Zorgeloos koerst Rutte richting Prinsjesdag

23 augustus 2019Leestijd: 3 minuten
Rutte praat pers bij na ministerraad

Nog meer ontspannen dan hij toch al is, is premier Mark Rutte (VVD) op weg naar Prinsjesdag. Zorgen glijden van hem af, al waakt hij ervoor gemakzuchtig te klinken, bleek na de ministerraad.

Ja, de verdubbeling van het aantal daklozen vond Rutte ‘een zorgelijke trend’. Maar hij wekte niet de indruk zichzelf ook maar iets te verwijten, terwijl die verdubbeling plaatshad in de tien jaar waarvan Rutte er negen het land leidde.

Er is volgens de premier de afgelopen jaren veel in gang gezet om het daklozenprobleem aan te pakken. Staatssecretaris van Zorg en Welzijn Paul Blokhuis (ChristenUnie) is ermee bezig, zei Rutte.

Hij erkende wel nog ‘dat je als welvarend land niet wil dat zo’n grote groep mensen geen dak boven het hoofd heeft’.

Zorgen van kabinet zijn een beetje secundair

De zorgen van het kabinet lijken nogal secundair: kwesties waarop  Den Haag weinig invloed kan uitoefenen.

Zo wordt een soepel vertrek van de Britten uit de Europese Unie niet in Den Haag geregeld. De premier liet nog wel blijken hoe hij over zijn Britse ambtgenoot dacht door te spreken over ‘de vrolijke Johnson’ die hij door Europa had zien reizen. Desgevraagd verklaarde Rutte zich nader: hij vond Boris Johnson ‘wel een grappige man’.

Enige inhoudelijke beweging in het Brexit-proces signaleerde Rutte na het aantreden van Johnson niet.

Alweer geen besluit over fregat

Het al dan niet sturen van een fregat naar de Straat van Hormuz is ook al geen nationale kwestie. Net als vorige week verwees Rutte naar de besluitvorming in Europees verband.  Dat besluit is nodig, omdat Amerika Nederland om steun heeft gevraagd.

Lees ook 

Amazonebranden: Bolsonaro woest op Macron

En wat te denken van de branden in de Amazone, wat dacht Rutte daaraan te doen? Want het zijn immers ‘de longen van de wereld’ en dus ook ‘onze’ longen die daar zwaar worden aangetast. Hij werd er na de ministerraad over bevraagd.

‘Ik meen dat het Macron was die zei, het is ons gezamenlijke huis dat in brand staat,’ verwees Rutte naar de Franse president Emmanuel Macron. Die wil de branden dit weekeinde van 24 en 25 augustus bespreken op de G7-top in Biarritz. Tot ergernis van zijn ambtgenoot Jair Bolsonaro die sprak van kolonialisme: Brazilië is er in Biarritz immers niet bij.

‘Branden daar zijn niet ongebruikelijk, maar wel zo vroeg in het seizoen,’ zei Rutte die eraan toevoegde dat de branden een rol zullen spelen bij de besprekingen rond het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, omdat daarin ook afspraken over bosbouw zijn gemaakt. Rutte: ‘Wij roepen Brazilië op deze branden te beëindigen, in elk geval alles wat in hun vermogen ligt te doen.’

Begrotingsbesprekingen

Het kabinet zit midden in de besprekingen over de begroting van 2020 die volgens Rutte volgende week vrijdag 30 augustus worden afgerond. Hij keek er verre van zorgelijk bij. Het kabinet heeft volgens hem wel nog veel werk aan de uitwerking van het Klimaat- en het Pensioenakkoord.

Maar iets vertellen over de koopkrachtafspraken die de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al zou hebben gemaakt, deed hij niet. Want dan krijgt Rutte naar zijn zeggen meteen een telefoontje vanuit de Tweede Kamer die als eerste het recht heeft op het Prinsjesdagnieuws. Intussen komt dit nieuws er toch wel. Het zijn net mensen in Den Haag: ze vertellen er net als overal graag nieuwtjes.

Over het miljardenfonds had Rutte ook gehoord

Zo niet Rutte. Hij verzekerde wel dat sprake zou zijn van ‘een evenwichtig pakket’ en een ‘prudente’ begroting, al twijfelde hij of prudent nu wel het goede woord was. Logisch: er wordt immers al dagen gesproken over een miljardenfonds dat er zou komen. Dat klinkt niet naar prudent.

‘Zoals ik de berichtgeving zag, was dit een punt dat besproken zou zijn in het kader van het Prinsjesdagproces,’ zei Rutte erover.

En dus bleven de aan hem gestelde vragen over dat eventuele fonds, dat een idee zou zijn van minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA), onbeantwoord.