Stop de ‘antifascistische’ intolerantie op de universiteit

06 januari 2017Leestijd: 4 minuten
Ruud Koopmans Foto: Steffen Roth

Begrippen als racisme en tolerantie dreigen volledig uitgehold te worden door hooligans binnen en buiten de academische wereld. Afshin Ellian verbaast zich over de reactie van ‘antifascisten’ op de uitlatingen van socioloog Ruud Koopmans.

Wetenschappelijk onderzoek in dienst van de humaniteit is niet altijd mogelijk. Vooral wanneer het gedrag, het geloof van de mens en de politieke orde als geheel op het spel staan. Ook wetenschappers die zich aan de idealen van humaniteit dienstbaar maken, komen weleens in conflict met het basisbeginsel van de wetenschap: het academische vermogen om kritisch onderzoek te doen. Bij religieuze of maatschappelijke vraagstukken roept dat weerstand op.

Ruud Koopmans, photographed on Sep 15th in Berlin. Photo: Steffen RothElsevier interviewde Koopmans in september: ‘DENK bestaat uit een stelletje Turkse Geert Wildersen’

De wetenschap heeft niet tot taak om de politiek of de moraal te redden. Wie dat wil doen, moet de politiek ingaan of een eigen beweging oprichten.

De elfde stelling van Karl Marx over de Duitse filosoof Ludwig Feuerbach luidde: ‘De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.’ Linkse revolutionaire bewegingen hebben sinds de jaren zestig van de vorige eeuw geprobeerd om deze stelling binnen de academische muren te realiseren. Dat werd vooral geprobeerd binnen de sociale faculteiten. Daar wisten ze successen boeken in hun idealistische streven. Dit was dodelijk voor de wetenschap. Alles wat niet voldoet aan de idealen van de linkse humaniteit, wordt aangeduid als decadent, racistisch, kapitalistisch, rechts, fascistisch et cetera.

Na het proletariaat zijn migranten de nieuwe verschoppelingen

Na de verdwijning van het proletariaat in Europa kozen de aanhangers van de elfde stelling van Karl Marx voor een nieuwe groep ‘verschoppelingen’. En dat zijn de migranten. Maar ook de derde wereld werd heilig verklaard. Kritiek op of een kritische analyse over migranten dan wel de derde wereld, worden beschouwd als heiligschennis. Kritische wetenschappers riskeren scheldkanonnades en soms intimidatie door een pressiegroep.

Linkse studentenverenigingen worden graag als nuttige idioten ingezet in de strijd tegen een kritische analyse. Dat heeft nu de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans meegemaakt. Hij geeft sinds 2007 leiding aan de onderzoeksafdeling ‘Migratie, Integratie en Transnationalisatie’ van het sociaalwetenschappelijk instituut WZB van de Humboldt-Universiteit in Berlijn.

 Ruud Koopmans staat gelukkig sterk in zijn schoenen

Na onderzoek over moslims in zes Europese landen werd Koopmans van verschillende kanten geïntimideerd, zoals door de Antifa-beweging (de ‘antifascisten’). Dat is inperking van zijn academische vrijheid. Wie niet sterk in zijn schoenen staat, zou zich onder deze omstandigheden niet vrij voelen om kritisch onderzoek te doen naar migranten of islam. De antifascisten, de pressiegroepen, komen zelden in opstand tegen onderdrukking van vrouwen of andersdenkenden in de islamitische cultuur. Koopmans wordt continu aangevallen door intolerante figuren terwijl de islamliefhebber in de academische wereld kritiekloos wordt bejegend.

In een interview met Wierd Duk van Algemeen Dagblad herhaalt hij een conclusie van zijn empirische onderzoek: ‘Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45 procent als “fundamentalistisch” worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet. Bij deze groepen is er sprake van sterke segregatie: hun hele leven is ingericht op omgang met gelijkgezinden.’ Dat was de casus belli voor antifascistische intolerantie jegens Koopmans. Ook werd journalist Duk onder vuur genomen door dezelfde intolerante krachten en personen.

 Ook NRC onderschrijft de conclusie van Koopmans

In dat interview ontstond plotseling een nieuwe casus belli voor de tegenstanders: ‘Je moet vaststellen dat van het miljard moslims bijna de helft een intolerante vorm van de islam aanhangt, waarbinnen haat jegens afvalligen en homoseksuelen en het schenden van vrouwenrechten normaal zijn. Van die 500 miljoen mensen, blijkt uit onderzoek, is 10 tot 20 procent bereid om geweld te accepteren – ook tegen burgers – om de islam te verdedigen. Dat zijn minstens 50 miljoen moslims. Dan weet je waar die ‘eenzame wolven’, die terreuraanslagen plegen, vandaan komen. Die zijn helemaal niet eenzaam.’

Dat vonden de linkse broeders en zusters en de Europese aanhangers van de salafisten onwaar. NRC Handelsblad vond het noodzakelijk om deze feiten te checken. De krant komt tot een voor sommigen onwenselijke conclusie: ‘Ruud Koopmans zei dat minstens 50 miljoen moslims bereid zijn om geweld te accepteren om de islam te verdedigen. Hoewel volgens onderzoek animo van moslims voor geweld afneemt, bewijst het wel dat de stelling van Koopmans klopt. Die uitspraak beoordelen we als waar.’

Maar waarom worden de sociologen niet gecheckt?

Wat mij en vele anderen verbaast, is iets anders. Waarom worden de uitspraken van sociologen die in de geest van de elfde stelling van Karl Marx spreken niet gecheckt? Daarbij worden de migranten heilig verklaard. Migratie uit de derdewereldlanden zou goed zijn voor de economie! Waarom zijn dan zoveel migranten of hun nakomelingen, die een paar decennia eerder naar het westen zijn verhuisd, werkloos. Ach, racisme – ja natuurlijk, de elfde stelling van Karl Marx.

Voor wie kritiek op immigratie en islam onwenselijk is, zijn alle kritische wetenschappelijke of filosofische beweringen daarover onwenselijk. Precies twee jaar geleden is bijna de voltallige redactie van Charlie Hebdo vermoord door de jihadisten.  Koopmans stelt nu dat het westen zich veel weerbaarder moet opstellen.

Begrippen als racisme en tolerantie dreigen volledig uitgehold te worden door hooligans binnen en buiten de academische wereld.