Aangenomen Natuurherstelwet is verkiezingscadeau voor rechtse partijen

28 februari 2024Leestijd: 2 minuten
Natuurgebied de Deurnsche Peel. Foto: Rob Engelaar/HH/ANP

Het Europees Parlement heeft de Natuurherstelwet definitief aangenomen. Slecht nieuws voor dichtbevolkt Nederland. Links juicht, maar de vraag is of het dat ook doet na de Europese verkiezingen in juni, schrijft René van Rijckevorsel.

Een dag nadat de boeren – overigens op weinig sympathieke wijze – op hun tractorgevaartes in Brussel hun onvrede kenbaar maakten over het landbouwbeleid van de Europese Unie, stemden in Straatsburg de Europees Parlementariërs over de laatste versie van de Natuurherstelwet.

Die versie is in Brussel uitonderhandeld met vertegenwoordigers van de lidstaten.

Liberalen gaven doorslag

Met 329 stemmen voor en 275 tegen haalde de wet het. De Natuurherstelwet is een geesteskind van oud-Commissaris en nu GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. Net als in juli 2023 gaven de verdeelde liberalen van Renew de doorslag in het Parlement. Ook sommige christen-democraten van de EVP, die zich eerder hevig hadden verzet, stemden voor de wet. Binnen Renew was de VVD tegen, D66 voor. Bij de EVP was het CDA tegen, de ChristenUnie voor.

De Natuurherstelwet bepaalt dat EU-landen uiterlijk in 2030 ten minste 30 procent van de natuurhabitats die in slechte staat verkeren, moeten hebben hersteld. In 2040 moet moet dat 60 procent zijn, en in 2050 zelfs 90 procent. Ervan uitgaande dat meer dan 80 procent van de habitats volgens de Europese Commissie ‘in slechte staat’ verkeert, betekent dat veel werk aan de winkel voor de lidstaten. Ook al is de wet in de loop van het proces enigszins afgezwakt.

Stikstofcrisis 2.0

De landbouw is de klos, net als wegenaanleg en woningbouw, zo weten de tegenstanders nu al. ‘Een erg ongelukkig besluit. Dit zet ons platteland op slot. De effecten worden enorm, een stikstofcrisis 2.0,’ reageert SGP-Parlementslid Bert-Jan Ruissen. ‘Natuurbescherming wordt de leidende prioriteit, belangrijker dan verkeersveiligheid of woningnood, ook buiten Natura 2000-gebieden. Gemeenten en provincies hebben amper keuzevrijheid. Ecologen gaan de inrichting van ons land bepalen.’

CDA-delegatieleider Tom Berendsen kijkt er hetzelfde tegenaan: ‘Wij zien rentmeesterschap en zorg voor onze leefomgeving als opdracht. Tegelijkertijd zitten wij ook in het Parlement om te beoordelen of de voorgestelde wet uitvoerbaar is in een dichtbevolkt land als Nederland. Onze conclusie bij de Natuurherstelwet is helaas dat dit niet zo is. Dit is geen oplossing, en zet ons land verder op slot.’

Links juicht, maar hoelang?

De linkse partijen roepen hosanna. Bas Eickhout van GroenLinks: ‘Wat er nu ligt, is vooral een verplichting om aan de slag te gaan. Ook voor Nederland geldt dat een nieuw kabinet er niet omheen kan: de natuur moet worden hersteld.’

Het is de vraag of de socialisten en groenen op maandag 10 juni, daags na de Europese verkiezingen, ook nog staan te glunderen. De Natuurherstelwet zal in de campagnes van de partijen ter rechterzijde met dankbaarheid worden aangewend om, niet ten onrechte, te wijzen op al die dictaten uit Brussel die het leven van burgers en bedrijven steeds zuurder maken.