Deze twee Kamerleden strijden om het PvdA-fractievoorzitterschap

21 april 2022Leestijd: 4 minuten
Attje Kuiken en Henk Nijboer. foto: ANP / Hollandse hoogte / Peter Hilz

Attje Kuiken en Henk Nijboer zijn kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de PvdA. De Tweede Kamerleden zijn allebei geboren in Groningen en ze zijn beiden voor de in hun partij omstreden intensievere samenwerking met GroenLinks. Een van hen wordt morgen, vrijdag 22 april, gekozen als opvolger van de teruggetreden Lilianne Ploumen. De fractievoorzitter wordt vermoedelijk niet de PvdA-lijsttrekker. De PvdA-leden kiezen de lijsttrekker later. Voor die post worden Frans Timmermans, Ahmed Aboutaleb en Marjolein Moorman genoemd.

1.Wie is Henk Nijboer?

De 39-jarige PvdA’er valt erg op door zijn immer rode konen. Hij straalt ambities en haast uit. Intussen zit hij bijna tien jaar in de Tweede Kamer. De politiek trok hem al vroeg. Al jong heeft hij de drang zich overal mee te bemoeien en hij denkt graag mee over oplossingen. Nijboer liet zich geregeld lovend uit over het feit dat mede dankzij toenmalig PvdA-staatssecretaris Job Cohen in 2001 het homohuwelijk mogelijk werd. Zelf huwde Nijboer zijn man Simon den Haak in 2010. Hij woont nog altijd in Groningen.

Nijboer is een no-nonsense-type, maar wel een met idealen. Dat blijkt bijvoorbeeld op zijn 22ste als hij in een ingezonden stuk in het Dagblad van het Noorden uithaalt naar ‘luie studenten en studenten voor wie universitair onderwijs eigenlijk te moeilijk is. Die maken studeren voor geïnteresseerde en getalenteerde collega’s minder interessant.’

Henk Nijboer

Geboren: 31 maart 1983, Groningen

Opleiding: algemene economie (Rijksuniversiteit Groningen)
Loopbaan: lid Provinciale Staten Groningen (2003-2007); promotieonderzoek aan Universiteit Leiden (2007-2008); beleidsambtenaar bij het ministerie van Financiën (2008-2012)
Sinds 2012 Tweede Kamerlid

Nijboer steunt een bezuinigingsplan van toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Mark Rutte (VVD) waartegen medestudenten ageren. ‘Wil je een auto kunnen rijden en af en toe op vakantie, dan zul je de handen uit de mouwen moeten steken. Anders gaat het feest niet door. Een deel van de studenten doet dat niet. Zij drinken en feesten liever een aantal jaren, voordat zij serieus aan de slag gaan.’

De PvdA’er studeert dan nog economie in Groningen – een studie die hij in 2007 cum laude afrondt – maar is dan ook al lid van Provinciale Staten. In 2012, nog geen dertig, wordt hij Kamerlid. Omdat Ronald Plasterk minister van Financiën wordt, krijgt de nieuweling meteen de prestigieuze portefeuille van financieel woordvoerder.

2.Wat heeft Henk Nijboer bereikt?

Hij bracht aan de lopende band initiatiefnota’s en stelde wetswijzigingen voor, zoals over veilig bankieren, private equity en de financiële sector plus big data. In 2019 diende hij een wetsvoorstel in om de huurprijsverhogingen voor geliberaliseerde huurovereenkomsten te maximeren. Het voorstel werd in 2021 aanvaard.

Samen met Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) zorgde hij voor een wijziging van de vernieuwde faillissementswet ten faveure van mkb-ondernemers wier positie bij een faillissement beter werd. Tot woede van de financiële wereld kwam er een einde aan de voorrang die banken in de faillissementswetgeving hadden.

Nijboer maakt zich al jaren sterk voor compensatie van het leed dat de Groningers is aangedaan als gevolg van de gaswinning. Hij bepleit verder al jaren belastingverhoging voor multinationals en miljonairs.

3. Wie is Attje Kuiken?

Van de twee kandidaten heeft de 44-jarige kordate Kuiken de meeste ervaring in de Tweede Kamer. Ze is sinds 2006 Kamerlid. En ze heeft ook al ervaring als fractievoorzitter. Kuiken volgde in 2016 Diederik Samsom op toen die vertrok, maar maakte al snel plaats voor Lodewijk Asscher. Ze werkte als woordvoerder asiel en migratie redelijk  in de luwte van de publiciteit, maar werd als woordvoerder zorg tijdens de coronapandemie ‘stamgast’ in de talkshows op televisie.

Attje Kuiken

Geboren: 27 oktober 1977, Groningen
Woonplaats: Breda (Noord-Brabant)
Opleiding: bestuurskunde/overheidsmanagement
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden;
organisatiewetenschappen Universiteit van Tilburg
Loopbaan: beleidsmedewerker directoraat-generaal
Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2004-2006); hoofd stafbureau directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (2006)

Sinds 2006 lid van de Tweede Kamer.

Attje Kuiken groeide op in Hoogezand-Sappemeer en werd opgevoed door haar moeder. Haar vader verliet haar moeder toen die zwanger was. Later zou ze haar vader een keer ontmoeten. Ze hadden het thuis niet breed. Haar afkomst heeft Kuiken gevormd. ‘Ik ben een enorme doorzetter. Niets komt je aanwaaien. Je hebt geen netwerk, geen voorbeeld in je omgeving. Niemand die zegt: ik ga je wel even helpen,’ zei ze in 2020 tegen het AD. Kuiken heeft wellicht daarom speciale aandacht voor kinderen. Sinds haar studie woont de noorderling in Brabant, waar ze ging studeren en haar ‘liefde’ tegenkwam met wie ze een dochter kreeg.

4. Wat heeft Attje Kuiken bereikt?

Ze diende in 2013 initiatiefwetsvoorstellen in over invoering van een parkeerbelasting per minuut en zorgde samen met GroenLinks-collega Linda Voortman voor verankering van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet. Met fractiegenoten bracht ze de initiatiefnota Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij uit. Met collega’s van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP diende ze een voorstel in voor een bestuurlijk verbod van ondermijnende organisaties. Dat voorstel is in de Eerste Kamer in behandeling. Ook stond ze mede aan de wieg voor erkenning van de Nederlandse gebarentaal en de beperking van de partneralimentatie tot in principe vijf jaar.

Bij het recente mondkapjesdebat over de appjes van CDA-minister Hugo de Jonge diende Kuiken een motie van wantrouwen in tegen De Jonge, maar die haalde geen meerderheid.