen niet doen wat ze beloven. Onder meer de veel verkochte emissie-arme stalvloeren, die poep en urine van koeien scheiden, leiden niet of nauwelijks tot minder uitstoot, aldus het rapport.

Rapport gebruikt om landbouwinnovaties tegen te houden

Die conclusie is niet alleen een tegenslag voor boeren, maar ook voor nieuwe landbouwinnovaties: voor tegenstanders daarvan is dit rapport koren op de molen. Zij gebruiken deze conclusie – die het Centraal Bureau voor de Statistiek al eerder trok – om nieuwe innovaties op het gebied van mestverwerking tegen te houden, met het argument dat ze in de praktijk toch niet doen wat ze beloven.

Die conclusies worden te snel getrokken. In het verleden bleek hoe belangrijk landbouwinnovaties als mestinjectie waren voor het terugbrengen van de uitstoot. Het is wel zaak om vooraf goed te meten, zodat uitglijders worden voorkomen. Maar in plaats van dat de politiek zich laat leiden door faalangst, moet ze juist meer ruimte geven aan innovaties.