Waarom Wilders Farid Azarkan en DENK moet bedanken

06 februari 2017Leestijd: 4 minuten
Wilders - bron:ANP

Geert Wilders moet eerlijkheid tonen en Farid Azarkan, DENK en de rest bedanken voor het stimuleren van kiezers om op de PVV te stemmen, vindt Afshin Ellian. 

Racisme is terug op de politieke agenda. Ik ken niemand die voorstander van het racisme is. Maar het is de afvallige Turkse PvdA’ers gelukt om het racisme een prominente plek in de media te geven. Uit het gedrag van een aantal hooligans die verbaal op een beledigende, bedreigende en racistische wijze Sylvana Simons aanvielen, leidde DENK af dat het racisme (of discriminatie) het ernstigste probleem van deze tijd is.

Het is ironisch dat juist PvdA-leider en vicepremier Lodewijk Asscher – de PvdA’er met wie de oprichters van DENK een onoverbrugbaar conflict hadden – het racisme als maatschappelijk probleem overnam. Daarvoor was de rol van Sylvana Simons en de heersende media onontbeerlijk. Maar de hype rond Sylvana is voorbij, Simons’ komedie is ten einde.

Lees ook: Azarkan (DENK) spreekt op islamitisch evenement ‘alleen voor mannen’2016-05-30 13:59:45 ROTTERDAM - Portret van Farid Azarkan, onderdeel van de politieke beweging DENK. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Handelaren in multiculturalisme en diversiteit

Handelaren in multiculturalisme

Racisme is toch terug op de politieke agenda en dat wil zeggen dat de bazaar van multiculturele adviseurs, diversiteitadviseurs, diversiteitcursussen, goed begint te draaien. Een bazaar draait om producten. Het product multiculturalisme (en diversiteit) bestaat bij gratie van negativiteit. Zonder racisme en of discriminatie als oorzaak van maatschappelijke problemen bestaat het product multiculturalisme (en ook diversiteit) niet.

Sylvana Simons en DENK hebben de handelaren in multiculturalisme en diversiteit geholpen om hun product aan de man te brengen. De meeste diversiteitshandelaren zijn zelf ook een multicultureel product.

Multiculti-diversiteit-product is een bron van inkomen voor bepaalde mensen. Het is te vergelijken met een denkbeeldige situatie waarin alle mensen door een groepje van mensen worden gewaarschuwd voor het tekort aan fenomeen X. Zodra de overheid en de heersende media het tekort aan fenomeen X erkennen, zal hetzelfde groepje met het product X aankomen. Een fantastisch businessmodel. Wat is eigenlijk het multiculti-diversiteit-product? Opleiding, oftewel heropvoeding van mensen.

De drietrapsraket van diversiteit

Diversiteit wordt door de handelaren in de bazaar van het multiculturalisme als opvoeding in de vorm van cursussen, adviezen en desnoods de inzet van het Wetboek van Strafrecht gepresenteerd. Het procedé bestaat uit een drietrapsraket:

  1. Racisme en discriminatie zijn wijdverbreid. Dat is natuurlijk moreel en strafrechtelijk verwerpelijk en verboden. Er is dus een groot probleem.
  2.  De diversiteithandelaren constateren een existentieel probleem: u en met u velen weten niet wat de diversiteit is en hoe je daarmee moet omgaan. Er is dus ook een groot vraagstuk: u weet niet wat de diversiteit is!
  1. De diversiteitshandelaren zijn bereid om allen te leren met diversiteit om te gaan. De handelaar zegt: u weet niet wat u in de literatuur, in de politiek, in het recht, in het bedrijfsleven, bij de overheid, en zelfs in uw seksuele leven mist. Hierna is de bazaar open voor handel in het multiculti-product.

‘Ellian is de slechts ingeburgerde migrant’

Ik ben een probleem voor dat product, immers alle sporen naar weerlegging van het nut van dat product moet worden uitgewist. Recentelijk kreeg ik van iemand te horen dat een integratie-expert tijdens de bijscholing (dat is het product!) van onschuldige mensen had gezegd: Ellian is de ‘slechtst ingeburgerde immigrant die hij kende’.

Ik ken deze meneer niet, maar ik geloof dat deze handelaar zich bij de stam van mijn tegenstanders heeft aangesloten. Dat is natuurlijk uit zelfbehoud. En om te bewijzen dat ik hem niet van zijn brood, zijn product wil beroven, noem ik hem niet.

Racismepolitie en racismeregister

Ach, het zijn allemaal legitieme kinderen van D66, GroenLinks en PvdA. Natuurlijk wordt alles ingericht met uw belastinggeld. Zie Farid Azarkan! Persoonlijk vind ik Azarkan een strijder tegen de vrijheid van meningsuiting voor de critici van de islam en allochtonen.

In oktober 2016 verscheen hij in de media om zijn plannen, nu de plannen van DENK, in de strijd tegen discriminatie en racisme toe te lichten:

‘Er moet een speciale racisme-politie komen. Er is te weinig expertise bij rechters en het OM. Er moet een racismeregister worden opgericht, zodat overtreders geen baan meer bij de overheid kunnen krijgen. Stel voor overtreders een gebiedsverbod in van racisme- en discriminatie-hotspots, zoals de Haagse markt.’

Wie durft straks nog een immigrant aan te nemen

Keihard aanpakken, en opvoeden tot een non-discriminatoire persoon. En als dat niet lukt: een beroepsverbod. De diversiteitshandelaren bevorderen zo wantrouwen in immigranten. Wie zou in het licht van deze maatregelen nog een immigrant in dienst willen nemen?

Het zal mij niet verbazen als er over een aantal jaren van staatswege een codificatie plaatsheeft van alle lesmateriaal en gedachten van diversiteitshandelaren. Wellicht verschijnt een klein handzaam boekje dat je altijd bij je kunt hebben: de gedragscode voor diversiteit.

Kamerlid Geert Wilders moet eerlijkheid tonen en diversiteitshandelaren als Farid, DENK en de rest bedanken voor het stimuleren van kiezers om op de PVV te stemmen.

Heropvoeden, bestraffen, beroepsverbod, gebiedsverbod en spreekverbod in naam van diversiteit!