Het salafisme blijft de motor van het islamitische terrorisme

03 oktober 2016Leestijd: 4 minuten
De salafistische Pierre Vogel spreekt in het Duitse Offenbach. Foto: EPA

Een interessante conferentie van islam-geleerden over de rol van salafisme in de islam in Grozny, maakt een paar dingen duidelijk. De Saudi’s blijven de terreur steunen en de grootmoefti is een huichelaar.

De fundamenten van het islamitische terrorisme zijn geen wapens of munitie. Ook de zelfmoordaanslagplegers en de martelaren vormen niet de hoeksteen van het islamitische terrorisme.

De fundamenten van het islamitische terrorisme worden gevormd door ideeën die weer van een wereldbeschouwing zijn afgeleid: de islam. Zonder een specifiek stelsel van ideeën, een ideologie, bestaat het islamitische terrorisme niet. De politieke islam is het overkoepelend begrip voor de ideologische beweging binnen de islam.

Het fundament is het salafisme
Het fundament van het islamitische terrorisme, en vooral de soennitische tak daarvan, is het salafisme – en in bepaalde opzichten ook het wahabisme. Zij streven naar de heerschappij van de ware religie.

Dat is al lang geen geheim meer. Als het salafisme effectief zou worden bestreden, zou er van het jihadisme weinig overblijven. Zonder een stelsel van ideeën weet niemand waarvoor je de jihad moet voeren. Dat begint langzamerhand door te dringen in de islamitische wereld. Maar het is een voorzichtig beginnetje.

Salafisme in Nederland: AIVD wantrouwt salafistisch imperium familie Salam al jaren. Nu loopt er een formeel onderzoek naar witwassen>

Het hartland van de islam genegeerd
Eind augustus werd in Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië, een islamitische conferentie gehouden. Daar waren ruim tweehonderd islamitische shariageleerden uit soennitische landen bijeen om vast te stellen welke stromingen tot de soennitische islam mogen behoren.

Een precaire vraagstelling! Daarvoor hebben de jihadisten al rivieren van bloed veroorzaakt. Maar die konden ze in Grozny niet aanrichten, waar de Russische veiligheidsdiensten de bijeenkomst bewaakten.

Het geboorteland van Mohammed, het land van Mekka en Medina, was niet uitgenodigd voor deze islamitische conferentie. Het is bijna onvoorstelbaar dat het hartland van de islam niet bij de conferentie aanwezig mocht zijn.

Helaas zweeg de grootmoefti over salafisten
Egypte stuurde een zware afvaardiging. Ahmed el-Tayeb, de grootmoefti van de Al-Azhar-moskee en universiteit, stond aan het hoofd van de Egyptische delegatie. Hij had kritiek op het sektarisch geweld. Maar hij durfde de salafisten niet te noemen.

Het is helder dat de grootmoefti van Al-Azhar niet levensmoe is. Dat is op zich heel menselijk. Maar de sjeik weet dat er genoeg geloofsgenoten zijn, die het leven verachten en bereid zijn zichzelf op te blazen. Hij was na de aanslag op Charlie Hebdo (7 januari 2015) in Europa om de gemoederen te sussen. Ondubbelzinnig veroordeelde de sjeik de terroristen. Maar in Grozny hield hij zijn mond. Hij noemde de salafisten niet. Waar de sjeik moet praten, zwijgt hij als het graf.

Het jihadisme buiten de islam plaatsen
Het gezelschap had één taak: de ideologie van het jihadisme buiten de islam te plaatsen. Daarom noemden ze in hun slotverklaring het salafisme, maar ook het wahabisme niet. Egypte tekende de slotverklaring niet. Daarna gaf de Al-Azhar-universiteit te kennen dat zij niet betrokken was bij de inrichting van deze conferentie.

In de slotverklaring van de conferentie stond dat het ‘een belangrijk en noodzakelijk keerpunt is in de strijd om een einde te maken aan de gevaarlijke dwaling binnen de soennitische gemeenschap na pogingen van extremisten om deze titel te claimen en te monopoliseren.’

Het zijn vage verklaringen die niet echt het probleem van jihadisme oplossen. Maar de huichelachtige houding van Al-Azhar en zijn grootmoefti moeten we niet vergeten. Dat is precies de reden dat ik zo sceptisch was over de stoere uitspraken van de sjeik in Parijs na de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo.

Een complot tegen Saudi-Arabië
In de Saudische media werden Iran en Rusland beschuldigd van een complot tegen Saudi-Arabië, omdat deze conferentie tegen Saudi-Arabië zou zijn gericht. Maar het was slechts gericht tegen het wahabisme en salafisme!

Tja, het salafisme en dus ook het wahabisme zijn sektarische bewegingen die afgrijselijke vormen van geweld hebben ontketend. Opnieuw is gebleken dat het Saudische religieuze establishment de ideologie van het jihadisme, dus het islamitische terrorisme, wil beschermen.

Daardoor is de slotverklaring van Grozny van geen enkele reële waarde. Ten eerste plaatsen ze salafisme c.q wahabisme niet uitdrukkelijk als een gevaarlijke sekte buiten de islam. Ten tweede heeft de grootmoefti van Al-Azhar de slotverklaring niet ondertekend. Toch is Saudi-Arabië verontwaardigd. Maar het is goed dat eindelijk over de legaliteit van het salafisme wordt gepraat.

Onze regering weigert intussen salafisme ter discussie te stellen
Ook is het ironisch dat islamitische shariageleerden zich afvragen of het salafisme niet buiten de islam moet worden geplaatst, terwijl de westerse overheden, onze regering voorop, niet bereid zijn om de status van het salafisme ter discussie te stellen.

Het Salafisme is een gevaarlijke sekte die wereldwijd de levende motor van het islamitische terrorisme is.

In Grozny ontmaskerde Al-Azhar zich als een huichelachtig en waardeloos islamitisch centrum. Daarop hoeft niemand in het Westen zijn hoop vestigen.