Aflosboete is slecht voor vertrouwen in overheid

09 oktober 2017Leestijd: 2 minuten

Nog voor het aantreden van het nieuwe kabinet, is er al een rel. Het schrappen van het fiscaal voordeel voor huiseigenaren die de hypotheek hebben afgelost, roept weerstand op. Terecht, want met deze aflosboete toont de overheid zich onbetrouwbaar.

De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen af van de in 2005 ingevoerde ‘wet-Hillen’. Die moet huiseigenaren stimuleren om hun hypotheek helemaal af te lossen. De regel kost de schatkist volgens de Miljoenennota volgend jaar 649 miljoen euro. Dat bedrag loopt de komende jaren verder op.

Wie aflost, wordt vrijgesteld van het eigenwoningforfait. Dat is de regel dat eigenaren een percentage van de waarde van hun huis bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. Het voordeel voor huiseigenaren loopt jaarlijks al snel in de honderden euro’s.

Belofte

De vraag die de handelwijze van de formerende partijen oproept, is fundamenteel:  wat is het woord van de overheid waard? Wie, gelokt door de belofte van de overheid, zijn hypotheek ging aflossen, voelt zich nu gepakt.

De partijen willen de pijn verzachten door de afschaffing van het fiscaal voordeel voor de groep huiseigenaren uit te smeren over dertig jaar. In eerste instantie zou dit twintig jaar zijn. Maar wie zegt dat een volgend kabinet zich aan die afspraken houdt?

Complex

Het vorige kabinet besloot de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens in stapjes van een half procentpunt per jaar te verlagen. Het toekomstige kabinet wil die stappen vanaf 2020 opeens flink vergroten.

Een regel waarbij een fiscaal voordeel in twintig jaar tijd wordt afgeschaft, staat ook haaks op het streven om het belastingstelsel minder complex te maken. In plaats van eenvoudiger wordt het ingewikkelder. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Dat de regeling voor nieuwe gevallen wordt gesloten, valt te billijken. Maar wie er al gebruik van maakt, moet dat kunnen blijven doen.