VVD: Asscher te voorzichtig over fundamentalistische islam

29 oktober 2015Leestijd: 2 minuten
'EPA'

De inzet van minister Lodewijk Asscher (PvdA, Integratie) is veel te beperkt en zijn toon is te voorzichtig en te beschouwend als het gaat om het salafisme. Deze fundamentalistische stroming binnen de islam is volgens de VVD een grote bedreiging voor Nederland.

VVD-Tweede Kamerlid Sjoerd Potters haalde donderdag tijdens een Kamerdebat over integratie flink uit naar de minister.

Volgens Potters moet er alles aan worden gedaan om deze ‘ideologie’ de pas af te snijden. Hij roept Asscher op met plannen te komen.

Boodschap

De AIVD waarschuwde vorige maand in de publicatie Salafisme in Nederland: diversiteit en dynamiek, samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, dat de invloed van het salafisme de afgelopen jaren is toegenomen in Nederland.

De inlichtingendienst maakt zich vooral zorgen over de ‘antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van hen verspreid wordt’. Bovendien vormt het salafisme een ‘voedingsbodem voor radicalisering naar gewelddadig jihadisme‘.

Het gedachtegoed wordt steeds breder verspreid en dat wordt zelfs makkelijker door het gebruik van sociale media. ‘Ook zoeken onafhankelijke predikers actiever de schijnwerpers.’ De afgelopen jaren is er verschillende keren geprobeerd om haatpredikers naar Nederland te halen.

De AIVD onderzoekt personen en groepen die worden gezien als de aanjagers van de salafistische beweging in Nederland.

Nederlands

In het debat in de Tweede Kamer hadden de partijen het ook over de migratiestroom. D66, SP, GroenLinks en PvdA pleitten ervoor om migranten al op de eerste dag in noodopvang Nederlands te leren.

Het is belangrijk dat zij eerder taalles krijgen dan ‘na enige maanden’. Deze kosten betalen zich volgens D66 uit omdat migranten dan sneller kans hebben op een baan.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Asiel) wil niet dat migranten meteen Nederlands leren, omdat dat verkeerde verwachtingen zou kunnen scheppen. Hij schreef deze maand in een brief aan migranten dat de asielprocedure tijd nodig heeft en dat het nog wel even zal duren voordat zij familieleden naar Nederland kunnen halen.