Verhaal van de dag

Akkermans-Index: deze namen worden ‘genoemd’ voor het nieuwe kabinet

03 december 2021

Met een nieuw kabinet in zicht circuleren er steeds meer namen voor een ministerspost of staatssecretariaat. Niet in de laatste plaats omdat de genoemden zichzelf openlijk kandidaat stellen. EW houdt bij wier of wiens naam valt voor het kabinet-Rutte IV.

3 december 2021: Olaf Prinsen

Olaf Prinsen (38, D66) is sinds april 2020 directeur van Jeugdzorg Nederland.  Daarvoor was hij directeur NVRD, een vereniging van gemeenten en gemeentelijke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor afvalbeheer. Van 2010 tot en met 2015 was Prinsen wethouder in Apeldoorn en een tijd de jongste wethouder in Nederland. Het College waarvan hij deel uitmaakte, diende in 2012 ontslag in wegens miljoenenverlies bij het grondbedrijf in de gemeente. Nu valt zijn naam voor een mogelijke ministerpost in NRC.

3 december 2021: Maarten van Ooijen

Een man zonder Haagse ervaring wordt ook genoemd door NRC. Maarten van Ooijen (31), wethouder voor de ChristenUnie in Utrecht. Daar houdt hij zich bezig met Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Asiel en integratie en Sport. Hij was eerder gemeenteraadslid in Utrecht en fractievoorzitter van de ChristenUnie. Ook was hij landelijk voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. In januari 2019 werd hij door het tijdschrift Binnenlands Bestuur verkozen tot Beste Jonge Bestuurder van 2018.

3 december 2021: Jacco Vonhof

De naam van de voorzitter van ondernemingsorganisatie MKB-Nederland Jacco Vonhof (52) klinkt volgens NRC  in de wandelgangen als kandidaat voor een post die de VVD mag invullen. Gedurende de coronacrisis vertolkte hij zowel voor als achter de schermen de belangen van zijn achterban, het midden- en kleinbedrijf. Op 6 december houdt hij de vierde EW Economie-lezing, waarin hij politiek Den Haag een spiegel voorhoudt en duidelijk maakt wat zijn verlangens zijn ten aanzien van het regeerprogramma van het nieuwe kabinet.

Jacco VonhofVonhof houdt de vierde EW Economie-lezing. Vonhof zal de lezing uitspreken op maandagavond 6 december in De Rode Hoed in Amsterdam

3 december 2021: Christianne van der Wal

Een nieuwe naam die NRC ook noemt, is die van Christianne van der Wal (48). Sinds 2017 bekleed ze de functie van partijvoorzitter van de VVD en daarnaast is ze gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Op die plek belandde ze na haar functie als wethouder in Harderwijk met de portefeuille Economische Zaken en Werkgelegenheid, Recreatie, Toerisme en Sport.

3 december 2021: Rianne Letschert

Voor D66 valt de naam van Rianne Letschert (45) als mogelijk minister, aldus NRC. Als rector magnificus van de Universiteit Maastricht werd Letschert Topvrouw van het Jaar 2019. Ze is hoogleraar en sinds 1 november 2021 voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Ze combineert haar positie als rector en voorzitter tot het moment waarop een nieuwe rector magnificus aantreedt.

3 december 2021: Anke Klein – minister van Financiën (D66)

Anke Klein (43) is sinds 2018 wethouder in de gemeente Utrecht en heeft de portefeuille Financiën, Cultuur, Onderwijs, Wijkgericht werken en participatie, Erfgoed, Wijk Oost en Wijk Binnenstad. Door eerdere werkzaamheden voor De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën heeft ze ervaring als ambtenaar, bestuurder, politicus en diplomaat. Ze zou volgens NRC in de wandelgangen als ‘ministeriabel’ worden genoemd.

3 december 2021: namen die we al kennen

Dilan Yesilgöz (44, VVD) en Dennis Wiersma (35, VVD) dienen nu al als demissionair staatssecretaris van respectievelijk Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij maken volgens NRC grote kans op terugkeer in een nieuw kabinet.

Volgens NRC worden ook twee oude bekenden genoemd: oud-minister van Defensie Jeanine Hennis (48, VVD) en oud-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (belast met vreemdelingenzaken en migratie) Mark Harbers (52, VVD). Beiden zijn niet geheel onomstreden. Hennis stapte in 2017 op na een snoeihard rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een ongeluk met een mortiergranaat in Mali in 2016. Daarbij kwamen twee Nederlandse militairen om het leven en raakte één infanterist zwaargewond. Defensie schoot ‘ernstig tekort’ in het waarborgen van de veiligheid van zijn militairen, oordeelde de Onderzoeksraad.

Harbers stuurde in mei 2019 de jaarlijkse ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ naar de Tweede Kamer. Hierin was voor het eerst een landelijk overzicht opgenomen van de in het jaar 2018 door de politie geregistreerde incidenten waarbij bewoners van asielzoekerscentra als verdachte van een misdrijf waren aangemerkt.

Hierbij werd gewerkt met een top tien en een restcategorie ‘overig’. Navraag door De Telegraaf wees uit dat onder meer ernstige gewelds- en zedenmisdrijven als moord, doodslag en verkrachting onder deze restcategorie waren gerubriceerd. Dit kwam staatssecretaris Harbers op het verwijt te staan dat hij zou hebben geprobeerd deze cijfers te verdoezelen. Harbers diende daarop zijn ontslag in.

Namens D66 gaan we mogelijk demissionair staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (58) en demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg (48) terug zien. D66-leider Sigrid Kaag (60) krijgt een ministerspost, maar niet op Buitenlandse Zaken.

CDA-leider Wopke Hoekstra (46) wil het liefst minister van Financiën blijven, maar die post raakt het CDA kwijt. Voormalig CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma (44) heeft volgens NRC  wel oren naar een kabinetspost. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (44, CDA) gaf een half jaar geleden al aan dat hij graag door wil in zijn huidige functie, maar het is niet zeker of hij die kans ook krijgt. Chris van Dam (58), het oud-CDA-Kamerlid dat het parlementaire onderzoek naar de Toeslagenaffaire leidde, wordt getipt voor Justitie en Veiligheid.

Namens de ChristenUnie wordt mogelijk oud-minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (59) opgetrommeld. Hij leidt nu de koepelorganisatie van de GGD’s. Demissionair minister van Landbouw Carola Schouten (44, ChristenUnie) blijft aan, maar schuift mogelijk door naar Sociale Zaken.

8 november 2021: Herna Verhagen – minister van Financiën

In een ingezonden opinie in Trouw bepleitten wethouder van Financiën in Renkum Marinka Mulder, oprichter Stem op een Vrouw Devika Partiman en directeur UN Women Nederland Marije Cornelissen voor de aanstelling van CEO van PostNL Herna Verhagen. ‘Bewierookt om haar menselijke leiderschapsstijl en meerdere malen getipt als toekomstig minister.’

Lees ook dit interview met Herna Verhagen: ‘Ik toets en test mezelf constant’

Herna Verhagen (55) is sinds 2012 CEO bij PostNL. Verhagen was bij haar aanstelling de eerste Nederlandse vrouw die aan het hoofd stond van een AEX-genoteerd bedrijf.

21 oktober 2021: Jacques van den Broek – minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Randstad-topman Jacques van den Broek (61) maakte zijn vertrek als CEO in maart 2022 bekend bij de presentatie van kwartaalcijfers van het grootste uitzendbureau van Nederland. Bij BNR Nieuwsradio werd hem donderdag 21 oktober gevraagd naar zijn volgende stap. ‘Ik heb veel verstand van werk, ik ken veel sectoren, dus dat gaat goedkomen.’

Op de vraag of hij misschien minister van Werk wordt, antwoordde Van den Broek: ‘Wie weet.’ Hij is gepolst, geeft hij toe. En daarna grappend: ‘Ik ben een geboren politicus, dus dat komt helemaal goed.’

Als hij aan het eind van het gesprek nog een keer wordt gevraagd of het een bestuursfunctie of ministerspost wordt, zegt Van den Broek: ‘Ik weet het niet joh. Serieus gezien: het leuke aan dit werk is wat je doet voor de maatschappij. Dus een ministerspost: wie weet. Maar ik had het over systeemwijzigingen; ik zou het wel prettig vinden om een beetje ruimte te krijgen om dingen te gaan doen. Dat ben ik wel gewend in dit bedrijf.’

Van den Broek studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg. Hij begon in 1988 bij het bedrijf. Hij zat achttien jaar in de raad van bestuur en was acht jaar CEO.

9 oktober 2021: Franc Weerwind – minister van Infrastructuur

Burgemeester van Almere Franc Weerwind (57) werd begin oktober bij het WNL-radioprogramma Opiniemakers aangehaald als ‘getipt als minister’. Presentator Maaike Timmermans vroeg of hij het leuk zou vinden.

‘Dat weet ik niet of het leuk is. Ik spreek vaak met Koolmees, met bewindspersonen. Die ken ik uit mijn studententijd of whatever. Als ik zie hoe hard ze buffelen en wat ze over zich heen krijgen. Heel veel respect voor die ministers. En ook voor de minister president.

‘Als je gevraagd wordt voor het Nederlands elftal en je mag het oranje hesje aandoen is dat een eer, echte klasse. Tegelijkertijd: ik draag een rood hesje, de kleuren van Almere,’ zei Weerwind.

Mediadeskundige en opiniemaker Mark Koster vindt Weerwind uitermate geschikt als minister van Infrastructuur omdat hij bekend is met de bureaucratie. ‘Dat is ontzettend belangrijk dat je daar als minister oog voor hebt.’

‘Mark ik voel me vereerd dat je dat zegt, maar laat ik nu maar eerst een goeie burgemeester zijn,’ antwoordde Weerwind.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

18 mei 2021: Marcel Levi – minister van Volksgezondheid

In mei 2021 gaf internist en hoogleraar geneeskunde Marcel Levi (57) in het programma College Tour aan dat hij minister van Volksgezondheid wil worden in het nieuwe kabinet. ‘Als je overal een mening over hebt, zoals ik, moet je niet weglopen voor verantwoordelijkheid,’ zei Levi.

Levi werd in maart van dit jaar aangesteld als directeur van de Nederlandse wetenschapsorganisatie NWO. Daarvoor was hij bestuurder van zeventien ziekenhuizen in Londen. Hij pleitte in Engeland voor het vroegtijdig vrijgeven van het coronavaccin, wat ook gebeurde. Geregeld keek hij met verbijstering naar de invulling van het coronabeleid in Nederland. Met name op demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) heeft Levi geregeld felle kritiek.

Door zijn overstap naar Londen en het belangeloos afstaan van een nier riep EW Levi in 2016 uit tot Nederlander van het Jaar.

Levi is lid van de PvdA. Nu VVD, D66, CDA en CU met elkaar in vergevorderd stadium van onderhandelingen zijn, lijkt Levi daarom vrijwel kansloos voor een ministerspost.

22 juli 2020: Ernst Kuipers – minister van Volksgezondheid

Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers (62) zou ‘serieus overwegen’ minister van Volksgezondheid te worden als hij gevraagd wordt voor die functie, zei hij in juli 2020. Hij vindt dat ons zorgsysteem anders moet, onder meer om beter voorbereid te zijn op een toekomstige pandemie.

Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC. Als voorzitter van het LNAZ is het zijn taak alle urgente coronazorg te coördineren. Tijdens het begin van de coronacrisis werd hij bekend door zijn dagelijkse persconferentie over het aantal beschikbare ziekenhuisbedden.

Wat betekent Akkermansindex?

De aanduiding ‘Akkermansindex’ verwijst naar een sketch van Kees van Kooten en Wim de Bie uit 1991. Daarin bespreken de twee in een in scène gezette nieuwsuitzending het opstappen van de Defensieminister met politiek commentator Aad van der Naad. Er heeft zich volgens Van der Naad al een nieuwe kandidaat voor het ambt aangediend en dat is prof. dr. ir P. Akkermans. ‘Ik werd genoemd en ik ben gevraagd en CNN heeft al belangstelling,’ antwoordt Akkermans opgewekt.

Het typetje Akkermans keert daarna geregeld terug in de sketches als de man die beweert dat zijn naam voor vrijwel elke belangrijke vacature circuleert, bijvoorbeeld die van directeur van het Haags gemeentemuseum op het vertrek van Rudi Fuchs in 1993. 

Bekijk het volledige fragment hieronder:

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.