Taiwanese buitenlandminister: aansluiting Taiwan bij VN kan wereldvrede bewaren

21 september 2023Leestijd: 4 minuten
Joseph Jaushieh Wu, minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan

De opname van Taiwan in de Verenigde Naties is nodig, omdat daarmee de status van het land duidelijker is en de wereldvrede zo beter kan worden bewaard. Dat schrijft Joseph Wu, minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek China (Taiwan), in een ingezonden opinie.

Joseph Wu (1954) is minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan.

De Russische invasie in Oekraïne herinnert ons eraan hoe autocratieën zich niet bekommeren om slachtoffers en verwoesting. De oorlog is een grove schending van de mensenrechten zoals vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, wat heeft geholpen om de internationale orde te handhaven en de wereld in relatieve vrede heeft gehouden sinds het einde van de Koude Oorlog. 

De humanitaire en economische gevolgen van de oorlog hebben ook aangetoond dat in een geglobaliseerde wereld crises niet binnen de nationale grenzen blijven.

Daarom is het noodzakelijk om soortgelijke bedreigingen van de mondiale veiligheid elders te voorkomen. Taiwan – een democratie waar meer dan 23 miljoen mensen wonen en die ik met trots vertegenwoordig – staat nog steeds voor enorme uitdagingen met China. 

Taiwan wordt voortdurend met geweld bedreigd

Ondanks het feit dat China Taiwan nooit heeft geregeerd, heeft de Volksrepubliek China (VRC) gezworen het gezag over Taiwan te nemen en geweigerd het gebruik van geweld af te zweren. Decennialang heeft de bevolking van Taiwan de status quo van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan rustig weten te bewaren.

Maar China is steeds agressiever geworden met het intimideren van Taiwan, waardoor onze democratische manier van leven wordt bedreigd. Dit behelst het sturen van oorlogsvliegtuigen en schepen over de middellijn van de Straat van Taiwan en het binnendringen van onze luchtverdedigingsidentificatiezones. De Volksrepubliek China heeft ook haar tactieken in de grijze zone geïntensiveerd, zoals desinformatie en economische dwang, in een poging om onszelf te verdedigen te ondermijnen.   

Het expansionisme van de Volksrepubliek China stopt niet bij Taiwan. China’s activiteiten in de grijze zone van de Oost- en Zuid-Chinese Zee zijn bedoeld om de  macht uit te breiden en zijn havikachtige territoriale aanspraken te onderbouwen.

Naast de ondertekening van een veiligheidsovereenkomst met de Salomonseilanden in de Stille Zuidzee heeft de Volksrepubliek China havens veiliggesteld voor toekomstig militair gebruik in de Indische Oceaan. Al deze manoeuvres leiden tot grote bezorgdheid, omdat het steeds moeilijker wordt om de vrede te bewaren. 

Vrede in Taiwan is in ieders belang

Het is in ieders belang om te zorgen voor vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan. Elke dag gaat de helft van het wereldwijde commerciële containervervoer door de Straat van Taiwan. Taiwan produceert de meeste halfgeleiders ter wereld en speelt een sleutelrol in de wereldwijde toeleveringsketens. Elk conflict in het gebied zou rampzalige gevolgen hebben voor de wereldeconomie. 

De afgelopen jaren hebben bilaterale en multilaterale fora herhaaldelijk benadrukt dat vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan onmisbaar zijn voor de veiligheid in de wereld. Hoewel we het er allemaal over eens kunnen zijn dat een oorlog moet worden vermeden, vereist de beste manier om dat te doen betrokkenheid, dialoog en eenheid. 

Verenigde Naties zijn de plek om conflicten te beslechten

De Verenigde Naties blijven het beste platform voor een wereldwijde dialoog. VN-functionarissen hebben het vaak over gezamenlijke oplossingen, solidariteit en inclusie bij het aanpakken van de urgente problemen van onze tijd. Taiwan is meer dan bereid en in staat om aan deze inspanningen deel te nemen. 

Maar Taiwan wordt nog steeds uitgesloten van de Verenigde Naties, omdat China resolutie 2758 van de Algemene Vergadering van de VN verdraait. Deze resolutie stelt niet dat Taiwan deel uitmaakt van de VRC en geeft de VRC ook niet het recht om het volk van Taiwan te vertegenwoordigen in de VN en de gespecialiseerde organisaties.

In feite bepaalt de resolutie alleen wie de lidstaat China vertegenwoordigt, een feit dat de internationale gemeenschap en China zelf erkenden na de desbetreffende stemming in 1971. De daaropvolgende verkeerde voorstelling van resolutie 2758 is in strijd met de basisprincipes van het VN-Handvest en moet worden rechtgezet. 

Taiwan zou in elk geval deel moeten kunnen nemen aan bijeenkomsten VN

Hoewel er geen eenvoudige antwoorden zijn, is een dialoog de eerste stap. Als een echte mondiale instelling kunnen de Verenigde Naties dienen als voorvechter van vooruitgang. We roepen de VN op om vast te houden aan het beginsel dat niemand wordt achtergelaten, door Taiwan toe te staan deel te nemen aan het VN-systeem in plaats van Taiwan uit te sluiten van discussies over kwesties die wereldwijde samenwerking vereisen.

Een goede eerste stap zou zijn om Taiwanese individuen en journalisten toe te laten bij relevante bijeenkomsten, en om ervoor te zorgen dat Taiwan op een zinvolle wijze deelneemt aan bijeenkomsten met betrekking tot duurzame ontwikkelingsdoelen. 

De ongelooflijke moed en veerkracht van Oekraïne hebben landen over de hele wereld geïnspireerd. De oorlog daar heeft een nieuw gevoel van saamhorigheid in de wereld gesmeed. Eenheid is cruciaal om terug te slaan tegen de agressie van Rusland. Het is van essentieel belang om China en andere autoritaire regeringen duidelijk te maken dat ze ter verantwoording zullen worden geroepen en om hen aan te sporen geschillen op vreedzame wijze op te lossen. Het zou de aanpak van mondiale problemen ten goede komen als Taiwan op een zinvolle manier deelneemt aan het VN-systeem.