Nieuw verzet Oost-Europa tegen EU-asielbeleid

07 april 2016Leestijd: 2 minuten
ANP-44098326

Slowakije en Tsjechië voelen niets voor het nieuwe Europese asielbeleid dat de Europese Commissie voorstaat. De beide landen blijven bij hun verzet tegen een verdeling van asielzoekers over de lidstaten van de Europese Unie.

De Tsjechische premier Bohuslav Sobotka noemde het ‘contraproductief dat de Europese Commissie dit dode voorstel voor duurzame quota opnieuw op tafel legt’.

Grondige hervorming

Volgens de Slowaakse minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak ‘kunnen vluchtelingen niet als nummers worden behandeld en verdeeld als ladingen mais of suiker’, meldt het Slowaakse persbureau SITA. Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije – verenigd in de zogenoemde Visegrad-groep keren zich al vanaf het begin tegen een quotasysteem. De Slowaken en de Hongaren hebben zelfs besloten dit aan te vechten bij de Europese rechter.

De Europese Commissie pleitte deze week voor een grondige hervorming van het asielsysteem in Europa, omdat de migratiecrisis heeft aangetoond dat het allemaal niet goed werkt. Een van de opties is om asielaanvragen voortaan op Europees niveau te verwerken. Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans betekent dit dat asielzoekers daardoor direct en eerlijker over het continent kunnen worden verdeeld.

De Europese Unie heeft concrete plannen om een Europees asielsysteem op poten te zetten, waarin asielprocedures niet langer op nationaal niveau zullen worden afgehandeld. Onder meer op juridisch gebied zullen de verantwoordelijkheden langzaam vanuit de afzonderlijke lidstaten naar Brussel verschuiven. Lees meer >

Weerstand

‘Het huidige systeem is niet houdbaar,’ zei Timmermans, ‘we moeten meer eerlijkheid in het systeem aanbrengen. Dat kan alleen worden opgelost door de procedures gelijk te trekken.’ Rijkere landen met een grotere opvangcapaciteit zouden relatief meer asielzoekers op moeten nemen. Maar het voorstel roept dus hoe dan ook weerstand op.

Landen als Tsjechië, Polen en Hongarije willen zelf bepalen wie ze hun grenzen laten oversteken. Er bestaat vooral veel verzet tegen migranten uit moslimlanden. Een andere mogelijkheid, die is besproken in de Brusselse voorstellen, is de zogeheten Dublinverordening aan te passen. Die schrijft voor dat in principe het EU-land waar een migrant aankomt het asielverzoek moet behandelen. Dat zijn doorgaans landen aan de buitengrenzen, zoals Italië en Griekenland.