‘Geef scholen zoveel mogelijk vrijheid in lesstof’

09 december 2019Leestijd: 2 minuten
Scholieren van het Ichtus College in Veenendaal zingen op het plein het Wilhelmus. Foto: ANP.

Scholen krijgen meer vrijheid om te bepalen wat zij in hun lespakket willen opnemen. Dat heeft minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) aan de Tweede Kamer laten weten.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 mogen schoolleiders en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs 30 procent van de inhoud van de lessen zelf bepalen. ‘Leraren en schoolleiders weten wat hun leerlingen nog meer nodig hebben,’ zegt Slob. ‘Daarom wil ik hun de ruimte geven. Scholen kunnen daardoor bijvoorbeeld meer tijd besteden aan lezen als hun leerlingen daar behoefte aan hebben.’

Vrije ruimte is reactie kabinet op adviezen commissie Curriculum.nu

De ‘vrije ruimte’ voor scholen is onderdeel van een kabinetsreactie op voorgestelde aanpassingen van het lespakket, dat al meer dan twaalf jaar niet is veranderd. Daarom werd vorig jaar de adviescommissie Curriculum.nu, bestaande uit 125 leraren en 18 schoolleiders, in het leven geroepen om plannen te maken voor een vernieuwd curriculum.

Lees ook dit essay van Jelte Wiersma: Red artikel 23, red vrijheid

De commissie bood het voorstel voor nieuwe lesstof in oktober aan minister Slob aan. Curriculum.nu stelde onder meer voor om Engels een grotere rol te geven op basisscholen en moeten ‘leergebieden’ als digitale geletterdheid en mens & maatschappij leerlingen beter voorbereiden op ‘hun persoonlijke, maatschappelijke en werkende leven’. Ook zou er een vak ‘burgerschap’ moeten komen, waarin kennis van democratie, inspraak en rechtsstaat centraal staan. Voor Nederlands en rekenen/wiskunde komt eveneens extra aandacht.

Verontwaardiging over ontbreken Wilhelmus als verplichte lesstof

De werkgroep die voor ‘burgerschap’ verantwoordelijk was, besloot tot verontwaardiging van velen dat het niet nodig is om het leren van het Nederlandse volkslied Wilhelmus te verplichten. ‘Leraren op een Amsterdamse school gaan misschien liever met Keti Koti aan de slag, terwijl een gereformeerde school meer doet met het volkslied,’ zei de Amsterdamse vmbo-lerares Chantal Alkemade, lid van de werkgroep burgerschap. In het Regeerakkoord van kabinet-Rutte III staat wel dat het Wilhelmus verplichte lesstof zou moeten zijn.

Lees ook het commentaar van Gertjan van Schoonhoven over dit onderwerp: Wat is er nou weer mis met het Wilhelmus?

In de brief van het kabinet komt het Wilhelmus niet aan bod, wel schrijft minister Slob dat ‘het belang van nationale symbolen en de Nederlandse ontstaansgeschiedenis’ aan de orde zullen komen in het nieuwe lesprogramma. Door scholen meer vrijheid te geven, kunnen ze naar eigen inzicht bepalen of zij aandacht willen besteden aan het Wilhelmus of andere symbolen van de Nederlandse geschiedenis en cultuur, of liever andere onderwerpen behandelen.

Wat vindt u? Is het goed om scholen meer vrijheid te geven om hun eigen lesstof te bepalen? Of zou het curriculum voor alle Nederlandse scholieren in grote lijnen hetzelfde moeten zijn? Praat mee! Onze Stelling van de Dag luidt:

Geef uw mening onder dit artikel. U kunt alleen reageren als u abonnee bent.

Let op: door uw mening te geven, gaat u ermee akkoord dat de redactie van Elsevier Weekblad uw reactie kan uitlichten in de digitale rubriek Reacties op de stelling.