Reacties op de stelling

‘VVD-senator had zich moeten onthouden van stemming’

25 september 2018

Senatoren als Anne-Wil Duthler (VVD) zouden zich verre moeten houden van stemmingen als dat ook maar de schijn van belangenverstrengeling met hun nevenfuncties wekt, vinden onze lezers. Het zou volgens u helpen als al die functies worden geregistreerd en openbaar gemaakt. Anderen pleiten zelfs voor het afschaffen van de Eerste Kamer. Lees hieronder een selectie van de reacties op de stelling van de dag terug.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de dag

Erik-Jan Meijer

Eerste kamerlid is een nevenfunctie, en vergaderen in de regel 1 dag id week. Dus logisch dat ze functies ernaast hebben. het eerste kamerlidmaatschap zelf is de nevenfunctie.

Belangenverstrengeling (incl. “de schijn van” ) moet natuurlijk wel zo veel mogelijk voorkomen worden. Men moet dan geen woordvoerder over dat onderwerp zijn, maar niemand kan het eerste kamerlid verbieden om op de andere dagen in de week iets anders te doen, waarmee hopelijk geld wordt verdiend.

M. de Wit

Natuurlijk mag een senator nevenfuncties hebben, want we willen mensen uit de maatschappij in ons parlement i.p.v. beroepspolitici die het contact met de werkelijkheid hebben verloren, zoals de meeste leden van de Tweede Kamer. Maar vanzelfsprekend mag zo’n senator geen overheidsopdrachten uitvoeren. In twijfelgevallen goedkeuring vragen aan een ethische commissie, bestaande uit een roulerend gezelschap burgers uit alle lagen van de samenleving.

Democratischer is natuurlijk om de verkalkte Eerste Kamer af te schaffen en te vervangen door een bindend referendum, dat beslissingen van het jaknikkers-parlement kan terugdraaien.

Rein Hettinga

De eerste kamer is een ondemocratisch instituut, in het leven geroepen en uitgevoerd door lobbyisten van de multinationals.

Klopt de senatoren zijn totaal niet onafhankelijk door al hun nevenfuncties, en daarom is de 1e kamer geen democratisch instituut.
Door al hun nevenfuncties ligt belangenverstrengeling op de loer.
Alle multinationals zijn vertegenwoordigd door hun lobbyisten in de 1e kamer, waardoor men zich kan afvragen wie regeert er nu werkelijk in Nederland?

Nu is Nederland al decennia geen democratie meer, gezien hoe makkelijk een verkiezingsuitslag genegeerd kan worden, of van tevoren partijen uitsluiten.
Zo is bij voorbaat een verkiezing al gemanipuleerd.

Is dat ook misschien de reden dat de burger de leden van de 1e kamer niet rechtstreeks kan kiezen?
De 1e kamer kan nl wel een wet tegen houden, anders gezegd, kunnen de multinationals wetten die hun niet uitkomen, tegenhouden.

Dat betekent dat in Nederland, het grote geld boven de democratie staat, een zorgelijke ontwikkeling.

Z. Zilversmid

Hebben wij in een grijs verleden (vorige eeuw) al niet een debat gevoerd in de 2e Kamer over de hoeveelheid nevenfuncties die Kamerleden mogen hebben?  Kwam daar niet de regel uit voort dat zij alle nevenfuncties moeten melden?  Ik denk dat daar flink de hand mee wordt gelicht!

In het bovenomschreven geval gaat het er om dat de senator in kwestie zo fatsoenlijk had moeten zijn om zich te onthouden van stemming.
Maar ja, fatsoen is tegenwoordig ver te zoeken in beide Kamers.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.