Dit is het Regeerakkoord van Rutte III: ‘Vertrouwen in de toekomst’

10 oktober 2017Leestijd: 3 minuten
Fractieleiders geven toelichting op regeerakkoord. Foto:ANP

Dinsdagmiddag wordt het nieuwe Regeerakkoord gepresenteerd. Premier Mark Rutte spreekt van een akkoord ‘waarbij de gewone Nederlander erop vooruit gaat’.

Ook D66-leider Alexander Pechtold en CDA-voorman Sybrand Buma spreken met trots over het akkoord: het ‘verbindt progressief en conservatief met elkaar,’ aldus Pechtold. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers spreekt van een ‘akkoord met urgentie’. Het Regeerakkoord wordt bijna zeven maanden na de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd.

Eerder sprak Kamervoorzitter Khadija Arib tegenover informateur Gerrit Zalm haar irritatie uit over de vele lekken uit het akkoord naar de media. ‘De Kamer had graag geïnformeerd willen worden, maar helaas hebben we veel via de media moeten vernemen. Iemand twitterde geloof ik: alles is gelekt, behalve de paginanummers.’ Eerder gaf Zalm aan de lekken te betreuren: ‘Sproeien is misschien een beter woord dan lekken,’ aldus de informateur.

‘Het wordt tijd dat de Kamer controlerende taak kan uitvoeren, voegde Arib er nog aan toe. Ze stelde voor om donderdag te debatteren over Regeerakkoord.

Opvallende zaken

Het Regeerakkoord is intussen ook online beschikbaar. Een aantal punten die in het oog springen:

Embryoselectie op geslacht voortaan toegestaan. Het gaat daarbij om ouders die het risico lopen een ernstig erfelijke ziekte door te geven aan hun kinderen. Als zo’n aandoening geslachtsspecifiek is (bijvoorbeeld borstkanker) krijgen ouders de mogelijkheid te kiezen of ze een jongen of meisje geboren laten worden.

Migratie

In het hoofdstuk migratie benadrukt het kabinet dat de oorzaken van migratie moeten worden aangepakt. ‘Vluchtelingen verdienen bescherming,’ stelt Rutte III, maar dat betekent niet dat vluchtelingen mogen kiezen naar welk land ze gaan. Het kabinet geeft de voorkeur aan opvang in de regio.

Ook wil de regering in Europees verband afspraken maken over zogeheten ‘transitlanden’, waar migranten opgevangen worden voordat ze asiel in de EU kunnen aanvragen. Eerdere onderhandelingen met GroenLinks liepen op dit punt stuk.

De asielvergunning gaat van vijf jaar terug naar drie jaar. Daarna kunnen asielzoekers in aanmerking komen voor een verlening van nog eens twee jaar.

Veiligheid

De nationale veiligheid neemt een prominente positie in in het akkoord, een winst voor de VVD. De nationale politie krijgt er 267 miljoen euro structureel per jaar bij. Het geld moet vooral naar wijkagenten gaan. Ook cyberbeveiliging krijgt een financiële boost: ict-beveiliging krijgt structureel 95 miljoen euro.

Tot het einde van de regeerperiode wordt bijna 4 miljard euro bezuinigd. In totaal wordt er in 2021 1,6 miljard euro bespaard. Dat wordt geregeld met hoofdlijnenakkoorden met de zorg sector (1,9 miljard euro) en door maatregelen die de aankoop van geneesmiddelen en hulpmiddelen goedkoper maken (460 miljoen euro).

Ook verwachten de partijen dat door de hoofdlijnenakkoorden de zorgpremie minder hard stijgt en daardoor ook het overheidsdeel lager wordt. Dat moet 2 miljard euro opleveren. Een bezuiniging van 188 miljoen euro op langdurige zorg wordt teruggedraaid. Zaken als roken en het storten van afval worden duurder.

Privacy

De bewaarplicht (het opslaan van gegevens over communicatie van alle Nederlanders) wordt heroverwogen. Momenteel is de wet er niet, omdat de rechter hem van tafel heeft geveegd. Het kabinet gaat kijken in hoeverre dit te rijmen is met Europese regelgeving en de privacy.

De coalitie spreekt bovendien ook over de verengelsing van het (hoger) onderwijs – een onderwerp wat de afgelopen tijd geregeld ter discussie werd gesteld. Engels moet volgens het Regeerakkoord alleen worden toegestaan als het toegevoegde waarde heeft, en als er ook genoeg Nederlandstalige opleidingen beschikbaar zijn.

Het manier waarop het kabinet de wet Hillen – de zogeheten aflosboete – wil schrappen is op het laatste moment gewijzigd. De wet wordt, na de ontstane kritiek op dit onderdeel uit het Regeerakkoord afgebouwd in dertig jaar, in plaats van de eerder afgesproken twintig.

Ook zet het nieuwe kabinet een streep door het raadgevend referendum. Het referendum heeft volgens het kabinet niet gebracht wat ervan verwacht werd. Ook omdat er bij de uitslag van het Oekraïnereferendum ‘verschillende interpretatie’ mogelijk waren.

Opvallend is dat het nieuwe kabinet het artikel 137c in het wetboek van strafrecht willen behouden. Dat artikel kwam ter discussie staan na het ‘minder Marokkanen-proces’ van Geert Wilders. Rutte III wil de straf op haatzaaien verhogen: de maximumstraf van één jaar cel wordt verhoogd naar twee jaar.

Wilt u het Regeerakkoord zelf graag doornemen? Dat kan hier.