Opstand onder asielzoekers Nijmegen voor betere omstandigheden

13 oktober 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

Een groep van honderd asielzoekers komt in opstand omdat zij ontevreden zijn over de omstandigheden in de Nijmeegse opvang Heumensoord. De migranten eisen verbeteringen in het opvangkamp.

De asielzoekers laten hun onvrede blijken via zelfgemaakte spandoeken. Ze lopen een protestmars op een weg in de buurt van Heumensoord, schrijft de Gelderlander.

Op straat slapen

De migranten willen dat er iets wordt gedaan aan de kou in de tenten, de magere voorzieningen en het eten, de asielzoekers zijn bang dat ze varkensvlees voorgeschoteld krijgen. Ook vrezen ze dat hun kinderen ‘gevaar lopen door de bijtende kou’.

Als er niet snel verbetering wordt doorgevoerd in het opvangkamp, dreigt een kleine groep demonstranten – voor een groot deel bestaande uit mannen en kinderen – op straat te gaan slapen.

Heumensoord is de grootste opvanglocatie van Nederland. De Nijmeegse gemeente wil drieduizend asielzoekers onderbrengen in de tenten, op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het migrantenkamp werd in korte tijd opgebouwd en wordt volgens burgemeester Hubert Bruls ingezet als tijdelijke noodopvang.

In Nederland zijn 13.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning ondergebracht in opvangcentra, omdat er onvoldoende sociale huurwoningen voor handen zijn. Zo blijven de asielcentra vol en moeten nieuwe migranten van crisislocatie naar crisislocatie worden gereden bij gebrek aan ruimte in reguliere centra.

Akkoord coalitie

Om daar verandering in te brengen, bereikten coalitiepartners VVD en PvdA maandag een akkoord over sociale voorzieningen voor asielzoekers. Zo wil de regering de bijstandsuitkering en huurtoeslag afschaffen. In plaats daarvan krijgen migranten een meer sobere huisvesting in de vorm van bijvoorbeeld een leegstaand kantoorpand of containerwoning.

De VVD wil daarnaast ook snel een einde maken aan de voorrangspositie van migranten bij de aanwijzing van sociale huisvesting. De liberalen hopen met de lagere sociale voorzieningen de migratiestroom naar Nederland enigszins in te dammen.