Code Oranje: Investeren in Defensie, want alles begint met veiligheid

26 februari 2021Leestijd: 4 minuten
Militairen trainen op de Veluwe bij Schaarsbergen. Foto: ANP.

Aan de vooravond van het Grote Defensiedebat van EW, zaterdagochtend 27 februari, pleit de nieuwe partij Code Oranje voor forse investeringen in Defensie, met onder meer een maatschappelijke dienstplicht en een Veteraneninstituut. In een ingezonden opiniestuk licht kandidaat-Kamerlid Öner Çatalpinar de plannen toe.

Het is geen moeilijke opgave om het ministerie van Defensie weg te zetten als een organisatie die de afgelopen jaren forse klappen heeft moeten incasseren vanuit de politiek. Dezelfde politiek die Defensie heeft ondergewaardeerd en wegbezuinigd, en heeft gebracht in de huidige zorgwekkende staat. Van een jaarlijkse begroting waarop wereldwijd kritiek wordt geuit wegens het niet nakomen van de verplichting om 2 procent van het bruto nationaal product (bnp) te investeren in de krijgsmacht, tot het wegsturen van eigen personeel op missies zonder adequate middelen. Met alle consequenties van dien.

Öner Çatalpinar (1975) is kandidaat-Kamerlid voor Code Oranje.

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Deze korte geschiedenis wijst uit dat het beter kan, maar vooral beter zal moeten.

De afgelopen 75 jaar hebben wij in Nederland in vrijheid kunnen leven en dat willen wij als Code Oranje stevig bewaken. Investeren in Defensie dus, want alles begint met veiligheid. Code Oranje heeft de blik op de toekomst gericht waarbij prioriteiten worden gesteld om die veiligheid voor Nederland te allen tijde te kunnen waarborgen. De tijd van zoete broodjes bakken is wat ons betreft voorbij, het is nu tijd om de krijgsmacht de politieke aandacht te geven waarop het land recht heeft.

Deze Defensiepijlers staan aan de basis van visie en missie Defensie

De volgende Defensiepijlers van Code Oranje zijn opgesteld als visie op de toekomst van en missie voor Defensie.

Het defensiebudget zal wettelijk worden vastgesteld op 16 miljard euro per jaar. Dit om te garanderen dat er voldoende financiële middelen zijn om ervoor te zorgen dat wij onszelf kunnen beschermen, en om te kunnen voldoen aan de grondwettelijke verplichting het eigen grondgebied te kunnen verdedigen. Nederland is en blijft soeverein. Wij werken en oefenen samen met andere landen, maar we worden voor de uitvoering van taken nimmer afhankelijk. Nederland zal een volwaardige krijgsmacht hebben die ertoe doet in de regio.

EW organiseert zaterdag 27 februari vanaf 10.30 uur het Grote Defensiedebat. Volg het via de livestream in dit artikel

Het defensiepersoneel verdient beter. Er zijn grote stappen nodig om de salarissen op het juiste niveau te krijgen. Dan worden cruciale functies in de Operationele Capaciteit en Ondersteuning mogelijk ook sneller ingevuld. Wij stimuleren Nederlanders in dienst te gaan bij Defensie, als beroepsmilitair of als werkstudent in de vorm van een bijbaan. Onze krijgsmacht wordt niet opengesteld voor burgers van andere EU-lidstaten.

Met een nieuw personeelssysteem worden flexibele oplossingen geboden voor beroepsmilitairen, deeltijd-militairen en burgermedewerkers. Maatwerk moet het uitgangspunt worden, waarbij niet alleen rang en leeftijd het salaris bepalen, maar ook kennis en ervaring. Een op de drie medewerkers bij Defensie wordt een deeltijd-militair, zodat de organisatie flexibel kan functioneren als het erop aankomt. Defensity College wordt hét instituut waar studenten naast hun studie als deeltijd-militair kunnen werken. Een betaalde bijbaan voor jonge academici en voor leerlingen van het mbo en hbo.

Maatschappelijke dienstplicht vanaf achttien jaar

De maatschappelijke dienstplicht zal gelden voor iedereen vanaf zijn of haar achttiende levensjaar. Daarbij bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een richting, zoals veiligheid (Defensie), maar ook de zorg of maatschappelijk werk.

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de Nederlandse Staat. Eén van de belangrijke taken zijn de grenspolitietaak en mobiel toezicht veiligheid nabij de binnengrenzen. Deze taken worden uitgebreid en geïntensiveerd. Ook wordt onderzocht of de marechaussee enkele taken van de Nationale Politie kan overnemen, opdat de politie weer meer capaciteit heeft om zichtbaar te zijn op straat.

Veteranen hebben op hun missies alles gegeven en mogen hiervoor worden erkend. We zorgen dat veteranen worden geëerd en gewaardeerd voor hun werk voor de samenleving. Daarnaast bieden we de veteranen en Defensie een moment om echt zichtbaar te zijn en waarop de bevolking hen kan bedanken voor hun dienst.

Het Veteraneninstituut verzorgt de uitvoering van de Veteranenwet waarbij deze band centraal staat. Het Veteraneninstituut krijgt een zelfstandige en onafhankelijke positie binnen de krijgsmacht, waarbij de directeur valt onder ministeriële verantwoording van het ministerie van Algemene Zaken. Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend. Het educatieve ‘Veteraan in de klas’ zal deel uitmaken van het onderwijsprogramma in het basis- en voortgezet onderwijs.

Lees ook dit ingezonden opiniestuk van Code Oranje-lijsttrekker Richard de Mos: ‘Ombudspolitiek is mét burgers denken in oplossingen’

De Defensiepijlers van Code Oranje zijn samengesteld door professionals van de werkvloer, vaklieden die uit eigen ervaring kunnen putten en die als geen ander weten wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld bij Defensie. De ambassadeurs van Defensie in de partij Code Oranje zijn stuk voor stuk ervaren en gedecoreerde (oud-)militairen die binnen en buiten Defensie hun sporen hebben verdiend.

Investeren in Defensie, want alles begint met veiligheid.