Radicaliserende moslims achten iedereen schuldig behalve zichzelf

05 november 2014Leestijd: 4 minuten

Het was een bizar schouwspel aan tafel bij Pauw, waar twee vaders praatten over hun naar Syrië vertrokken zoons. Is de Nederlandse maatschappij, Geert Wilders in het bijzonder, verantwoordelijk voor de ontsporing van jonge moslims?

De jihadisten veranderden Syrië in een Jurassic Park. De Europese Syriëgangers lijken op de West-Europeanen die ooit voor de Waffen-SS in Oekraïne gingen vechten. Ze worden onderdeel van de vechtmanie die het plegen van oorlogsmisdaden tot oogmerk heeft.

In het televisieprogramma Pauw verschenen twee vaders wier kinderen in Syrië zijn. Het was een onthutsend gesprek.

Rustige jongen

Farid had de school op de hoogte gebracht van het feit dat zijn zoon is geradicaliseerd. Daarover sprak hij ook met de buurtrechercheur en de gemeente. Wat wilde Farid van de overheid?

De vader van een Syriëganger zegt: ‘Mijn eis was gedwongen opname.’ Helaas vraagt Jeroen Pauw niet waar en door wie zijn zoon moest worden opgenomen. In een psychiatrische inrichting? Hij ging op zijn zestiende, op 27 december 2013, naar Syrië om zich aan te sluiten bij een terroristische groep.

Farid: ‘Mijn zoon is een rustige jongen.’
Pauw: ‘Welke sprong maakte hij totdat hij een geradicaliseerde jongen werd?’
Farid: ‘Dat komt doordat racisme in Nederland bestaat.’
Pauw: ‘Sorry, racisme dat in Nederland bestaat?’
Farid: ‘Er wordt niks aan gedaan, aan Wilders, met minder Marokkanen.’
Pauw: ‘Maar, ik geloof dat de opmerking van Wilders over minder Marokkanen werd gedaan toen uw zoon al weg was.’
Farid: ‘Ja, maar Wilders zegt ook dat we een tsunami zijn.’
Pauw: ‘Dus Wilders is de oorzaak van het feit dat uw zoon is geradicaliseerd?’
Farid: ‘Ja, ik kan u een voorbeeld geven. Er waren Europese verkiezingen (…), mijn zoon had een bejaarde man gevraagd op welke partij hij zou gaan stemmen. De man zei: op de PVV. Daarna zei mijn zoon: papa, je hebt mij de verkeerde weg gewezen. Waarom? Daarop zegt mijn zoon: hij gaat tegen mij stemmen. Dat is ook een feit, als de kinderen dertien à vijftien jaar oud zijn, moeten ze stage gaan lopen. Ze worden niet aangenomen. Maar dezelfde mensen van de school, kinderen die op dezelfde school zitten, worden wel aangenomen. Dat maakt wel een probleem.’

Zuivere islam

Meneer Farid, als uw zoon zich hier niet thuisvoelde, waarom sluit hij zich dan aan bij oorlogsmisdadigers? Waarom gaat hij niet naar Marokko? Waarom radicaliseren al die honderden jonge moslims in alle andere Europese landen?

Ik wil u niet beledigen, maar wanneer wordt u racistisch behandeld? Krijgt u geen kinderbijslag meer? Mocht u niet stemmen in Nederland?

U moet eigenlijk een andere vraag beantwoorden: waarom zijn Nederlandse jongens van Marokkaanse afkomst oververtegenwoordigd in de statistieken over criminaliteit? Meneer Farid, uw zoon is een oprechte aanhanger van de zuivere islam geworden.

Pauw: ‘Is hij geronseld?’
Farid: Ja, hij werd wel geronseld. Ze kunnen makkelijk worden geronseld, omdat ze het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. (…) Hij werd door terroristen geronseld, het zijn heel rare mensen.’

Sharia4Belgium

De tweede vader heet Mohammad, en is zeer openhartig. Zijn zoon verkeerde in de omgeving van criminele jongeren. Om hem te beschermen, bracht Mohammed zijn zoon naar België. Daar gaat hij de andere kant op. Hij werd lid van Sharia4Belgium.

Binnen twee maanden was hij geradicaliseerd en was hij weg. Hij zit nu in Raqqa bij IS.

De zoon van Farid wil wel terugkomen, maar hij is bang dat hij wordt opgepakt. Daarom vraagt zijn vader zich af of zijn zoon dader of slachtoffer is van het terrorisme.

Pauw: ‘Wat vindt u dat er moet gebeuren als uw zoon terugkomt?’
Mohammad: ‘Als hij iets gedaan heeft dat in strijd is met de wet, moet hij worden bestraft. Ik weet niet wat hij daar heeft gedaan, of hij iemand heeft vermoord. Ik vind dat als iemand daar onschuldige mensen doodt, hij moet worden gestraft.’
Pauw: ‘Zou dat ook voor uw zoon moeten gelden, dat als hij mensen heeft vermoord, omgebracht. Ik zeg niet dat zo is, maar dat zou kunnen. Vindt u dat als dat zo is en het wordt bewezen, dat hij dan moet worden gestraft?’
Farid: ‘Nou, als dat zo is, dan moeten ze ook de mensen straffen in Kobani die worden geholpen, om wat ze daar doen tegen de mensen in de gebieden die ze heroveren, die mensen die daar achterblijven. De bewoners worden gestraft door Koerden. Ik weet eigenlijk niet wie hier strafbaar is. Daar maken ze elkaar af. Om rechtvaardig te zijn, moet je ook tegen Assad zijn. Hij maakte mensen dood met gifgas. Ook Hezbollah! Ik weet eigenlijk niet wie daar een terrorist is.’

Zondebok

Meneer Farid, u mist elke vorm van empathie en medemenselijkheid voor de Koerdische vrouwen die op de slavenmarkt van IS worden verhandeld. U hebt geen empathie voor christenen of sjiieten die door Al-Nusra worden verkracht en gedood.

Geert Wilders als zondebok voor het islamitische terrorisme getuigt van zelfbedrog. Het eeuwige klachtrecht van een Marokkaan: ik heb het niet gedaan!

Postscriptum

In mijn vorige blog vergat ik te melden dat de Eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB) de facto tot 1 november 2004 onderdeel was van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Formeel viel de EBB tot 1 januari 2005 onder minister Johan Remkes.

Daarnaast wil ik benadrukken dat Tjibbe Joustra pas op 1 november 2004 aantrad als de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB). En op 2 november werd Theo van Gogh vermoord. Maar ook na 2 november waren de NCTB en de EBB met hun minister Piet Hein Donner niet bereid om het rampzalige onderscheid tussen het rijksdomein en het decentrale domein op te heffen. Dat gebeurde pas in de zomer van 2005.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.