Rutte: rechters hebben niet te veel invloed

24 januari 2020Leestijd: 3 minuten
Persconferentie Rutte na ministerraad. Foto: ANP

Premier Mark Rutte (VVD) wordt steeds vaker naar de Tweede Kamer geroepen voor debatten over thema’s die in principe onder andere leden van zijn kabinet vallen. Hij probeert de boot af te houden, bleek op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

Zo is Rutte niet van plan om het in de Tweede Kamer afgesproken debat over de crisis op de woningmarkt bij te wonen. Net als een week eerder benadrukte hij dat Nederland geen presidentieel stelsel heeft. Dat hij er niet bij zal zijn, maakt het debat volgens hem niet minder gewichtig. ‘Het is niet zo dat omdat de premier erbij is, iets belangrijk is.’

Invloed rechters

Door Elsevier Weekblad om zijn mening gevraagd over een heel ander thema dat door de Tweede Kamer is geagendeerd, een rondetafelgesprek over de invloed van rechters op het regeringsbeleid, riep Rutte meteen: ‘Daar ben ik niet bij.’

De minister-president is het niet eens met de stelling dat die invloed buitenproportioneel groot is. ‘Nee, die hebben ze niet.’

Lees dit commentaar  over de bemoeienis van rechters

Dat was ook niet bij hem opgekomen toen hij het Urgenda-vonnis las. ‘Rechters doen uitspraken op basis van zaken die worden aangebracht met inachtneming van de bestaande wet- en regelgeving, internationale verdragen etc. Die uitspraken kun je leuk en niet leuk vinden, maar dat is hun vak. In de trias politica hoef ik daar verder ook geen commentaar op te geven.

Als iets niet bevalt, kun je in hoger beroep gaan, cassatie, noem maar op. Of je zegt, blijkbaar vindt de rechter aanleiding in de bestaande verdragen en de wet- en regelgeving om die uitspraken te doen. Dan heeft de politiek zich te verhouden tot de bestaande wet- en regelgeving. Het heeft geen zin om te zeggen, ik ga de onafhankelijke rechter aanspreken.’

Moet Nederland verdragen opzeggen?

Of hij zich aansluit bij de roep om internationale verdragen op te zeggen die tot juridische ingrepen in het regeringsbeleid leiden?

‘Nou, dat is een heel breed statement. In mijn partij, maar ik meen ook in andere partijen, zoals het CDA, is die discussie gaande over het Vluchtelingenverdrag dat dateert uit de jaren vijftig, zestig in een heel andere context dan thans. Maar ik spreek niet namens die partijen. In het Regeerakkoord is wel afgesproken om daar naar te kijken. Niet om het aan te passen, maar wel om een analyse te maken van het Vluchtelingenverdrag, omdat dat uitging van hele andere vluchtelingenstromen dan zich thans voordoen.’

Wanneer die analyse komt, had Rutte niet paraat.

De nieuwste kopzorg

De persconferentie na de ministerraad ging grotendeels over de nieuwste kopzorg van het kabinet, de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen, zoals al in 2012 besloten. Die verhuizing gaat waarschijnlijk niet door, lekte eerder deze week uit. In Zeeland werd woedend gereageerd.

Reportage: Vlissingen heeft kazerne hard nodig

‘Een dilemma,’ noemde Rutte de kwestie doelend op de leegloop van mariniers die niet naar Vlissingen willen en op de Zeeuwse belangen. Hij wilde niet bevestigen dat het kabinet het verhuisbesluit inderdaad gaat terugdraaien. ‘Er is geen voorgenomen besluit.’

Geklungel door kabinetten-Rutte?

Of dit alles niet op geklungel duidde in al die jaren dat hij zelf premier is? Rutte zei ‘alle waarderingen aan anderen over te laten’.

Het advies van decCommissie-Borstlap over regulering van de arbeidsmarkt is ook al een dilemma. Namelijk een van spanning tussen flexibele en vaste banen. Er is volgens Rutte alle reden om ‘bij te sturen’ maar hoe de arbeidsmarkt te hervormen, is volgens hem iets voor de volgende kabinetsformatie.

Hij zei zich te concentreren op de nog te nemen stikstofmaatregelen en de uitvoering van het pensioen- en het Klimaatakkoord.

Inzichten van buitenaf

Gevraagd waarom zijn kabinet zoveel commissies in het leven roept en of de eigen ambtenaren soms niet deskundig genoeg zijn, zei Rutte dat het altijd prettig is om ‘inzichten van buitenaf’ te krijgen.