Engels mag aan universiteit, BON verliest

06 juli 2018Leestijd: 2 minuten
De Tweede Kamer heeft voor het afschaffen van het bindend studieadvies gestemd. Foto: ANP

De universiteiten van Twente en Maastricht mogen van de rechter wel Engelstalige opleidingen aanbieden. De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) beschuldigde de universiteiten ervan de wet te overtreden en spande een kort geding aan. Vrijdag volgde de uitspraak.

Dat de universiteiten gelijk zouden krijgen, verbaast niet, zoals Elsevier Weekblad direct al voorspelde. Uit verontwaardiging over het oprukkende Engels aan de Nederlandse universiteiten, interpreteerde BON de wet al te zeer richting de eigen opvattingen – de vereniging wil namelijk dat alle colleges in het Nederlands worden gegeven.

Weinig kans kort geding tegen Engels aan universiteiten, schreef Arthur van Leeuwen eerder al

Belangrijk is dat de rechter alleen heeft gekeken naar de vraag of de universiteiten zich aan de Wet op het hoger onderwijs houden. Die geeft de universiteiten inderdaad de mogelijkheid om opleidingen in het Engels aan te bieden. Dat is onder meer het geval als, volgens de letter van de wet, ‘de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt’.

Hoeveel buitenlandse studenten mogen universiteiten werven?

Daarmee is nog geen oordeel uitgesproken over de vraag hoeveel ruimte er voor de universiteiten (en hogescholen) moet zijn om grootschalig buitenlandse studenten te werven. Die vraag hoort thuis bij de politiek en de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Want dan gaat het ook over kosten en opbrengsten, al dan niet in combinatie met maatschappelijke wenselijkheden.

Lees ook de analyse van Arthur van Leeuwen over kosten en baten van internationalisering

Buitenlandse studenten

Kosten buitenlandse studenten: cadeautje aan Europa 

Wat het laatste betreft: eerder dit voorjaar presenteerden de universiteiten en hogescholen hun Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs. Daarin staat onder meer de belofte dat Nederlandse studenten op alle opleidingen in het Nederlands colleges kunnen volgen. Plus het voornemen om de instroom van buitenlandse studenten in te dammen, met bijbehorende maatregelen.

Leren studenten genoeg bij colleges in krukkig Engels?

Na de uitspraak bleek BON-oprichter Ad Verbrugge toch tevreden. Allereerst omdat de rechter überhaupt uitspraak deed, want daarover was aanvankelijk twijfel. En dat de universiteiten in hun recht staan, wil nog niet zeggen dat de discussie over de kwaliteit van het onderwijs is beslecht. In minder deftige woorden: leren studenten wel genoeg als zij colleges in krukkig Engels krijgen, of zelf de taal slecht beheersen? Volgens Verbrugge heeft de Onderwijsinspectie inmiddels toegezegd om de zaak nader te bezien.

René van Rijckevorsel: Verengelsing universiteiten is te ver doorgeslagen