Dure medicijnen namaken is geen oplossing

31 januari 2020Leestijd: 2 minuten
Foto: ANP XTRA

Het college van Beroep voor het bedrijfsleven fluit een toezichthouder terug die de deur op een kier zet voor het namaken van dure medicijnen. Terecht, schrijft Marieke ten Katen.

In de strijd tegen de hoge prijzen van medicijnen ziet het ministerie van Volksgezondheid een belangrijke rol weggelegd voor apothekers. Die kunnen, zo stelt het ministerie, dure medicijnen veel goedkoper namaken in hun eigen apotheek.

Dat blijkt in de praktijk alleen nog niet zo makkelijk. Een van de vele hobbels is dat apothekers tot voor kort geen vergoeding kregen voor het namaken van bestaande medicijnen, alleen voor het bereiden van medicijnen waar geen geregistreerd alternatief voor bestond.

De vergoedingsregeling is op een klein puntje gewijzigd

Tot voor kort. Want de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de vergoedingsregeling op een klein puntje gewijzigd. De bijzin die is geschrapt is ‘waarvan geen equivalent geregistreerd geneesmiddel (…) verkrijgbaar is’. Dat lijkt misschien een kleinigheid, maar hiermee is op het gebied van de vergoedingen de weg vrijgemaakt voor het namaken van medicijnen.

De NZa ontkent dat het is bedoeld als een stimulans voor apothekers om dure medicijnen na te gaan maken. Maar het college van Beroep voor het bedrijfsleven (CBp) is daar nog onvoldoende van overtuigd. Dat blijkt uit een uitspraak na een beroep dat is aangetekend door onder meer de branchevereniging van farmaceutische bedrijven.

Het CBp is niet overtuigd, omdat de wijziging wel erg overeen komt met de beleidslijn van het ministerie, die het namaken toejuicht. De NZa moet van het college dan ook beter motiveren waarom voor de wijziging is gekozen en wat dit betekent voor de praktijk. Dat blijkt uit een uitspraak na een beroep dat is aangetekend door onder meer de branchevereniging van farmaceutische bedrijven.

Fabrikanten hebben niet voor niks een patentrecht op medicijnen

Lees het opiniestuk van Bram Hahn nog eens terug: Aanpak farmaceuten leidt echt niet tot goedkoper medicijn

Terecht. Want over het namaken van medicijnen moet niet te lichtzinnig worden gedacht. Fabrikanten hebben niet voor niks een patentrecht op de medicijnen die zij op de markt brengen. Bovendien vallen de eigen bereidingen buiten het reguliere toezicht op de kwaliteit en zijn de middelen vaak zo complex dat apothekers ze helemaal niet na kunnen maken.

Het namaken is dan ook geen oplossing om medicijnen in de toekomst betaalbaar te houden. Het is tijd dat die boodschap ook bij het ministerie en bij de toezichthouders eens doordringt.