Stelling van de dag

‘Goed dat er eindelijk aandacht is voor middeninkomens’

17 september 2019

Het belangrijkste en meest besproken onderwerp van deze Prinsjesdag: de middeninkomens. Veel politici willen dat deze bevolkingsgroep erop vooruitgaat komend jaar. Is het terecht dat deze groep zoveel aandacht krijgt?

Een duidelijke definitie van wat een ‘middeninkomen’ is, is er niet. Een veelgebruikte uitleg is een inkomen tussen de 35.000 en 60.000 euro bruto per jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) evenals het Centraal Planbureau (CPB) houden geen cijfers bij over middeninkomens. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) rekent 60 procent van de Nederlanders tot de groep met een middeninkomen. Dat maakt het een electoraal aantrekkelijke bevolkingsgroep voor politiek Den Haag.

Deze grote middengroep heeft het tijdens de crisis het meest voor de kiezen gekregen. Politiek verslaggever van het NOS Journaal Ron Fresen: ‘Ze worden gezien als het cement van de samenleving. Als het hen goed gaat, gaat het goed met een land.’

Een vergelijkbaar betoog hield minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) twee weken geleden op de HJ Schoo-lezing. Daarin pleitte hij voor meer zekerheid voor de middenklasse en meer inkomen in ruil voor haar harde werken. Gebeurt dat niet, dan dreigt volgens hem een ‘giftige cocktail’.

Veel druk op middeninkomens

De Nederlandse economie blijft groeien, maar de middeninkomens merkten daar afgelopen jaren weinig van. Elsevier Weekblad berekende op basis van cijfers van het Centraal Planbureau dat een doorsnee-Nederlander volgend jaar zo’n 3,5 procent beter af is dan toen het kabinet-Rutte I in 2010 aantrad. Maar de economie groeide in die negen jaar veel harder: met 15 procent. Veel van het geld is terechtgekomen bij bedrijven en niet bij burgers, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport De sociale staat van Nederland. 

Uit een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit 2017 blijkt ook dat de druk op de hele middenklasse is toegenomen. Hoogleraar sociologie Godfried Engbersen was betrokken bij het WRR-onderzoek. Tegen de NOS zei hij: ‘Er is veel flexwerk, een diploma heeft nog maar weinig waarde, er is minder sociale zekerheid. Bovendien moeten zij hard blijven trappen om niet om te vallen of achterop te raken.’

Den Haag wil de middeninkomens nu dus tegemoetkomen. Mensen met een inkomen van 35.000 euro of hoger moeten er volgend jaar 2 procent op vooruit gaan.

Wat vindt u? Is het goed dat Den Haag eindelijk ‘de gewone man’ ziet staan? Of neemt het kabinet deze maatregelen omdat het de laatste kans is om de kiezer te paaien in de aanloop naar de verkiezingen in 2021? Praat mee! De Stelling van de dag luidt:

Geef uw mening onder dit artikel. U kunt alleen reageren als u abonnee bent.

Let op: door uw mening te geven, gaat u ermee akkoord dat de redactie van Elsevier Weekblad uw reactie kan uitlichten in de digitale rubriek Reacties op de stelling. 

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.