CDA-Tweede Kamerkandidaten: ‘Leg de NAVO-norm wettelijk vast!’

03 december 2020Leestijd: 4 minuten
Landmacht materieel naar Duitsland voor NAVO flitsmacht. Foto:ANP

In dit ingezonden opinieartikel betogen zes CDA-leden, onder wie drie Tweede Kamerkandidaten, dat de NAVO-norm in een wet moet worden vastgelegd. Nederland verplicht zich daarmee om 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie te besteden.

In het jaar dat de Berlijnse Muur viel, publiceerde Francis Fukuyama zijn essay ‘The End of History?’  Nadat de Sovjet-Unie was gevallen en de vrije westerse wereld had gezegevierd, was Fukuyama van mening dat de hele wereld de liberale democratie zou omarmen. In dat licht werd in de westerse wereld flink bezuinigd op defensie. In 1993 doken de Nederlandse defensie-uitgaven onder de 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Derk Boswijk is reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht en nummer 14 op de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

 

Dit is een artikel van EW Podium. Daarop publiceert de redactie van EW elke week meerdere artikelen van jonge schrijvers, die vanuit hun eigen onderzoek, expertise of werkervaring willen bijdragen aan het publieke debat.

Amerikanen spreken
ons terecht aan

Inmiddels hebben we kunnen zien dat sinds de val van de Muur de wereld allesbehalve  in een vrij en democratisch paradijs is veranderd. Want terwijl we getuige waren van de huiveringwekkende opkomst van IS, het neerhalen van MH17 en China’s groeiende assertiviteit op het wereldtoneel, zagen we ook de Amerikaanse betrokkenheid bij de Europese bondgenoten afnemen. De Verenigde Staten moeten zich steeds meer richten op Azië en dat zal ook onder Joe Biden zo blijven. Intussen worden militairen ingezet bij de bestrijding van het coronavirus en hebben we te maken met nieuwe vormen van oorlogvoering. Denk aan cyberaanvallen op onze cruciale infrastructuur.

Het is volledig terecht dat de Amerikanen ons erop aanspreken dat Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, te weinig besteedt aan de eigen defensie. Daarom zijn er al op de NAVO-top in 2014 afspraken gemaakt dat uiterlijk in 2024 alle lidstaten zouden voldoen aan de 2-procentsnorm. Het tweede kabinet-Rutte heeft hieraan nauwelijks invulling gegeven. Hierdoor is veel kostbare tijd verloren gegaan. Pas vier jaar na de top begon het huidige kabinet met forse investeringen in defensie. In 2019 besteedde Nederland 1,33 procent van het nationaal inkomen aan defensie, nog steeds fors onder het Europese gemiddelde van 1,58 procent.

Klimaatverdragen wel in de wet

Ondertekend door:

  • Alphons Jacobs: CDA-lid, officier Koninklijke Luchtmacht
  • Hielke Onnink, voorzitter CDJA
  • Harmen Krul, CDA-kandidaat Kamerlid #20, Officier Koninklijke Marine
  • Martijn van Helvert, CDA-Kamerlid en kandidaat #24, huidig woordvoerder Defensie & BZ
  • Mustafa Bal, CDA-kandidaat Kamerlid #33, Adjudant-onderofficier Koninklijke  Marechaussee
  • Derk Boswijk, CDA-kandidaat Kamerlid #14, Reserveofficier Koninklijke Landmacht

Wij maken ons als CDA’ers zorgen dat, nu de economie door de coronacrisis hapert en de broekriem mogelijk moet worden aangehaald, de 2-procentsnorm op de lange baan wordt geschoven. Dat kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn. We kunnen ons dit niet veroorloven en wij dienen de afspraken met onze bondgenoten na te komen. Wij willen toch geen free-riders zijn?

Opvallend is dat klimaatverdragen vaak direct wettelijk worden vastgelegd. Diverse natuurclubs gebruiken dit vervolgens om de overheid via de rechter te dwingen tot uitvoering. Denk aan de klimaatzaak van Urgenda en de Stikstofuitspraak die inmiddels ons hele land in haar greep houdt. Waarom is dit niet geregeld voor zoiets fundamenteels als onze veiligheid? Laten we zo snel mogelijk de NAVO-norm van 2 procent wettelijk vastleggen. Dan is onze defensie in de toekomst niet meer het sluitstuk van de begroting en worden wij niet weer geconfronteerd met grote bezuinigingen, waarvan het nut nooit is aangetoond.

Eerdere bezuinigingen galmen nog na

Wat de bezuinigingen in het verleden hebben laten zien, is dat de impact ervan, ondanks het feit dat er nu al een aantal jaren meer geld wordt uitgetrokken voor defensie, nog steeds nagalmt en het herstel van onze defensie traag verloopt. Er is nog steeds sprake van gebrekkig materieel, onvoldoende munitie, slechte staat van kazernes en onvoldoende personeel. Willen wij als Nederland, en als EU, onze belangen in de wereld veiligstellen, dan moeten wij beschikken over een moderne krijgsmacht. Of, zoals de Amerikaanse president Theodore Roosevelt het ooit zei: ‘Speak softly and carry a big stick.’  Het moge duidelijk zijn dat wij onze ‘big stick’  nog niet op orde hebben.

Het is onverantwoord om nu met het oog op een, zeggen economen, waarschijnlijk korte economische neergang, beslissingen te nemen die voor de lange termijn grote gevolgen zullen hebben voor een essentieel onderdeel van onze beschaving en onze veiligheid. Sterker nog, investeringen in onze defensie en het daarbij behorende bedrijfsleven kunnen juist goed zijn voor de werkgelegenheid, waaraan veel behoefte is.

Daarom pleiten wij er als CDA’ers voor dat de NAVO-norm van 2 procent wettelijk wordt vastgelegd!

Wil jij een reactie geven op dit artikel? Discussieer mee! Stuur een reactie van minimaal 200 woorden naar [email protected]. Inhoudelijke reacties die voldoen aan de algemene fatsoensnormen worden geplaatst onder dit bericht. Zie voorwaarden.